Európski zamestnanci sú nespokojní so zastaranými technológiami na pracovisku
17.01.2024

Európski zamestnanci sú nespokojní so zastaranými technológiami na pracovisku

Takmer polovica (42 %) európskych zamestnancov si myslí, že ich zamestnávateľ zaostáva, pokiaľ ide o zavádzanie najnovších technológií, ako napríklad vybavenie pracoviska alebo automatizácia procesov.

RICOH Slovakia, Bratislava, 17. januára 2024: Nový prieskum spoločnosti Ricoh Europe odhalil, že existuje výrazný rozdiel medzi očakávaniami zamestnancov v oblasti technológií na pracovisku a tým, čo v súčasnosti zamestnávatelia poskytujú.

European employees dissatisfied by outdated technology in the workplace

Z prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Opinium na vzorke 6 000 pracovníkov Európy*, vyplynulo, že takmer polovica európskych zamestnancov (42 %) si myslí, že ich zamestnávateľ zaostáva v zavádzaní technológií, ktoré by boli pre nich prínosom na pracovisku.

Každý tretí (33 %) uvádza, že ich nastavenie práce na diaľku znižuje ich produktivitu a viac ako polovicu (59 %) zaťažuje vysoká administratívna záťaž. Navyše, len 64 % európskych zamestnancov si myslí, že ich zamestnávatelia im poskytujú technológie potrebné na to, aby mohli dobre vykonávať svoju prácu, čo poukazuje na významne nevyužité príležitosti. 

Firmy by sa mali zamerať na automatizáciu procesov a nástroje na zlepšenie spolupráce a zefektívnenie opakujúcich sa pracovných postupov a úloh, čo zabezpečí, že zamestnanci budú môcť vykonávať svoju prácu čo najlepšie. Implementácia najnovších technológií, ako sú platformy Workplace Experience, AV riešenia a správa firemného obsahu, umožňujú zamestnancom menej sa venovať administratíve a viac činnostiam s pridanou hodnotou.

Bez riešenia týchto nezrovnalostí v roku 2024 hrozí, že zamestnávatelia stratia zamestnancov, ktorí si môžu hľadať iné zamestnanie, kde budú ich potreby lepšie uspokojené. Takmer každý tretí zamestnanec (28 %) uviedol pracovné podmienky a svoje skúsenosti so zamestnancami ako dôvod, prečo by si hľadať iné zamestnanie, zatiaľ čo necelá štvrtina (24 %) zamestnancov uviedla kvalitu technologického softvéru a technologických zariadení ako hlavný faktor, ktorý by ich viedol k hľadaniu alternatívneho zamestnania. 

Európski zamestnanci sú nespokojní so zastaranými technológiami na pracovisku

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: "Pri pohľade do budúcnosti je nevyhnutné, aby firmy zosúladili svoju technologickú infraštruktúru s potrebami zamestnancov, najmä v oblasti automatizácie procesov a skúseností na pracovisku, čo zamestnancom umožní byť produktívnejšími a sústrediť sa na úlohy s vyššou pridanou hodnotou.

Ako ukázal náš prieskum, každá firma, ktorá prehliada skúsenosti zamestnancov v súvislosti s technológiami na pracovisku, riskuje, že stratí cenných členov tímu, ktorí budú jednoducho hľadať iné pracovisko, ktoré by spĺňalo ich potreby."

Viac ako polovica (69 %) zamestnancov je presvedčená, že by pre svoju spoločnosť priniesli väčšiu hodnotu, keby mali k dispozícii správne nástroje a technológie. Výhody správneho nastavenia tejto problematiky presahujú rámec možností prilákať a udržať si talenty.

* 1 000 kancelárskych pracovníkov na každom z týchto trhov: Spojené kráľovstvo a Írsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Holandsko.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh je popredným poskytovateľom integrovaných digitálnych služieb a riešení pre tlač a spracovanie obrazu, ktoré sú navrhnuté na podporu digitálnej transformácie pracovísk, pracovných priestorov a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Ricoh so sídlom v Tokiu pôsobí celosvetovo a oslovuje zákazníkov v približne 200 krajinách a regiónoch, pričom sa opiera o odborné vedomosti, technológie a organizačné schopnosti, ktoré sa rozvíjali počas 85-ročnej histórie spoločnosti. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil v marci 2023, dosiahla skupina Ricoh celosvetový obrat 2 134 miliárd jenov (približne 16,0 miliárd USD).

Poslaním a víziou spoločnosti Ricoh je umožniť jednotlivcom nájsť naplnenie prostredníctvom práce tým, že pochopíme a zmeníme spôsob, akým ľudia pracujú, aby sme mohli uvoľniť ich potenciál a kreativitu a realizovať udržateľnú budúcnosť

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.ricoh.sk. 

© 2023 RICOH COMPANY, LTD.Všetky práva vyhradené. Všetky uvedené názvy produktov sú ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá:
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk
Mobile: +421 948 461 159
www.facebook.com/RicohSlovakia/ 
https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/
https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/
www.ricoh.sk