Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Značka

Najväčšou devízou spoločnosti, krajiny a samotného sveta je predstavivosť ľudí. Vďaka kreativite a spolupráci môžu ľudia zlepšiť spôsob, akým komunity žijú a spolupracujú.

Od samotného začiatku bol Ricoh povzbudzovaný vierou v silu kreatívnych myšlienok. Náš zakladateľ, Kiyoshi Ichimura, vychoval jedinečnú skupinu mysliteľov, ktorí odmietali byť obmedzovaní tradíciami. Predvídali svet, kde bude možné presne kopírovať informácie a šíriť ich stlačením jedného tlačidla – svet, kde budú dôležité obchodné znalosti dostupné na každom mieste a v každom čase. 

Ricoh pretvoril túto víziu na realitu vďaka silnej kombinácii technológií, strojov a kvality spracovania. Naše tlačiarne, kopírky a faxy razili cestu ére automatizácie kancelárskych prác a urobili prevrat v obchodných činnostiach. V poslednej dobe služby spracovania dokumentov potvrdili našu reputáciu globálneho experta na dokumenty.

Spolupráca so zákazníkmi

V súčasnosti sme skutočne medzinárodnou spoločnosťou. S našimi zákazníkmi vytvárame skutočné partnerstvá vďaka výnimočným štandardom služieb. Pomocou našich technických schopností a IT vedomostí dokáže váš tím znížiť náklady, zabrániť plytvaniu a zefektívniť procesy tak, aby ste poskytovali zákazníkom konkrétne výhody. Čo je najdôležitejšie, tým, že dovolíme zamestnancom voľne myslieť a sprístupníme inštitucionálne vedomosti, podporujeme transformáciu podnikania, ktorá je hlboká a trváca. 

V oblasti EMEA máme kompletné prevádzky na 25 trhoch a silné nepriame činnosti vo všetkých ostatných oblastiach, čo znamená, že sme schopní efektívne nasadiť odborníkov na pomoc pri rozvoji vášho podnikania v zmysle väčšej flexibility a kontroly.

Pozeráme sa vždy do budúcnosti

Ricoh vždy myslí dopredu. Navrhujeme naše produkty a služby tak, aby boli šité na mieru osobitným priemyselným odvetviam, rozvíjajúcim sa trhom a veľkým či malým podnikom. Vytvárame riešenia, ktoré transformujú existujúce systémy a procesy na výhody oproti konkurencii zodpovedajúcu lokálnym potrebám a prinášajú čerstvý vietor do zavedených foriem zdieľania znalostí. 

Pomocou cloudu, diaľkového monitorovania a iných inovácií sú informácie mobilnejšie a osobnejšie. Náš spotrebný tovar zlepšuje spôsob, akým sa ľudia a svet okolo nich navzájom ovplyvňujú, či už prostredníctvom oceneného radu digitálnych fotoaparátov alebo online službe úložiska dát.

Riadenie udržateľnosti pre našu budúcnosť

Ricoh vníma prepojenie podnikania, spoločnosti a planéty. Snažíme sa byť spoločnosťou, pre ktorú budú ľudia hrdí pracovať a podporovať zodpovedný rast vždy, keď je to možné. Vďaka nášmu záväzku poskytovať pokrokové podnikateľské stratégie propagujeme rozvoj, ktorý je prospešný a udržateľný na zákazníckych pracoviskách ako aj pre naše vlastné činnosti. 

Každý deň po celom svete Ricoh pomáha ovládať silu spoločných predstáv s cieľom užívať si kvalitu života, ktorá je produktívnejšia, udržateľnejšia a viac naplňujúca kvalitu života.