Náš prístup
Informácie o spoločnosti Ricoh

Celou cestou s vami

Podpora a riešenia prispôsobené na mieru s cieľom urýchliť vašu digitalizáciu

Náš prístup k obchodným riešeniam

Predmetom nášho podnikania je zavádzanie zmien v práci. Pre nás to znamená poskytovanie poradenstva a strategickej podpory, ktorá vám pomáha reagovať na meniace sa nároky moderného pracoviska. Môžeme vám pomôcť dosiahnuť vaše podnikateľské ciele bez ohľadu na vašu digitálnu cestu, veľkosť firmy či okolnosti.
 
Dôraz na napĺňanie vašich vyvíjajúcich sa potrieb
Z kancelárií, centier zdieľaných služieb a výrobných závodov naprieč regiónom EMEA poskytujeme komplexnú škálu plne prispôsobiteľných služieb a podporou, ktorá je šitá presne na mieru konkrétnym potrebám vašich projektov. Neustále rozširujeme naše možnosti digitálnych služieb, a to organicky aj prostredníctvom akvizícií, vďaka čomu dokážeme napĺňať neustále sa vyvíjajúce potreby našich zákazníkov vo vzťahu k digitálnemu pracovnému priestoru. 

Náš dodávateľský model podporuje rast vášho podnikania

Úzko spolupracujeme s vašimi tímami, snažíme sa porozumieť vašim výzvam a vyvíjame stratégie na dosiahnutie vašich cieľov. S využitím holistického prístupu navrhujeme a nasadzujeme riešenia, ktoré fungujú v harmónii so zvyškom vášho podnikania.

Po implementácii pomáhame vašim zamestnancom akceptovať pozitívne zmeny a zároveň monitorujeme reakcie na nové procesy a pracovné postupy. Na základe týchto poznatkov poskytujeme neustále vylepšenia, aby sme naplnili neustále sa vyvíjajúce potreby vašich zamestnancov a zákazníkov počas rastu vášho podnikania.

NAPĹŇANIE ŠIROKEJ ŠKÁLY OBCHODNÝCH POTRIEB

Malé firmy

Riešenia, ktoré sa vyvíjajú s pracoviskom

Malé firmy neustále potrebujú hľadať spôsoby zvyšovania produktivity a efektivity, ktoré sú čo najefektívnejšie z hľadiska nákladov. Inteligentné technológie môžu pomôcť uvoľniť túto úroveň výkonnosti – pomocou automatizácie úloh náročných na prácu, zefektívňovania procesov a zlepšovania skúseností zákazníkov. No keď sú zdroje vyťažené a digitálne možnosti obmedzené, veľa malých firiem má problém nájsť správne technológie pre svoje konkrétne prostredie.
areo
Využite výhody vašej investície
Máme bohaté skúsenosti s pomáhaním malým firmám pri implementácii škálovateľných riešení, ktoré poskytujú požadovanú flexibilitu na zaistenie rastu a vývoja v súlade s meniacimi sa potrebami pracoviska. Či už ide o zvyšovanie efektivity prostredníctvom riešenia správy dokumentov alebo o implementáciu cloudového prostredia s cieľom umožniť zamestnancom prácu na diaľku, dokážeme rýchlo nasadzovať produkty, riešenia a služby, ktoré sa dokonale integrujú do existujúcej technológie – a to vrátane flexibilnej a transparentnej finančnej štruktúry.
 
S podporou našich technických expertov riadime implementácie priamo na pracovisku a poskytujeme školenia a podporu, aby sme pomohli malým firmám čo najskôr využiť naplno výhody plynúce zo svojich investícií.

Stredne veľké firmy

Pomáhame využívať príležitosti

Stredne veľké firmy musia zaistiť krehkú rovnováhu: riadiť zmeny a zároveň dodávať skvelé služby, udržiavať motiváciu zamestnancov a zlepšovať prevádzkové činnosti, aby si zabezpečili dlhodobý rast. Rýchlo sa meniaca povaha trhu si vyžaduje, aby stredne veľké firmy prehodnotili svoj technológický systém a uistili sa, že je zosúladený s obchodnou stratégiou a škálovateľný v súlade s ambíciami rastu.
areo
Naplňte svoje ambície rastu
Identifikujeme problematické miesta a nedostatky, stanovujeme ich prioritu a riešime ich, aby sa stredne veľké firmy mohli sústrediť na kľúčové ciele. Počnúc implementáciou digitálnych pracovných postupov, ktoré zlepšujú služby zákazníkom, končiac pomocou pri navrhovaní a implementovaní ergonomického pracovného prostredia, ktoré podporuje spoluprácu a maximalizuje produktivitu.
 
Poskytujeme riešenia a služby, ktoré zjednodušujú a racionalizujú zložitosť čoraz rozsiahlejších prevádzkových činností. Keďže máme lokálne zastúpenie v celom regióne, môžeme pomôcť stredne veľkým firmám realizovať ich plány rastu a expandovať na nové trhy a územia. 

Veľké spoločnosti

Digitálne inovácie a služby na zaistenie rastu

Lídri veľkých spoločností čelia novým výzvam – musia zvládnuť narušenie a bezprecedentné zmeny vo svojich spoločnostiach, a zároveň nachádzať inovatívne spôsoby zaistenia udržateľného rastu. To si vyžaduje rozsiahle technické znalosti a zdroje.
areo
Prispôsobte sa a prosperujte vo veľkom
Môžeme pomôcť spoločnostiam urýchliť rast najvyšších výnosov prostredníctvom digitálnych služieb a inovácií technológií, a zároveň zjednodušiť digitálne prostredie, zredukovať náklady aj riziko. Máme k dispozícii rozsiahle portfólio digitálnych služieb a poskytujeme konzultačný prístup – vyvíjame prispôsobené riešenia pre pracovisko, ktoré zvyšujú výkonnosť spoločnosti a podporujú spoločenské a ekologické ciele aj ciele v oblasti riadenia (ESG).
 
Či už sa snažíte vytvoriť bezpečné pracovné prostredie, umožniť spoluprácu na diaľku, digitalizovať informácie, alebo optimalizovať skúsenosti zákazníkov, naše globálne a lokálne odborné znalosti pomáhajú podnikom prispôsobiť a rozvíjať sa v požadovanom rozsahu v rámci vyvíjajúceho sa trhu. 

Verejný sektor

Podpora cesty digitálnej transformácie

Digitálne technológie predstavujú obrovskú studnicu príležitostí pre verejný sektor, počnúc zlepšovaním vzdelávacích a reformných procesov vo vzdelávacom sektore, končiac poskytovaním možností riešenia sociálnych výziev pre samosprávy a zdravotnícke inštitúcie. Podporovanie udržateľného rastu v tomto rozsahu však môže byť náročné.
areo
Poskytujte občanom špičkové služby každý deň
Podporujeme spoločnosti verejného sektora na ich ceste digitálnej transformácie. Či už sa snažia zlepšiť skúsenosti zákazníkov, umožniť hybridnú prácu, podporiť poskytovanie špičkových služieb alebo dosiahnuť svoje spoločenské a ekologické ciele aj ciele v oblasti riadenia (ESG), máme riešenia a služby, ktoré umožňujú bezproblémový prechod.    
 
S pomocou tímov odborníkov po celom svete poskytujeme miestnu podporu a poradenstvo s cieľom pomôcť spoločnostiam verejného sektora vybudovať odolnú a prispôsobivú prevádzku, a zároveň vytvoriť zdravé, bezpečné a spoľahlivé pracovné prostredie. Naše služby a riešenia sú navrhnuté tak, aby zlepšili digitálne skúsenosti – zvýšili produktivitu a spokojnosť zamestnancov, ktorí vďaka tomu dokážu dennodenne poskytovať špičkové služby študentom, pacientom a občanom. 

Pomáhame znižovať vašu uhlíkovú stopu

Veríme, že môžeme prispieť k rozsiahlemu zníženiu emisií CO2 tým, že našim zákazníkom poskytneme rôzne služby, ktoré znížia emisie uhlíka v kanceláriách aj v celej spoločnosti.

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás