Služby obchodných procesov
Služby obchodných procesov

Outsourcujte opakujúce sa úlohy a zamerajte sa na svoju hlavnú činnosť

Služby obchodných procesov

Riadenie akéjkoľvek spoločnosti zahŕňa určitý stupeň opakujúcich sa činností a administratívy nutnej na zaistenie prevádzky, ako sú fakturácia, tlač, skenovanie a účtovanie.
 
Outsourcingom procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a sú kritické z hľadiska plnenia cieľov, na naše špecializované zariadenia a cloudové služby vám umožní sústrediť sa na kľúčové aspekty podnikania.
 
Služby obchodných procesov od spoločnosti Ricoh vás odbremenia od úloh správy dokumentov, ktoré sú náročné na prácu, a umožnia vám prejsť na bezpapierovú prácu.
 • Zlepšite skúsenosti zákazníkov
 • Urýchlite svoju digitálnu transformáciu
 • Optimalizujte obchodné procesy
 • Zvýšte produktivitu a spokojnosť zamestnancov
 • Zjednodušte dodržiavanie predpisov
 • Zredukujte kapitálové výdavky

Máme viac ako 80-ročné komplexné odborné skúsenosti týkajúce sa správy najkritickejších dokumentov a pracovných postupov našich zákazníkov. Pomocou našej funkcie strojového učenia využívame všetky poznatky získané v rámci spolupráce s týmito zákazníkmi na zlepšenie presnosti, zvýšenie automatizácie a rýchlejšiu návratnosť investícií.

Riešenia a služby

Služby automatizácie faktúr

areo

Získajte kontrolu nad peňažnými tokmi a finančným reportingom

Papierové faktúry a ručne spracovávané platby môžu viesť k pomalému schvaľovaniu faktúr a platieb, nedostatočnej prehľadnosti a nepresnému reportingu.
 
Spoločnosti musia skracovať platobné lehoty v záujme zvýšenia likvidity. Zároveň musia dodržiavať neustále sa meniace daňové zákony a zaistiť dostatočné možnosti reportingu, aby mohli robiť informovanejšie rozhodnutia – a to všetko pri súčasnom zvyšovaní efektívnosti.
 
Naše služby automatizácie faktúr umožňujú zaznamenať, spracovať, schvaľovať a archivovať prichádzajúce faktúry, čím sa zníži počet manuálnych úkonov, zvýši presnosť a päťnásobne zrýchli spracovanie.
 
Na strane pohľadávok je k dispozícii jedno pripojenie k našej cloudovej fakturačnej službe s viackanálovým výstupom, ktoré zaisťuje štandardné fyzické výstupy spolu s elektronickou fakturáciou, ktorá je v súlade s cezhraničnou legislatívou. K dispozícii sú vládne centrá a otvorené aj uzavreté firemné siete.
 
Zlepšite efektivitu fakturácie
 • Zaistite lepšiu kontrolu a prehľad o stave hotovosti 
 • minimalizujte čas na realizáciu platby a skráťte dobu splatnosti pohľadávok
 • Zabezpečte súlad cezhraničnej elektronickej fakturácie
 • Zvýšte flexibilitu a škálovateľnosť
 • Spravujte náklady s využitím modelu predplatenia softvéru ako služby
 • Zabezpečte riadený prechod z fyzickej na digitálnu fakturáciu
Ďalšie informácie

Služby podateľne

areo

Zredukujte prácu a náklady

Vysoké prevádzkové náklady a manuálne procesy spojené s podateľňou pre papierové agendu predražujú prevádzku a nedostatočná prehľadnosť obsahu znižuje produktivitu naprieč spoločnosťou. Manuálne procesy sú zároveň náchylné na výskyt ľudských chýb a nie sú dostatočne zabezpečené.
 
S našou správou služieb podateľne môžete optimalizovať komunikáciu, zredukovať manuálnu prácu s poštou a zaistiť doručenie zamestnancom, nech sú kdekoľvek.
Ponúkame jeden zdroj správy pošty, ktorý umožňuje centralizovať a zefektívňovať vstupy a sledovanie všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich zásielok naprieč spoločnosťou, čím zaisťuje úplnú sledovateľnosť a zhodu.    
 
Vďaka využitiu automatizovanej technológie dokážeme vašej spoločnosti zaistiť prístup k službám odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
 • Ušetrite čas a náklady na správu pošty
 • Zredukujte výskyt ľudských chýb
 • Zaistite rýchlejší prístup k dokumentom
 • Podporte flexibilnú prácu zamestnancov
 • Zvýšte schopnosť reagovať na požiadavky zákazníkov naprieč viacerými kanálmi
Ďalšie informácie

Outsourcingové služby

areo

Odbremeňte zamestnancov od opakujúcich sa úloh

Mnohé spoločnosti potrebujú tlačiť a odosielať veľké objemy marketingových a komunikačných materiálov. To si však vyžaduje špecializované zariadenia a odborné znalosti, ktorými množstvo firiem interne nedisponuje, pretože je to náročné z hľadiska financií, priestorov aj modernizácie technológií.
 
Naše omnikanálové outsourcingové služby využívajú špičkové technológie a odborný personál na optimalizáciu tlače, poštovného, DPH alebo doručovanie komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom rôznych digitálnych kanálov.
 • Posilnite procesy a zredukujte výskyt ľudských chýb
 • Ušetrite značné náklady na marketing a komunikáciu
 • Zvýšte obratnosť a schopnosť reagovať na poskytovanie lepšej zákazníckej skúsenosti
 • Využívajte inovatívne funkcie na vytváranie pôsobivejšej komunikácie
 • Zvýšte dostupnosť informácií
Kombinujeme hardvér a softvér svetovej triedy so špičkovými odborníkmi v oblasti poradenstva, implementácie a dodávok. Naše procesy, ktoré sme mnohými rokmi zdokonaľovali a v spolupráci s tisíckami zákazníkov, nám umožňujú poskytovať riadené, alebo plne outsourcingové služby na pracovisku, mimo neho alebo v cloude – s využitím vášho vlastného alebo nášho personálu.
Kontaktujte nás

Služby tlače a skenovania

areo

Zvýšte efektivitu spracovávania prichádzajúcich a odchádzajúcich dokumentov

Veľké spoločnosti všetkých zameraní majú dokumenty, ktoré v každom okamihu prichádzajú a odchádzajú viacerými kanálmi. V záujme zníženia nákladov a zvýšenia produktivity prechádzajú mnohé z nich cestou bezpapierovej práce s cieľom digitalizovať všetky interné dokumenty a komunikáciu vrátane prihláškových formulárov, dokumentov, ktoré sa týkajú firemných pravidiel, zmlúv a ďalších.
 
Naše plne prispôsobiteľná správa služieb tlače a skenovania vám umožnia zveriť proces digitalizácie dokumentov do rúk externých dodávateľov a optimalizovať vstupné a výstupné procesy.
 
Prostredníctvom našich globálnych produkčných centier po celom svete naskenujeme vaše prichádzajúce dokumenty, presúvame ich do zabezpečenej zóny, triedime ich podľa oddelenia alebo pozície, digitalizujeme a indexujeme,  aby boli ľahko dostupné pre každého.
 
Dokumenty môžete tiež odosielať cez zabezpečené prostredie do tlačiarne, kde sa uložia v správnom formáte na našich serveroch a odošlú sa na správnu adresu prostredníctvom kanála, ktorý uprednostníte.
 • Spracovávajte dokumenty rýchlejšie a bezpečnejšie
 • Zvýšte vašu obratnosť a schopnosť reagovať na zákazníkov
 • Uľahčite prístup k informáciám odkiaľkoľvek
 • Zaistite súlad
 • Podporte kontinuitu podnikania
Kontaktujte nás

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie