Zapojenie zákaznikov zamestnancov
customer and employee engagement

Zefektívnenie marketingu a komunikácie na dosah ruky

Zapojenie zákazníkov a zamestnancov

Oslovovanie nových zákazníkov a komunikovanie s existujúcimi môže byť náročné, predovšetkým z hľadiska porozumenia, s kým vlastne komunikujete a aké správy chce dotyčná strana počuť. V prípade väčších spoločností môže výzva spočívať v poskytovaní prístupu k údajom o zákazníkoch z rôznych zdrojov alebo zaistení toho, že ľudia dokážu nájsť správne marketingové materiály, keď ich potrebujú.
 
Posilnite vašu spoločnosť poskytnutím správnych nástrojov
Nech už sú vaše výzvy súvisiace s oslovovaním zákazníkov akékoľvek, spoločnosť Ricoh ponúka cloudové riešenia na základe údajov, ktoré vám pomáhajú prispôsobiť komunikáciu, kontrolovať prostriedky a umožňujú vašej spoločnosti využívať správne marketingové nástroje v správny čas.

Riešenia a služby

Správa komunikácie so zákazníkmi

areo

Zlepšite skúsenosti zákazníkov vďaka cielenej komunikácii

Zefektívnite komunikáciu v záujme poskytovania špičkových služieb zákazníkom. Naše riešenia komunikácie so zákazníkmi umožňujú vašim zamestnancom poľahky vytvárať relevantné cielené komunikačné materiály. Efektívne pracovné postupy zjednodušujú procesy od vytvárania až po dodanie s cieľom maximalizovať návratnosť investícií v rámci všetkých komunikačných aktivít.
 
Optimalizujte vaše komunikačné procesy
Dodávame správnu kombináciu škálovateľných softvérových aplikácií a profesionálnych služieb, ktoré naplnia vaše konkrétne komunikačné potreby. S využitím riešení, ako je naše vysokovýkonné riešenie vytvárania prispôsobiteľných dokumentov FusionPro, vám pomáhame optimalizovať náklady a komunikačné procesy s cieľom vytvoriť vysoko efektívne a cielené správy pre každého príjemcu – a zaistiť tak lepšiu spokojnosť a odozvu zákazníka. 
Ďalšie informácie

Marketingové technológie (MAM/DAM)

areo

Kontrolovaný a používateľsky prívetivý prístup k marketingovým aktívam.

Správa podnikových aktív naprieč trhmi môže byť časovo náročná a nákladná, predovšetkým v prípade zamestnancov pracujúcich na diaľku. Zefektívnite vaše marketingové aktivity a zároveň zaistite súlad s pokynmi značiek vďaka našim marketingovým technológiám vrátane správy multimediálnych materiálov (Media Asset Management, MAM) a správy digitálnych materiálov (Digital Asset Management, DAM).
 
Správny obsah v správnom čase
Prostriedky, ktoré ponúkame, vám umožňujú vytvárať, lokalizovať a prispôsobovať firemné aktíva, čím sa redukuje počet „jednorazových“ požiadaviek. Portály na kontrolovaný prístup ku všetkým firemným a marketingovým zdrojom vám umožnia zaistiť, že interní akcionári, koncesionári a distribútori budú môcť prezerať a používať iba najnovší schválený a autorizovaný obsah a materiál.
 
Široká ponuka riešení
Poskytujeme správnu kombináciu softvérových riešení a profesionálnych služieb s cieľom znížiť náklady a dosiahnuť vyššiu návratnosť investícií na marketingové kampane a reklamné aktivity. Popri našich vlastných riešeniach vrátane aplikácií MarcomCentral a FusionPro máme k dispozícii širokú ponuku produktov od externých dodávateľov, vďaka čomu dokážeme ponúkať riešenia, ktoré najlepšie naplnia vaše potreby.
Ďalšie informácie

Platformy digitálnych skúseností (DXP)

areo

Utužujte vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom omnikanálovej interakcie

Využívajte inovatívne prístupy na nadviazanie kontaktu so zákazníkmi, rozvíjanie pokročilých obchodných procesov a utužovanie vzťahov naprieč viacerými kanálmi.
 
Odbornosť v oblasti DXP pre vašu digitálnu stratégiu
Naši odborníci disponujú praktickými skúsenosťami a podrobne vás oboznámia s novými technológiami DXP, ktoré vám pomôžu budovať zmysluplné vzťahy vďaka bezchybnej komunikácii a používateľskému komfortu. Ponúkame komplexné portfólio softvéru a služieb s cieľom pomôcť vám budovať DXP a implementovať stratégiu digitálneho podnikania.
 
Naše portfólio služieb zahŕňa:
  • jednotné skúsenosti zákazníkov
  • omnikanálová interakcia
  • transformácia podnikových operácií
  • digitalizácia obchodného procesu
  • poradenstvo v oblasti digitálnej stratégie
  • agilné uvádzanie na trh a zrýchlenie obchodných procesov
  • webové portály, siete intranet a portály poskytovateľov
Kontaktujte nás

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie