Ricoh zaradený medzi kandidátov v prieskume IDC MarketScape 2023 pre služby digitálneho pracovného priestoru zameraného na človeka
27.11.2023

Ricoh zaradený medzi kandidátov v prieskume IDC MarketScape 2023 pre služby digitálneho pracovného priestoru zameraného na človeka

Spoločnosť Ricoh bola zaradená do kategórie kandidátov v prieskume "IDC MarketScape: (#EUR149968723): "European Human-First Digital Workspace Services 2023". 

Tento prieskum IDC MarketScape hodnotí poskytovateľov IT služieb s pôsobnosťou v Európe, ktorí ponúkajú riešenia a služby digitálneho pracoviska so zameraním na skúsenosti orientované na človeka. Pozícia spoločnosti Ricoh ako uchádzača odráža záväzok spoločnosti poskytovať inovatívne riešenia digitálneho pracovného priestoru, ktoré sa sústreďujú na prístup zameraný na človeka.

Ricoh positioned as a Contender in 2023 IDC MarketScape for Human-First Digital Workspace Services

Globálna vízia spoločnosti Ricoh "Naplnenie prostredníctvom práce" je hlavným princípom, ktorý formuje interné operácie spoločnosti Ricoh a poháňa jej odhodlanie podporovať zákazníkov s cieľom zlepšiť celkovú skúsenosť zamestnancov.

Obchodné riešenia spoločnosti Ricoh zahŕňajú služby a riešenia v oblasti digitálneho pracoviska, digitálnych skúseností, správy firemných procesov, cloudu a infraštruktúry a kybernetickej bezpečnosti. Portfólio spoločnosti Ricoh je navrhnuté tak, aby umožňovalo flexibilnú prácu so zameraním na ľudí, pričom do popredia kladie potreby a skúsenosti zamestnancov.

Podľa správy IDC jedna z kľúčových silných stránok spoločnosti Ricoh spočíva v "dobre navrhnutých firemných riešeniach a početných akvizíciách zameraných na ľudí". Tieto strategické akvizície umožnili spoločnosti Ricoh "pretaviť svoje dedičstvo v oblasti tlačových a zobrazovacích riešení do diferencovanej ponuky digitálnych pracovísk". Výraznou črtou spoločnosti Ricoh je aj jej oddanosť cieľom a produktom v oblasti udržateľnosti, čo je v súlade so záväzkom spoločnosti k zodpovednému podnikaniu.

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: " Uvedomujeme si, že navrhovanie pracoviska zameraného na zamestnancov umožňuje, aby sa stali najväčším prínosom spoločnosti na dosiahnutie merateľného a strategického rastu. Toto uznanie od IDC potvrdzuje naše úsilie o vytváranie pracovných priestorov zameraných na ľudí, ktoré zvyšujú výkonnosť firiem a zároveň podporujú angažovanosť zamestnancov."

Úspešný prechod spoločnosti Ricoh na digitálne orientované podnikanie bol spomenutý aj v nedávnom prieskume IDC MarketScape pre celosvetovú transformáciu tlače, v ktorom bol Ricoh označený za lídra. 

| O IDC MarketScape |

Model hodnotenia dodávateľov IDC MarketScape je navrhnutý tak, aby poskytoval prehľad o konkurenčnej spôsobilosti dodávateľov ICT (informačných a komunikačných technológií) na danom trhu. Metodika štúdie využíva prísnu metodiku hodnotenia založenú na kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritériách, ktorej výsledkom je jedno grafické znázornenie pozície každého dodávateľa na danom trhu. IDC MarketScape poskytuje jasný rámec, v ktorom možno zmysluplne porovnávať ponuku produktov a služieb, schopnosti a stratégie a súčasné a budúce faktory trhového úspechu dodávateľov IT a telekomunikačných služieb. Rámec tiež poskytuje nákupcom technológií 360-stupňové hodnotenie silných a slabých stránok súčasných a potenciálnych dodávateľov.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh je popredným poskytovateľom integrovaných digitálnych služieb a riešení pre tlač a spracovanie obrazu, ktoré sú navrhnuté na podporu digitálnej transformácie pracovísk, pracovných priestorov a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Ricoh so sídlom v Tokiu pôsobí celosvetovo a oslovuje zákazníkov v približne 200 krajinách a regiónoch, pričom sa opiera o odborné vedomosti, technológie a organizačné schopnosti, ktoré sa rozvíjali počas 85-ročnej histórie spoločnosti. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil v marci 2023, dosiahla skupina Ricoh celosvetový obrat 2 134 miliárd jenov (približne 16,0 miliárd USD).

Poslaním a víziou spoločnosti Ricoh je umožniť jednotlivcom nájsť naplnenie prostredníctvom práce tým, že pochopíme a zmeníme spôsob, akým ľudia pracujú, aby sme mohli uvoľniť ich potenciál a kreativitu a realizovať udržateľnú budúcnosť

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.ricoh.sk. 

© 2023 RICOH COMPANY, LTD.Všetky práva vyhradené. Všetky uvedené názvy produktov sú ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá:
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk
Mobile: +421 948 461 159
www.facebook.com/RicohSlovakia/ 
https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/
https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/
www.ricoh.sk