Správa služieb pracoviska

Zvýšte produktivitu vďaka bezproblémovej používateľskej skúsenosti

Správa služieb pracoviska

Rýchlosť a obratnosť dnes zohrávajú zásadnú úlohu. Keď stretnutia prebiehajú hladko, aplikácie fungujú spoľahlivo a spolupráca je bezproblémová bez ohľadu na to, kde sa vaši zamestnanci nachádzajú, získate z každého dňa viac. Všetky tieto aspekty spoločne zlepšujú používateľský komfort na strane zamestnancov, vďaka čomu je vaša spoločnosť produktívnejšia a konkurencieschopnejšia.
 
Dajte vašim tímom prostriedky potrebné na to, aby uspeli
Náš manažment služieb správy pracoviska umožňuje vašim zamestnancom vyťažiť z digitálneho prostredia maximum. Poskytujeme odbornú podporu na udržiavanie a zlepšovanie prevádzkových funkcií – a zabezpečíme, aby váš tím mal všetko čo potrebuje na dosahovanie vynikajúcich výkonov v akomkoľvek rozsahu bez ohľadu na veľkosť vašej firmy.

Riešenia a služby

Služby servisnej podpory

areo

Zvýšte produktivitu vďaka rýchlemu riešeniu problémov

Zlepšite spoľahlivosť spoločnosti rýchlejším riešením incidentov a požiadaviek na služby IT. Správnym pomerom využitia proaktívnej ľudskej pracovnej sily a automatizovaných prostriedkov servisnej podpory môžete zaistiť kontinuitu podnikania, znížiť náklady, reagovať na meniace sa priority a zároveň odbremeniť oddelenie IT, aby sa moholo sústrediť na kritické úlohy a nové udalosti.
 
Miestne centrá servisnej podpory napĺňajú vaše potreby
Naše tímy servisnej podpory pôsobia lokálne v rámci krajiny aj z nášho európskeho centra servisných služieb. Tieto centrá umožňujú profesionálne zaznamenávanie, vyhodnocovanie, priorizáciu a prideľovanie incidentov, žiadostí a otázok správnej skupine zodpovednej za riešenie, čím zaisťujú rýchlejšie vyriešenie všetkých incidentov a servisných žiadostí v oblasti IT, ako aj lepšie zosúladenie podnikových procesov IT. Udržiavame úrovne služieb a poskytujeme všetky zdroje IT, ktoré potrebujú koncoví používatelia, pozície a oddelenia v spoločnosti na úspešné dokončenie svojich úloh a splnenie cieľov.
 • Zvýšte produktivitu vďaka lepšej a nákladovo efektívnejšej podpore používateľov
 • Centralizujte podporu zosúladením procesov IT
 • Zaistite vytváranie presných a včasných správ pre interné oddelenia IT
 • znížte investície do kapitálových nákladov vďaka modelu poskytovania cloudových služieb
Kontaktujte nás

Služby správy zariadení

areo

Žiadne zariadenie nezostane opomenuté

Používatelia očakávajú konzistentnú prácu s počítačom alebo iným zariadením, či už pracujú v kancelárii, alebo na diaľku. Zaisťujeme flexibilné a škálovateľnú ponuku zariadení, ako aj digitálnych platforiem, ktoré spolu dokonale spolupracujú.
 
Konfigurácie na mieru naprieč lokalitami
Naše komplexné portfólio služieb správy zariadení vám pomáha obstarávať, nasadzovať a spravovať zariadenia a jeho prínos ešte viac zvyšujú centrálne poskytované softvérové služby, ako napríklad Microsoft Office 365 a zabezpečenie. Vďaka samoobslužnému poskytovaniu prostriedkov a aplikácií na vyžiadanie môžete prispôsobovať konfigurácie rôznym aplikáciám a skupinám používateľov naprieč veľkým množstvom lokalít.
 • Kontrolujte náklady a zlepšujte používateľské skúsenosti, nech už pracujete kdekoľvek
 • Získajte prístup k aplikáciám a úložisku na báze modelu SaaS
 • Zaistite, aby všetky vaše zariadenia zostali zabezpečené a flexibilné
Ďalšie informácie

Výpočtové služby pre koncových používateľov

areo

Priebežná podpora IT na zachovanie prevádzkových činností

Keďže sa čoraz väčší dôraz kladie na digitalizáciu a prácu na diaľku, riziká výpadkov sa zvyšujú, ak nezaisťujete neustálu modernizáciu infraštruktúry IT. Určite nechcete strácať čas vyhľadávaním a odstraňovaním chýb, ktoré bránia používateľom v prístupe k aplikáciám a údajom.
 
Využívajte aplikácie na maximum
Uvoľnite vaše zdroje, aby sa mohli sústrediť na nové projekty namiesto neustáleho kľučkovania medzi viacerými poskytovateľmi a neškálovateľnými službami. Poskytneme vám prostredie pre stolné počítače alebo mobilné zariadenia so softvérom, ako napr. Microsoft Office 365, a zabezpečením, vďaka čomu budete môcť naplno využiť aplikácie a zaistiť kontinuitu podnikania.
 
Získajte všetky potrebné nástroje a podporu a môžete:
 • znížiť náklady a zvýšiť produktivitu
 • modernizovať zariadenia a platformy
 • pritiahnuť talenty zo všetkých demografických skupín ponúkaním perspektívnych pracovných príležitostí
 • kontrolovať náklady a efektivitu vďaka podpore na diaľku
 • plne integrovať rôzne aplikácie, ako sú Ricoh Smart Locker a ServiceNow
 • poskytovať inžinierske služby priamo na pracovisku aj na diaľku
 • spravovať servisné žiadosti
 • získať prístup k nepretržitej servisnej podpore
 • kontrolovať správu životného cyklu zariadení
 • využívať služby TechBar, v rámci ktorých je potrebné mať na pracovisku viacerých technikov
Kontaktujte nás

Riešenia rezervácie pracoviska

areo

Optimalizujte spôsob, akým pracujete

S nárastom práce na diaľku a online spolupráce nastal čas prehodnotiť ako pracujeme – a akú úlohu by mali zohrávať kancelárie. Keď porozumiete vašej kancelárii a tomu, ako sa v súčasnosti využíva, budete môcť prijímať správne rozhodnutia a zároveň optimalizovať náklady.
 
Platforma RICOH Spaces na vylepšenie pracoviska 
RICOH Spaces je cloudová platforma vylepšenia pracoviska navrhnutá tak, aby vám pomohla pochopiť využitie vášho pracovného priestoru, čím lepšie môžete optimalizovať svoje podnikanie a vytvoriť skutočne prepojené, inteligentné, bezpečné a  podnetné pracovisko. Takto vyriešite problémy dneška a súčasne dokážete predvídať potreby zajtrajška.
 • Získajte jasné prehľady a dáta na podporu zmien, napríklad na uvoľnenie nedostatočne využitého priestoru a zníženie prevádzkových nákladov
 • Vytvorte najlepšie pracovné prostredie s harmonickou kombináciou ľudí, lokalít a technológií, vďaka ktorému ľahšie pritiahnete a udržíte si najlepšie talenty
 • Zefektívnite prevádzkové činnosti vďaka funkciám ako interaktívne plány usporiadania priestorov, rezervácie zasadacích miestností, správy návštev a registrácie pomocou kódov QR
Zoznámte sa s RICOH Spaces

Riešenia IoT

areo

Prispôsobte a rozvíjajte sa vďaka Internetu vecí - IoT

Schopnosť reagovať na meniace sa nároky moderného pracoviska je pre súčasné spoločnosti kľúčová. Internet vecí sprístupňuje nové spôsoby sledovania a monitorovania prostriedkov v reálnom svete, zatiaľ čo komplexné dáta a analýzy vedú k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu rozhodovaniu. Ak chcete naplno využiť potenciál internetu vecí vo svoj prospech, potrebujete správnych ľudí a správne procesy v kombinácii so správnymi technológiami.    
 
Správna stratégia IoT pre vašu firmu
Pomôžeme vám definovať a implementovať stratégiu IoT, ktorá podporuje vaše obchodné ciele – vďaka tomu sa môžete prispôsobiť novej dynamike, zvýšiť nákladovú efektívnosť a produktivitu. Či už potrebujete najnovšiu technológiu senzorov IoT na získanie podrobných údajov o vašich priestoroch v reálnom čase, alebo potrebujete získať presný prehľad o využití inteligentných odkladacích skriniek Smart Locker, pomáhame vám vybrať správne aplikácie IoT a efektívne ich spravovať tak, aby ste mohli prijímať informované rozhodnutia.
 • Monitorujte zariadenia v reálnom čase, aby ste mohli prijímať informované rozhodnutia
 • Využívajte možnosti analýzy dát pomocou výkonných ovládacích panelov
 • Znížte náklady a vytvárajte nové zdroje príjmov
 • Umožnite systémom bežať rýchlejšie a efektívnejšie
Kontaktujte nás

Riešenia Ricoh Smart Locker

areo

Flexibilné, pripojené úložisko v pracovnom priestore

Pretransformujte časovo náročné manuálne úlohy na zabezpečené automatizované procesy s inteligentným bezkľúčovým prístupom k úložisku. Naše škálovateľné riešenia odkladacích skriniek Smart Locker prístupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni môžu poslúžiť na bezpečné uloženie cenných obchodných materiálov, prijatej/odosielanej pošty aj osobných vecí. Využite výhody v podobe jednoduchosti, úspornosti a používateľského komfortu jednoduchého cloudového systému s podporou správy úložísk v reálnom čase.   
 
Znížte pracovné zaťaženie a náklady
Poskytujeme pomoc s obhliadkou miesta, inštaláciou, školením, riadením projektov, konzultáciami a ponúkame preventívnu údržbu a správu náhradných dielov, vďaka čomu sa znižuje pracovné zaťaženie vedúcich pracovníkov a náklady na správu vašich aktív.
 • Vylepšené zabezpečenie a správa
 • Jednoduchá správa na báze cloudu
 • Integrácia s existujúcimi systémami
 • Plné možnosti reportingu
 • Výrazné úspory/vysoká návratnosť investícií
 • Prispôsobiteľný pracovný postup na splnenie špecifických potrieb
 • Zabezpečené a automatizované procesy pre každého zamestnanca
Zoznámte sa s riešením Smart Lockers

Robotické služby

areo

Kompletné portfólio služieb a podpory

Vďaka robotike môže byť váš pracovný život ľahší, bezpečnejší a efektívnejší, no absencia správnychservisných možností a popredajnej podpory bude mať za následok nedostatočné  osvojenie, nízku mieru používateľského komfortu a slabú prispôsobiteľnosť. Poskytujeme kompletné portfólio služieb na podporu prevádzky, efektívnosti a bezpečnosti robotiky, čo vedie k maximalizácii návratnosti vašich investícií.
 
Jednotné kontaktné miesto
Vďaka možnostiam rozsiahleho geografického pokrytia, technickej podpory a starostlivosti o zákazníkov sme vytvorili jednotné kontaktné miesto pre všetky vaše potreby týkajúce sa robotiky. Naši technici majú bohaté skúsenosti so zvládaním komplexných digitálnych interakcií v existujúcich organizačných prostrediach.
 
Naše kompletné portfólio služieb podpory:
 • Riadenie projektov
 • Návrh služieb
 • Implementácia
 • Správa služieb
 • Riadenie dodávateľského reťazca
 • Správa náhradných dielov
 • Služby technickej podpory
 • Podpora na diaľku/Vzdialená podpora
 • Technická podpora v teréne
 • Reporting
 • Fakturácia
Zoznámte sa s Robotic Service Advantage

Služby správy audio-vizuálnych zariadení

areo

Vyriešte všetky výzvy spojené s využívaním audio-vizuálnych technológií

Vo svete, v ktorom žijeme teraz, sa viac ako kedykoľvek predtým musíme spoliehať na technológie podporujúce spolupráce a komunikáciu. Rozumieme dôležitosti štandardizovaného návrhu, konzistentnej dodávky a spoľahlivých, globálne škálovateľných riešení podpory, ako zásadných faktorov, ktoré umožňujú vášej firme uspieť. 
 
Naše služby správy audio-vizuálnych zariadení vám ponúkajú komplexné a flexibilné globálne riešenie vašich potrieb v oblasti audio-vizuálnych technológií.
 • Proaktívna identifikácia a rýchle riešenie poruchy audio-vizuálnych zariadení, čím sa minimalizuje výpadok systému
 • Optimalizácia komfortu na strane koncových používateľov vďaka konzistentným službám podpory
 • Redukukcia prevádzkových nákladov a odbremenené tímy IT
 • Poskytovanie prehľadov o výkone a využití systémov, ktoré vychádzajú z reálnych údajov
Zoznámte sa s našimi AV zariadeniami

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie