Riesenia kybernetickej bezpecnosti
riešenia kybernetickej bezpečnosti

Zníženie rizika a vystavenia škodlivým kybernetickým hrozbám

Riešenia kybernetickej bezpečnosti

Spoločnosti čelia čoraz zložitejšiemu a nepriateľskejšiemu bezpečnostnému prostrediu, v ktorých majú kybernetické útoky a úniky údajov čoraz významnejší negatívny vplyv. Udržanie odolnosti je kľúčové z hľadiska ochrany vášho dobrého mena, pozície značky a citlivých údajov, no budovanie silnej bezpečnostnej pozície je komplexný a cyklický proces.
 
Komplexný spôsob ochrany vášho podnikania
Naša ponuka riešení kybernetickej bezpečnosti chráni infraštruktúry, zariadenia a používateľov pred kybernetickými útokmi internými aj externými. Poskytujeme posúdenie rizík pre veľké a malé firmy naprieč Európou, Blízkym východom a Afrikou (región EMEA) a navrhujeme cielené riešenia šité na mieru. Náš certifikovaný tím môže tiež analyzovať, plánovať, implementovať a podporovať projekty kybernetickej bezpečnosti. Vďaka našej rozsiahlej sieti partnerov dokážeme odporučiť najlepšie riešenia vo svojej triede, ktoré sú navrhnuté na riešenie vašich jedinečných výziev.

Riešenia a služby

Ochrana dát

areo

Udržujte svoje dáta v bezpečí a v súlade so všetkými príslušnými predpismi

Vaše dáta sú váš najdôležitejší majetok, takže potrebujú ochranu na najvyššej úrovni.  V súlade s európskymi a miestnymi nariadeniami vám môžeme pomôcť zadefinovať stratégiu uchovávania a ochrany dát pre vaše citlivé informácie počnúc patentmi a priemyselnými tajomstvami, končiac informáciami o zákazníkoch a hospodárskymi výsledkami.
 
Zaistenie ochrany dát počas celého ich životného cyklu
Pomáhame pri zisťovaní, zbere, zdieľaní, ochrane, archivácii a mazaní dát s cieľom zaistiť ochranu osobných a iných údajov počas celého ich životného cyklu. Zároveň môžeme vašej firme pomôcť vybudovať udržateľné a škálovateľné programy navrhnuté podľa strategických princípov, ktoré reagujú na prevádzkové a regulačné požiadavky.
Kontaktujte nás

Bezpečnosť elektronickej pošty a webu

areo

Blokovanie hrozieb skôr, ako sa dostanú do vašej schránky

Kybernetické útoky často nevedomky aktivujú samotní používatelia. Letmé kliknutie na podvodné prepojenie v e-maile alebo webovom prehliadači môže viesť k útokom typu phishing s katastrofickými následkami. Pomocou prediktívnej analýzy dokážeme zablokovať akékoľvek útoky, prv než sa dostanú k používateľovi. Naše riešenia zabezpečenia elektronickej pošty zahŕňajú interné školenie zamerané na minimalizáciu rizika e-mailových a webových útokov.
Kontaktujte nás

Antivírusový program

areo

Chráňte súbory a hardvér pred škodlivými útokmi

Používanie antivírusového systému tvorí absolútny základ kybernetickej ochrany. Priebežné aktualizovanie a spúšťanie systému v zariadeniach predstavuje prvú líniu obrany pred vírusmi a poškodenými súbormi. Ponúkame celý rad špičkových antivírusových riešení pre firmy všetkých veľkostí.
Kontaktujte nás

Firewall

areo

Posuňte zabezpečenie siete na vyššiu úroveň

Ochrana technologických hraníc vašej spoločnosti je kľúčom k ochrane celej vašej IT infraštruktúry - a váš firewall je vašimi vstupnými dverami, ktoré filtrujú to, čo vstupuje a vystupuje z dátových tokov vašej spoločnosti.
 
Naše riešenia firewallov, ktoré sú k dispozícii ako zariadenia alebo virtuálne, ponúkajú detailnú kontrolu prevádzky a monitorujú vstup aj výstup z podnikovej súkromnej siete do verejnej siete. Po prijatí týchto nástrojov, najlepších vo svojej triede, možno každú komunikáciu dobre identifikovať, sledovať a konfigurovať.
Kontaktujte nás

Cloud Security

areo

Zavedenie cloudu pre úplnú bezpečnosť

Cloudové systémy sú vždy prepojené, neustále aktualizované so zaručeným prístupom k informáciám odkiaľkoľvek. Práve preto je nevyhnutné implementovať všetky potrebné stratégie na zaistenie zabezpečenia cloudu.
 
Zabezpečenie cloudu je súbor technológií, protokolov a osvedčených postupov, ktoré chránia prostredia cloudových výpočtových služieb "cloud-computingu", aplikácií, pod ktorými bežia, a údaje, ktoré obsahujú. Medzi jeho povinnosti patrí ochrana a zabezpečenie všetkých dát v celej infraštruktúre online vrátane aplikácií a platforiem.
 
Komplexné zabezpečenie cloudu
Vďaka našim riešeniam zabezpečenia cloudu vám môžeme pomôcť zadefinovať, naplánovať, vykonať a podporovať všetky súčasti zabezpečenia cloudu vrátane fyzických sietí, úložísk dát, dátových serverov, infraštruktúr virtualizácie IT, operačných systémov (OS), softvéru typu middleware, aplikácií a hardvéru koncových používateľov. Cieľ: pomôcť vám zaviesť cloud v úplnej bezpečnosti.
Kontaktujte nás

Zabezpečenie overovania

areo

Zabráňte úniku citlivých informácií mimo váš tím

Overenie totožnosti používateľa, procesu alebo zariadenia je predpokladom na povolenie prístupu ku zdrojom v informačnom systéme. V rámci procesu overovania sa zisťuje, či je osoba (resp. proces, zariadenie atď.) skutočne tým, za koho (resp. za čo) sa vydáva.
 
Najlepšie riešenia overovania a odborné znalosti
Ponúkame najlepšie technologické riešenia zabezpečenia overovania na správu procesov overovania na základe požiadaviek a infraštruktúry IT zákazníka. Náš tím špecialistov navrhuje, implementuje a podporuje najkomplexnejšie systémy overovania vrátane nasledujúcich:
  • viacfaktorové
  • na základe certifikátu
  • biometrické
  • na základe tokenu
Identifikovaním používateľov môžete znížiť riziko krádeže a poškodenia údajov a docieliť správnu úroveň ochrany, čím zaistíte, že prístup k firemným aktívam budú mať iba osoby s oprávnením. 
Kontaktujte nás

Zabezpečenie proti ransomvéru

areo

Vaša posledná línia obrany pred útokmi ransomvéru

Zločinci v kybernetickom priestore začali využívať ransomvér ako definitívny nástroj na útočenie a nezákonné vymáhanie peňazí od spoločností. Tradičné antivírusové programy a spôsoby detekcie hrozieb sa ukázali ako neúčinné voči takýmto útokom.
 
Komplexná ochrana pred ransomvérom
Analyzujeme vašu súčasnú infraštruktúru a implementujeme prvotriedne systémy detekcie a reakcie na hrozby, ktoré poskytujú komplexnú ochranu pred pokročilými kybernetickými útokmi. Vďaka týmto „strážnym“ nástrojom dokážeme detegovať a blokovať hrozby počas celého životného cyklu útoku.
Kontaktujte nás

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie