Nezávislá analytická firma umiestňuje Ricoh na pozíciu špecialista na správu integrátorov systémov na pracovisku
27.07.2021

Nezávislá analytická firma umiestňuje Ricoh na pozíciu špecialista na správu integrátorov systémov na pracovisku

Ricoh Europe, Londýn, 27. júl 2021Spoločnoať Verdantix umiestnila Ricoh do svojej správy 2021 Green Quadrant for Workplace Systems Integrators*.

Správa prináša podrobné a objektívne porovnanie najvýznamnejších systémových integrátorov v pracovnom prostredí na trhu. Analýza založená na proprietárnej metodike Verdantix Green Quadrant určuje spoločnosť Ricoh ako špecialistu na základe inštruktážnych ponúk s vopred nastavenými scenármi pre používateľa a s reakciami dodávateľov na rozsiahly dotazník. Pre pochopenie potrieb klienta uskutočnila firma Verdantix hĺbkové rozhovory s nákupcami softvérov v spoločnostiach so stredným až veľkým portfóliom nehnuteľností a zhodnotila údaje z prieskumu subjektov zodpovedných za rozpočet.

Firma Verdantix ako hlavné silné stránky spoločnosti Ricoh zdôraznila:

Komplexnú správu priestoru a nasadenie systémov pracoviska

Vďaka implementačným schopnostiam svojho softvéru pre správu priestoru dosiahla spoločnosť Ricoh špičkové skóre 2,5/3,0. Správa upozorňuje na to, ako spoločnosť Ricoh nasadila svoje vlastné riešenia pre správu prostredia (Ricoh Spaces) ako aj riešenia tretích strán. Pre výrobcu Wavin spoločnosť Ricoh zaviedla rezervačný systém pre zasadacie miestnosti a stoly, ako aj systém manažovania návštevníkov vrátane obrazovky digitálneho značenia pre registráciu hostí. Tento systém slúži potrebám 12 000 zamestnancov v 40 krajinách.

Využívanie technológie plug-and-play a mobilných aplikácií prispôsobených pracovisku

Spoločnosť Ricoh dosiahla nadpriemerné skóre za zavedenie mobilných aplikácií na pracovisku, pričom v tejto oblasti uskutočnila viac ako 100 projektov. Medzi ne sa radí aj predkladanie produktov, technické poradenstvo, implementácia, meranie výkonu a poradenstvo v oblasti cestovných máp. Správa uvádza, že spoločnosť Ricoh je schopná nasadiť svoje aplikácie nielen na vlastných pracoviskách, ale ponúknuť ich aj ako riešenie pre tretie strany. Pre firmu Sodexo, zaoberajúcou sa správou zariadení, spoločnosť Ricoh zaviedla aplikáciu, ktorá umožňuje zamestnancom rezervovať si jedlo, skenovať QR kódy a potvrdzovať objednávky jedál s doručením do ich Smart Lockers. Spoločnosť Ricoh bola schopná prispôsobiť aplikáciu tak, aby popri tradičnejšej konfigurácii, ako je rezervácia priestoru pre dynamickejšiu prácu v kancelárii, podporovala túto špecifickú funkciu.

Odborné znalosti v oblasti správy intranetu na diaľku a služby podpory

Správa vyzdvihuje spoločnosť Ricoh za jej riadiace schopnosti vzdialeného prístupu na intranet, značné odborné znalosti a ochranu zákazníkov. Špecifikuje, ako spoločnosť Ricoh ponúka vzdialené služby na monitorovanie sieťovej infraštruktúry od základnej kontroly prístupu k sieti po správu sietí, firewall a správu súkromnej virtuálnej siete. Spoločnosť Ricoh prostredníctvom svojho Service Operation Centre poskytla správu sietí LAN a bezdrôtových sietí pre značkové prevádzky v maloobchodných centrách v 10 krajinách a v 29 lokalitách.

Správa poukazuje na silné konzultačné schopnosti spoločnosti Ricoh zamerané na podporu rozvoja podnikania. Odporúča, aby firmy, ktoré hľadajú partnera zameraného na digitalizáciu pracoviska, zaradili spoločnosť Ricoh do užšieho výberu a aby nad ňou uvažovali IT oddelenia, ktoré chcú získať viac výhod v rámci optimalizácie kancelárskych funkcií.

Ibrahim Yate, hlavný analytik firmy Verdantix, hovorí: „Ricoh je systémovým integrátorom v oblasti pracovného prostredia so špeciálnymi schopnosťami a obzvlášť silným rozmachom v oblasti správy prostredia a technológie plug-and-play, ako aj v rámci prispôsobených mobilných aplikácií na pracovisku. Podniky hľadajúce partnera pre digitalizáciu s osvedčenými skúsenosťami vo sfére IT by mali zhodnotiť kvalitnú ponuku spoločnosti Ricoh.“

David Mills, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh Europe, dodáva: „Veríme, že spoločnosť Ricoh bola v správe Green Quadrant for Workplace Systems Integrators firmy Verdantix ocenená na základe nášho prístupu orientovaného na klienta. Toto sme čiastočne dosiahli aj z dôvodu významného podielu na našej správe prostredia, riešení rezervácie a digitálneho značenia, ktoré ako si ďalšie požiadavky vyžaduje mnoho našich klientov. Naša výrazná výhoda tak tkvie v tom, že už máme pevný základ pre pochopenie toho, ako využiť IT sieť organizácie na zvýšenie efektívnosti a integrovanie nových systémov do digitálnej infraštruktúry. Kľúčové je, že spolupráca s popredným poskytovateľom digitálnych služieb v zákazníkoch vzbudzuje pokoj a dôveru.“

Správu Verdantix si môžete zadarmo stiahnuť tu.

*Verdantix: “Green Quadrant: Workplace Systems Integrators 2021” Ibrahim Yate and Susan Clarke (May 2021).

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk