Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Future of Work


Ako si utvárať osud v časoch zmien

Pracoviská sa menia. Zamestnávatelia prijímajú nové digitálne nástroje s cieľom zvýšiť produktivitu, zlepšiť  kvalitu práce a užívateľskú skúsenosť. Avšak správne investovať do budúcnosti vašej práce je pre spoločnosť neustálym rébusom.
 
Nová správa spoločnosti Ricoh Europe, ktorú na základe výskumu vypracovala spoločnosť Arup, skúma, ako bude technológia utvárať naše pracovné miesta, pričom základom bude spolupráca a udržateľnosť.
 
Podporná štúdia európskych pracovníkov odhaľuje, že väčšina z nich sa domnieva, že vzhľadom na to, že sa technológie zdokonaľujú a úlohy automatizujú, zamestnávatelia musia umožniť svojim zamestnancom dosiahnuť  lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Tento prieskum bol uskutočnený v r. 2019 a zúčastnilo sa ho 3 000 respondentov z krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Holandska.


Pracovníci očakávajú, že zamestnávatelia pomôžu riešiť spoločenské problémy

Pracovníci očakávajú, že zamestnávatelia pomôžu riešiť spoločenské problémy

Zamestnanci čoraz viac očakávajú, že ich zamestnávatelia pozitívne prispejú k riešeniu spoločenských otázok.

Tri štvrtiny (74%) európskych pracovníkov sa domnieva, že  vzhľadom na to, že sa technológie zdokonaľujú a úlohy automatizujú, zamestnávatelia musia posilniť postavenie svojich zamestnancov, aby mohli dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Dve tretiny (65%) navyše očakáva, že ich zamestnávatelia budú súčasťou riešenia spoločenských otázok ako napríklad klimatické zmeny a nerovnosť.

Spolupráca a udržateľnosť sa musia stať základom moderného podnikania. Sú kľúčom  pri riešení veľkých problémov, ktorým čelíme v dnešnej spoločnosti - nemôžu byť ponechané len na neziskové a štátne organizácie. Zamestnávatelia, ktorí využívajú výhody technológií ako sily dobra, uspejú a pritiahnu najlepšie talenty.


Prečítajte si celý článok


Povinnosťou zamestnávateľov je pomáhať pracovníkom pri zvyšovaní kvalifikácie a prispôsobovaní sa meniacemu svetu práce

Povinnosťou zamestnávateľov je pomáhať pracovníkom pri zvyšovaní kvalifikácie a prispôsobovaní sa meniacemu svetu práce

Pracovníci sú optimistickí, pokiaľ ide o príležitosti, ktoré technológia prináša na pracovisko, čo im umožní flexibilnejšiu a kolaboratívnejšiu prácu. Väčšina (81 %) od svojho zamestnávateľa očakáva, že im poskytne nástroje a školenia na prispôsobenie sa novým úlohám v dôsledku technologických zmien. 

Rýchlosť nových technológií ovplyvňujúcich trh je rýchlejšia než kedykoľvek predtým. Je to trend, ktorý nevykazuje žiadne náznaky spomalenia. Bude naďalej meniť spôsoby vykonávania práce na lepšie, nahrádzať prácne úlohy a umožní ľuďom, aby vykonávali prácu s vyššou hodnotou, ktorá ich viac napĺňa. Pre najlepšie pracoviská sú ľudská spolupráca a flexibilita srdcom podnikania. Odklon od tradičných spôsobov práce by pre organizácie mohol byť neoceniteľný – pomáha posilňovať, motivovať a nakoniec aj udržať talentovaného pracovníka. 

Prečítajte si celý článok


Pracovníci žiadajú stratégiu AI, ktorá im pomôže zlepšiť kvalitu ich profesionálneho života

Pracovníci žiadajú stratégiu AI, ktorá im pomôže zlepšiť kvalitu ich profesionálneho života

Nová generácia zariadení je pripravená na transformáciu pracoviska. Pre mnohých zamestnancov je budúcnosť jasná. V skutočnosti u väčšiny prevláda optimizmus, že technológie zlepšia prácu. No požadujú viac aj od svojich zamestnávateľov. Väčšina zamestnancov od svojich zamestnávateľov očakáva, že budú investovať do digitálnych nástrojov potrebných na zvyšovanie kvalifikácie a splnenie požiadaviek pracoviska budúcnosti.

Umožnenie zamestnancom zapojiť sa do strategickejších a kreatívnejších úloh je pozitívnou správou aj pre zamestnávateľov. Takmer tri štvrtiny (72 %) zamestnancov tvrdí, že chcú vo väčšej miere prispieť k výkonnosti a úspechu organizácie.

No existuje tu rozpor. Ak keď mnohí zamestnanci chápu výhody technológií, len 38 % uvádza, že ich zamestnávateľ oboznámil so zavádzaním vlastnej implementačnej stratégie."

Prečítajte si celý článok