Analyza dat umela inteligencia
Riešenia analýzy dát a umelej inteligencie

Skúsenosti zamestnancov a zákazníkov na základe dát

Analýza údajov a umelá inteligencia

Ak údaje považujeme za novú peňažnú menu podnikania, umelá inteligencia je mozog zodpovedný za ich rozumné investovanie. V rámci riešenia komplexných problémov na pracovisku súčasnosti je nutné čerpať poznatky z údajov a vykonávať priebežné úpravy s cieľom optimalizovať obchodné procesy, dať zamestnancom potrebné možnosti a osloviť zákazníkov. Najúspešnejšie spoločnosti to robia bez zásahov zo strany ľudí.
 
Využite celý váš potenciál rastu
Spoločnosť Ricoh pomáha zrýchliť vaše podnikanie a využiť potenciál rastu prostredníctvom údajov s vysokou výpovednou hodnotou, analýz a služieb umelej inteligencie.

Riešenia a služby

Analytika a strojové učenie

areo

Jeden zdroj informácií. Nákladovo efektívna analytika

Zhromažďovanie súborov údajov z rôznych systémov je nákladný a časovo náročný proces náchylný na chyby, ktorý často vedie k nesprávnym obchodným rozhodnutiam.

Špičkoví experti na prácu s dátami k vašim službám
Poskytujeme komplexné poradenstvo a riešenia, ktoré vám pomáhajú vyťažiť viac z vašich dát, procesov a ľudí. Naši dátoví experti vám pomôžu identifikovať najkritickejšie dáta potrebné na analýzu. Vyvíjame stratégie a aplikácie s cieľom pomôcť vám transformovať komplexné údaje na znalostné skúsenosti, ktoré podporujú obchodné rozhodnutia v reálnom čase naprieč mnohými platformami. 
Kontaktujte nás

Informačné tabule a reporting

areo

Presné a včasné údaje na podporu rýchlych obchodných rozhodnutí

Pozrite si, ako sa darí vášmu podnikaniu práve v tejto chvíli a vylúčte pochybnosti o presnosti číselných údajov vďaka správnym vstupom.
 
Škálovateľné riešenia prispôsobené na mieru
Ponúkame cenovo dostupné, prispôsobiteľné a škálovateľné riešenia informačných panelov a reportingu, ktoré vám umožnia efektívnu správu vašich dát, používateľov a procesov. Z údajov môžete filtrovať podrobné informácie, ktoré vám pomôžu prijať inteligentnejšie rozhodnutia a dosiahnuť lepšie a konzistentnejšie výsledky v rámci spoločnosti. Zároveň môžete vytvárať a spravovať miniaplikácie, môžete si vybrať spomedzi celého radu možností virtualizácie a zdieľať správy v priebehu sekúnd.
Kontaktujte nás

Správa a integrácia firemných dát

areo

Odstránenie dátových centier a zabezpečenie správy

Ponúkame rôzne riešenia, napríklad systémy plánovania podnikových zdrojov (ERP), správy vzťahov so zákazníkmi (CRM) či správy služieb a ľudských zdrojov (HR), ktoré sa dokonale integrujú a zaistia flexibilné procesy a jasnú komunikáciu. Navyše poskytujeme holistický prehľad o informáciách, ktoré prúdia vašou spoločnosťou s cieľom pomôcť vám pospájať logické body a získať prehľad, ktorý potrebujete na zaistenie riadenia.
Kontaktujte nás

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie