softvérové-inžinierstvo

Moderné aplikácie prispôsobené na mieru vašim obchodným potrebám

Softvérové inžinierstvo

Softvér dnes predstavuje kľúčový aspekt spôsobu našej práce. Riešenia vyrobené na mieru sú postavené na službách softvérového inžinierstva, ktoré predstavujú špičku v rámci trhu, a dokážu pretransformovať vašu spoločnosť a zlepšiť všetko od spolupráce až po pracovné procesy. Môže vám pomôcť diferencovať, zaistiť flexibilitu, minimalizovať bezpečnostné riziká a zvýšiť výnosy. No implementovanie a efektívne spravovanie vhodného softvéru môže byť nákladné, komplexné a náročné.
 
Softvér vytvorený podľa požiadaviek zákazníka na zvýšenie efektivity
Vytvárame prispôsobený softvér, ktorý je zladený s vašimi procesmi a pracovnými postupmi, takže sa nemusíte uspokojovať so štandardizovanými riešeniami. Naši špecialisti riadia, navrhujú, nasadzujú a spravujú vaše softvérové aplikácie tak, aby ste mohli dosiahnuť konkurenčnú výhodu pomocou aplikačných platforiem, ktoré predstavujú špičku na trhu, prispôsobených aplikácií alebo virtualizovaných starších aplikácií. Riešenia dodávame vo forme spravovaných služieb, takže podporujeme vaše tímy a udržiavame váš náskok pred konkurenciou.

Riešenia a služby

Vývoj aplikácií

areo

Definujte smer vášho rozvoja

Mnohé spoločnosti sa dnes trápia s neaktuálnymi a zastaranými aplikáciami, ktoré sú príliš komplikované a už nenapĺňajú ich potreby. Keď interných vývojárov zamestnáva udržiavanie existujúcich systémov, môže byť náročné vyvíjať aplikácie, ktoré môžu migrovať a modernizovať tak, aby ste si zachovali konkurencieschopnosť a dokázali napĺňať ciele podnikania.
 
Odborné vývojové tímy v akcii
Naše vývojové tímy pracujú s najnovšími komplexnými balíkmi technológií a špecializujú sa na migráciu nových aplikácií do komplexných starších systémov a ich modernizáciu – s cieľom spájať spoločnosti medzi oddeleniami aj hranicami.
 
Moderné aplikačné služby
Podporujeme aj vývoj natívnych aplikácií v cloude s využitím špičkových cloudových platforiem, ako je Microsoft Azure. Počnúc analýzou digitálnych plánov a končiac návrhom kreatívnych seminárov, ponúkame celý rad moderných aplikačných služieb vrátane technických riešení na zaistenie spoľahlivosti pracoviska a činností súvisiacich s vývojom a prevádzkou (DevOps) s cieľom uistiť sa, že vyvíjate správne nástroje vytvárajúce hodnoty, a to najinteligentnejším a najefektívnejším spôsobom.
Kontaktujte nás

Dopyt po inteligentných digitálnych platformách

Prieskum spoločnosti IDC ukazuje, že miera zavádzania digitálnych platforiem bude naďalej rásť a spoločnosti, ktoré zrealizujú prechod ako prvé, budú mať počas nasledujúceho desaťročia vedúce pozície na trhu.

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie