Správa firemnych procesov
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Prepojené, automatizované, pracovné postupy typu end-to-end

Správa firemných procesov

Staršie procesy a manuálne práce už viac nemusia zdržiavať váš personál. Technológie umožňujú zefektívniť vykonávanie kľúčových úloh zo strany vašej firmy – či už implementáciou dynamických aplikácií a cloudových riešení, alebo outsourcovaním úloh.
 
Zjednodušte vaše procesy
Spoločnosť Ricoh optimalizuje vaše obchodné procesy s cieľom umožniť personálu pracovať lepšie, rýchlejšie a produktívnejšie. Poskytneme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou organizáciou tak, aby ste sa mohli sústrediť na kľúčové aspekty vášho podnikania a objavovať skryté možnosti generovania zisku.
image

20 % produktivity celej spoločnosti sa vyplytvá na neefektívne činnosti týkajúce sa dokumentov a pracovných postupov.

Vďaka riešeniam riadenia obchodných procesov spoločnosti Ricoh môžete zautomatizovať opakujúce sa manuálne úlohy a uvoľniť tak čas na prácu s pridanou hodnotou.
 
Opakujúce sa manuálne úlohy vedú k neefektívnym činnostiam naprieč obchodnými procesmi. Automatizácia tomu dokáže priamo čeliť minimalizáciou chýb a zrýchlením pracovných postupov.
 
Automatizácia môže taktiež viesť k zvýšenej motivácii zamestnancov, keďže zníži časovú náročnosť bežných úloh a umožní ľuďom sústrediť sa na zaujímavejšie činnosti, to zvýši spokojnosť v práci a následne aj produktivitu.
 
Používajte inteligentnú automatizáciu kdekoľvek
Zaistite angažovanosť a motiváciu vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce. Na začiatku sa usilujeme spoznať potreby vašej firmy, vašich procesov a vašich ľudí. Následne v úzkej spolupráci s vašimi tímami navrhneme digitálne pracovné postupy s využitím inteligentnej automatizácie naprieč vašou spoločnosťou – vďaka čomu sa zjednoduší riadenie a sledovanie úloh náročných na prácu.

V čom vynikáme

Automatizácia procesov

areo

Zredukujte výskyt ľudských chýb a zvýšte efektivitu

Umožnite hybridnú prácu a zlepšite svoje rozhodovacie schopnosti automatizáciou kľúčových procesov, ktoré prinesú vyššiu presnosť, rýchlejšie odozvy a vytváranie reportov v reálnom čase.
Ďalšie informácie

Služby obchodných procesov

areo

Preneste kompletné obchodné procesy na externé zdroje a ušetrite čas

Preneste obchodné procesy na externé zdroje a uvoľnite prostriedky na to, aby ste sa mohli sústrediť na kľúčové aspekty vášho podnikania. Poskytujeme celý rad služieb, ktoré vám pomôžu zlepšiť výsledky a lepšie kontrolovať náklady.
Ďalšie informácie

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

business services

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie