Sluzby kybernetickej bezpecnosti
cybersecurity services

Zvýšte odolnosť každej súčasti vášho podnikania

Služby kybernetickej bezpečnosti

S urýchľovaním digitálnej transformácie a etablovaním hybridného spôsobu práce v spoločnostiach rastie ruka v ruke frekvencia a rôznorodosť kybernetických útokov. Úspešné narušenie zabezpečenia by mohlo mať škodlivé následky na vaše podnikanie a vaša infraštruktúra je iba natoľko odolná, ako jej najslabší článok. Tieto hrozby si vyžadujú pozornosť odborníkov, ktorí môžu pomôcť implementovať plány pripravenosti kybernetickej bezpečnosti a reakčné plány.
 
Na mieru šité služby, nedogmatická technológia
Náš mimoriadne skúsený tím špecialistov vám poskytne poradenstvo a pomôže vám nájsť správne riešenie, ktoré pokryje vaše potreby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane návrhov plánov na každoročné vylepšovanie infraštruktúry. Disponujeme niekoľkými certifikáciami a pracujeme nedogmaticky, ponúkame teda najlepšie dostupné riešenie prispôsobené na mieru. Naše široké geografické pokrytie zároveň znamená, že máme fyzické zastúpenie v mnohých krajinách naprieč Európou, Blízkym východom a Afrikou (región EMEA), takže dokážeme poskytovať podporu v mnohých miestnych jazykoch.

Riešenia a služby

Audit súladu s predpismi

areo

Sledujte svoju cestu k dosiahnutiu súladu

V dnešnom podnikateľskom prostredí sa potrebujete správne pripraviť a musíte mať implementované výkonné operačné plány na použitie v kritických situáciách. Bez správnych opatrení na zaistenie bezpečnosti a kontinuity podnikania je vaša firma zraniteľná voči množstvu kybernetických hrozieb.
 
Splnenie všetkých požiadaviek z hľadiska zaistenia súladu
Môžeme vám pomôcť definovať, revidovať a zostaviť plány a postupy kybernetickej bezpečnosti. Naše služby auditu dodržiavania podmienok môžu vášmu podniku pomôcť s identifikáciou, detekciou, ochranou, reakciou a obnovením v prípade narušení a iných incidentov. Audit umožňuje priebežné zlepšovanie stratégie ochrany a jeho výsledkom je dobre zadefinovaný a prístupný postup a plán pre prípad útoku.    
 
Riadenie rizík
  • systémy zmluvných dodávateľov
  • správa konfigurácie
  • správa identity, prístupových dát a zabezpečeného prístupu
  • implementácia školení v oblasti zabezpečenia a ochrany údajov
  • implementácia procesov, protokolov, hodnotení a postupov priebežného monitorovania zabezpečenia informácií
  • reakčný plán v prípade výskytu incidentu
  • núdzový plán
Kontaktujte nás

Penetračné testy

areo

Prekonajte kybernetických útočníkov

Najefektívnejším spôsobom odhaľovania nedostatkov vo vašej infraštruktúre zabezpečenia je poveriť tretiu stranu vykonaním plánovaných útokov na váš systém. Vykonávame penetračné testy (etické hackovanie), ktoré odhaľuje medzery vo vašej obrane s cieľom zaistiť ich odstránenie, skôr než ich dokáže zneužiť niekto so škodlivým úmyslom.
 
Dvojdielna správa o penetračnom testovaní
Po dokončení hodnotenia poskytneme dvojdielnu správu o penetračnom testovaní. Prvá časť obsahuje zrozumiteľne prezentované podrobné súhrnné informácie o odhalených nedostatkoch zabezpečenia vo vašej infraštruktúre. Druhá časť obsahuje technické podrobnosti identifikovaných rizík zoradené podľa úrovne priority (kritická, vysoká, stredná, nízka) a možné zlepšenia. Disponujeme akreditáciou od spoločností CHECK a CREST, takže môžeme vykonávať penetračné testy na celom svete.
Kontaktujte nás

Audit ransomvéru

areo

Nestaňte sa rukojemníkmi útokov ransomvéru

Ransomvér je typ škodlivého softvéru (malvér), ktorý hrozí zverejnením alebo zablokovaním prístupu k dátam alebo počítačovému systému, zvyčajne pomocou zašifrovania, kým obeť nevyplatí útočníkovi výkupné.   
 
Kompletné kontroly, podrobné poradenstvo
Poskytneme komplexné odborné vyhodnotenie vašich obranných systémov a schopnosti odvrátiť útok ransomvéru.
 
Najskôr vykonáme kompletné kontroly na ransomvér s cieľom vyhodnotiť efektivitu kontrol technického zabezpečenia vašej firmy a širších prevádzkových schopností. Následne poskytneme podrobné usmernenie týkajúce sa identifikácie, minimalizácie a riadenia rizika útokov ransomvéru spolu s jednoznačnými odporúčaniami na výrazné zvýšenie vašej obranyschopnosti. 
Kontaktujte nás

Hodnotenie bezpečnosti

areo

Poznajte a spravujte zraniteľné miesta

Útočníci v kybernetickom priestore neustále hľadajú príležitosti na zneužitie nedostatočného zabezpečenia zamestnancov, ktorí pracujú z domu. Problematika kybernetickej bezpečnosti je dnes pre malé aj veľké firmy dôležitejšia než kedykoľvek predtým.
 
Komplexné hodnotenie a správa
Naše služby hodnotenia zabezpečenia sa zameriavajú na všetky oblasti vášho podnikania, od súladu s predpismi, zraniteľnosti a prevádzky, až po penetráciu, phishing, povedomie, tretie strany a kontroly zabezpečenia.
 
Zaznamenávame, vyhodnocujeme a analyzujeme služby elektronickej pošty, cloudové služby, koncové body a sieťové zariadenia, aby sme získali úplný prehľad o vašom prostredí IT bezpečnosti. Následne poskytujeme prehľadnú správu s vyhodnotenými rizikami, zraniteľnosťami a odporúčaniami. 
Kontaktujte nás

Zabezpečenie kritických dát proti kybernetickým hrozbám

Spoločnosť SB Hotels v spolupráci so spoločnosťou Ricoh nasadila platformu kybernetickej bezpečnosti na ochranu citlivých údajov, zmiernenie rizika v oblasti regulačných nariadení a zníženie pracovného vyťaženia manažmentu.

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie