Domovská stránkaSpäť do menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Čo môžeme pre vás urobiť?

Či už máte otázku ohľadom cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomôcť so správou svojho účtu alebo už naše produkty používate a máte otázku na podporu, náš tím je pripravený vám pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview

Zmluvné podmienky

Táto webová stránka www.ricoh.sk (ďalej len „Webová stránka“) je vytvorená, vlastnená, prevádzkovaná a udržiavaná spoločnosťou RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Ricoh“) alebo v jej mene. Spoločnosť Ricoh môže kedykoľvek a podľa vlastného uváženia zmeniť, pridať alebo odstrániť ktorúkoľvek zo zmluvných podmienok aktualizovaním obsahu svojej Webovej stránky. Odporúčame vám pravidelne navštevovať Webovú stránku, aby ste mali prehľad o nových aktualizáciách. Spoločnosť Ricoh môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek prerušiť prevádzku svojej Webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské práva
Texty, obrázky, grafika, zvukové a animované súbory a všetky ostatné informácie a spôsob, akým sú na Webovej stránke graficky prezentované, ako aj rozmiestnenie a štruktúra Webovej stránky ako takej, podliehajú autorským právam spoločnosti Ricoh alebo jej materskej spoločnosti Ricoh Company Limited v Japonsku, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Webovú stránku ani žiadnu jej časť nemožno kopírovať ani distribuovať, taktiež ju nemožno bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh upravovať alebo zverejňovať na iných stránkach bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh a za predpokladu, že sa obsah nijakým spôsobom nezmení a všetky oznámenia o autorských právach a vlastníckych právach zostanú zachované.

Ochranná známka
Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy vyobrazené na Webovej stránke sú chránené autorskými právami ochrannej známky spoločnosti Ricoh alebo jej materskej spoločnosti Ricoh Company Limited v Japonsku, pokiaľ nie je uvedené inak. To platí predovšetkým pre logá a symboly spoločnosti Ricoh. Publikovanie informácií a materiálov na tejto Webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú licencie alebo práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. 

Záruka

Informácie na našej Webovej stránke sú dodané spoločnosťou Ricoh „tak, ako sú“, a v maximálnej miere povolenej platnými zákonmi, sú poskytované bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo predpokladanej. Hoci sú informácie považované za presné, môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti. Spoločnosť Ricoh nezaručuje ani neručí za to, že funkcie alebo aplikácie obsiahnuté v tejto Webovej stránke budú bez prerušení alebo bezchybné. Ricoh nezaručuje, že server a/alebo Webová stránka neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. Ricoh neprehlasuje, že materiály na tejto Webovej stránke sú vhodné a/alebo dostupné na používanie v iných lokalitách. Prístup k materiálom z územia, na ktorom je ich obsah ilegálny, je zakázaný.

Zrieknutie sa zodpovednosti 

Spoločnosť Ricoh sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za chyby, ktoré sa môžu stať v dôsledku systémových chýb alebo (dočasného alebo trvalého) zlyhania Webovej stránky, jej aplikácie alebo iných nástrojov. V maximálnom možnom rozsahu v rámci platných právnych predpisov nemôže byť spoločnosť Ricoh zodpovedná za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nemožnosti používania Webovej stránky.

Cookies

Táto Webová stránka používa Cookies. Nie ste povinný akceptovať Cookies. Ak ich však neakceptujete, Webová stránka nemusí fungovať správne.

Odkazy na stránky partnerov

Spoločnosť Ricoh poskytuje ako službu odkazy na stránky tretích strán, napríklad na spoločnosť Ricoh Company Limited. Tieto stránky nie sú jej vlastníctvom, ani prevádzkované alebo kontrolované spoločnosťou Ricoh, a preto spoločnosť Ricoh nenesie za tieto stránky a ich obsah žiadnu zodpovednosť. Používanie týchto odkazov je na vlastné riziko. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh nemáte právo odkazovať na Webovú stránku na vlastnej webovej stránke ani na žiadnej inej webovej stránke.

Dôverné a citlivé informácie

Ricoh od vás nechce prostredníctvom Webovej stránky získavať dôverné alebo citlivé údaje. Vezmite prosím na vedomie, že akékoľvek informácie alebo materiály poslané spoločnosti Ricoh sa nepovažujú za dôverné. Spoločnosť Ricoh nie je povinná takéto informácie alebo materiály skúmať, vyhodnocovať ani prijímať.
Odoslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov udeľujete spoločnosti Ricoh neobmedzenú, neodvolateľnú licenciu na používanie, reprodukciu, zobrazovanie, vyhotovenie, úpravu, prenos a distribúciu týchto informácií alebo materiálov a zároveň súhlasíte s tým, že Ricoh môže slobodne používať akékoľvek nápady, koncepty know-how alebo techniky, ktoré pošlete spoločnosti Ricoh na akýkoľvek účel. Spoločnosť Ricoh preto nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, výdavky alebo škody, nevynímajúc vyplatenie náhrady v súvislosti s týmito informáciami alebo materiálmi.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto podmienok, môžete ich poslať na nižšie uvedenú  adresu alebo poslať e-mail na adresu info@ricoh.sk. Ako predmet, prosím, napíšte, „Otázka ohľadom webovej stránky Ricoh Slovakia“.

Doložka oddeliteľnosti

Ak akákoľvek časť alebo ustanovenie zmluvných podmienok bude považovaná za nevykonateľnú alebo v konflikte s platným zákonom akejkoľvek jurisdikcie, nebude tým ovplyvnená platnosť zvyšných častí alebo ustanovení.

Príslušné zákony

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Príslušný súd

Všetky spory súvisiace s týmito zmluvnými podmienkami spadajú do výlučnej právomoci príslušného súdu.