Sprava sluzieb kybernetickej bezpecnosti
cybersecurity

Nákladovo efektívny, škálovateľný prístup ku kybernetickej bezpečnosti špičkovej úrovne

Správa služieb kybernetickej bezpečnosti

Odhaľovanie a prevencia únikov dát a iných incidentov kybernetickej bezpečnosti je nepretržitá, cyklická činnosť. Keďže hrozby sa vyvíjajú, infraštruktúry IT je nutné prispôsobovať novým premenným a zároveň sa musia definovať nové ciele a stratégie implementácie. Túto výzvu ešte umocňuje nedostatok kvalifikovaného personálu na poli kybernetickej bezpečnosti.
 
Nákladovo efektívna, nepretržitá kybernetická bezpečnosť
Naša správa služieb kybernetickej bezpečnosti ponúka riešenie týchto výziev. Naši špičkoví odborníci na problematiku kybernetickej bezpečnosti monitorujú a spravujú kybernetickú bezpečnosť pre vaše siete a zariadenia. Ako váš externý tím využívame nástroje, odborné znalosti, analýzy a skúsenosti získané z reálnych incidentov na vytvorenie škálovateľnej a nákladovo efektívnej koncepcie nepretržitej kybernetickej bezpečnosti. 

Riešenia a služby

Správa bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM)

areo

Skráťte reakčný čas v prípade nebezpečnej udalosti

Pri pokuse o narušenie siete sú útočníci často vo výhode, keďže väčšina obranných mechanizmov je reaktívna, nie proaktívna. Dobre distribuovaná služba SIEM bude proaktívne zberať a analyzovať denníky s cieľom identifikovať prípadný prebiehajúci útok a aktívne brániť systém pred útokmi.   
 
Holistické a dynamické informácie
Naša správa služby SIEM monitoruje, identifikuje, klasifikuje, overuje a upozorňuje na incidenty kybernetickej bezpečnosti. Kombinuje niekoľko technológií, aby poskytla holistické a dynamické informácie o zmenách stavov zabezpečenia a zareagovala na incidenty.
 
Kompatibilný, komplexný systém SIEM
Služba sa opiera o dáta z nástrojov na zhromažďovanie informácií, služieb protokolu syslog a rozhraní API, pričom je kompatibilná s mnohými technológiami vrátane Palo Alto, Trend, Forcepoint, ServiceNow a Cisco. Služba nielenže automaticky vygeneruje žiadosti o podporu IT v prípade výstrahy zabezpečenia, ale vykoná aj reakcie na incident. Naša podpora služby SIEM zahŕňa:
 
Rýchla náprava
 • reakcia na incidenty kritickej závažnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • zaistenie vysokej úrovne dostupnosti internetových portálov, informačných tabúľ a úložísk
 • identifikácia a klasifikácia incidentov
 • vykonanie okamžitých úprav na zaistenie procesov IMAC (inštalácia, presunutie, pridanie, zmena pre fyzické zariadenia)
 • upozornenie na kritickú udalosť do 15 minút; udalosť strednej alebo nižšej závažnosti do hodiny
 • zníženie počtu falošne pozitívnych upozornení vďaka analýze správania používateľov
 • pravidelné kontroly existujúcich pravidiel SIEM a výstrah zabezpečenia
Kontaktujte nás

Firewall a Secure Access Service Edge (SASE)

areo

Obmedzte komunikáciu prichádzajúcu zvonku a optimalizujte ochranu periférnych častí systému

Veľký počet brán firewall, ktoré je potrebné spravovať, často s použitím technológií od rôznych dodávateľov, znamená, že mnohé firmy zápasia so základnou správou brán firewall a zároveň sa snažia zachovať bezpečnosť a integritu obvodu siete. Dosiahnuť túto rovnováhu je ťažké a náročnosť na správu brán firewall ešte stúpa, keď je spoločnosť rozptýlená v niekoľkých krajinách s viacerými tímami v rôznych časových pásmach.
 
Všetky služby zabezpečenia siete zlúčené v jednom cloude
Spoločnosť Gartner stanovuje postup SASE ako primárnu metódu zabezpečenia spoločnosti, ktorá začala využívať cloudové technológie a už nemá statický a jasne definovaný obvod siete. Koncepcia metódy SASE spočíva v zlúčení všetkých služieb zabezpečenia siete v jednom riešení architektúry cloudu spoločnom pre všetkých používateľov, nech sa nachádzajú kdekoľvek.
 
Zabezpečenie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
Naša služba brány firewall a SASE poskytuje odborné zázemie na zaistenie hladkého a bezpečného chodu vášho prostredia brány firewall bez ohľadu na lokalitu. Vysokokvalifikovaný tím technikov so špecializáciou na brány firewall je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého roka; chráni a spravuje zabezpečenie a oddelenie vonkajšieho aj vnútorného obvodu vašej siete s cieľom zvýšiť zabezpečenie a znížiť riziko neoprávneného vniknutia.
 
Poskytujeme pravidelné správy s informáciami o pokusoch o prihlásenie, zmenách, aktualizáciách a prevádzkovom stave všetkých zariadení. Súčasti riešenia:
 • softvérovo definovaná sieť WAN (SD-WAN)
 • zabezpečenie existujúcich implementácií SD-WAN/MPLS s možnosťou jednoduchého upgradu na sieť SD-WAN s topológiou plnej siete kdekoľvek na svete
 • virtuálna privátna sieť so vzdialeným prístupom pre všetky kancelárie a používateľov
 • prístup na sieť s nulovou dôverou (Zero Trust Network Access) pre každého používateľa
 • štandardy kvality služby (QoS)
 • zabezpečenie DNS
 • zabezpečená webová brána
Kontaktujte nás

Správa privilegovaného prístupu (PAM)

areo

Zaistite bezpečný prístup ku všetkým podnikovým informáciám

Bez štruktúrovaného, sledovaného a zabezpečeného prístupu k informáciám sa k údajom vašej spoločnosti môže dostať narušiteľ. Pokročilý softvér spravovania privilegovaného prístupu dokáže tieto materiály zabezpečiť, no spravovanie a optimalizácia riešení PAM môžu byť komplexné, nákladné na zdroje a môžu vyžadovať špecializované zručnosti.   
 
Plná správa pre úplnú ochranu
Naša plne spravovaná služba PAM sa zameriava na výsledky overovania používateľov a efektívne, účinné spravovanie softvéru PAM, takže chráni podniky pred zneužitím privilegovaných prístupových údajov.    
 
Vyhradený tím technikov pre softvér PAM
Táto služba je navrhnutá ako alternatíva k najímaniu alebo preškoleniu existujúceho personálu a spočíva v poskytnutí vyhradeného tímu technikov a bezpečnostných analytikov pre softvér PAM, ktorí pre vás spravujú a optimalizujú PAM. Pomáhajú mať pod kontrolou náklady, zvýšiť zabezpečenie a znížiť riziko prostredníctvom ochrany a spravovania kritických prostredí s privilegovaným prístupom. 
Kontaktujte nás

Správa zabezpečenia e-mailov

areo

Minimalizujte hrozbu škodlivých e-mailov

Kyberzločinci posielajú škodlivé e-maily, ktoré obsahujú vírusy, malvér, nevyžiadanú poštu, útoky typu phishing a iné hrozby kybernetickej bezpečnosti. Spoliehajú sa na to, že používatelia urobia typické chyby, napríklad kliknú na nebezpečné prepojenie alebo prílohu. Manažment zabezpečenia e-mailov dokáže ochrániť vaše podnikanie pred neoprávnenými únikmi údajov, neoprávneným prístupom a inými hrozbami zabezpečenia elektronickej pošty.    
 
Manažované, udržiavané a monitorované e-mailové technológie
Naša správa služby zabezpečenia e-mailov využíva prediktívny prístup na detekciu, analýzu a blokovanie e-mailových hrozieb, skôr než sa dostanú do prijatej pošty koncových používateľov. Naši odborníci na zabezpečenie IT spravujú, udržiavajú a monitorujú vaše e-mailové technológie a využívajú stratégie zabezpečenia, ktoré chránia vaše e-maily a zabraňujú preniknutiu škodlivého obsahu. Vaši zamestnanci sa teda môže bez obáv sústrediť na kľúčové úlohy. 
Kontaktujte nás

Správa antivírusového programu

areo

Optimalizujte antivírusové systémy naprieč všetkými zariadeniami spoločnosti

Nespravované antivírusové systémy umožňujú koncovým používateľom aktivovať alebo deaktivovať antivírusový program v ich počítačoch, čím sa spoločnosť vystavuje značnému riziku. Centrálne spravovaný antivírusový systém zaisťuje dôsledné dodržiavanie všetkých preventívnych bezpečnostných opatrení, ktoré vyžaduje vaša spoločnosť. Na to je však potrebné mať vysokokvalifikovaný personál IT a infraštruktúru riadenia.
 
Najlepšie antivírusové riešenie pre vaše podnikanie
Môžeme vás podporiť našou správou automatizovanej antivírusovej služby. Zaisťuje pravidelné aktualizácie antivírusového programu, skenovanie podľa naplánovaného harmonogramu, ako aj okamžitú detekciu, analýzu, neutralizáciu a ohlasovanie infekcií. Ide o kritický krok v rámci zabezpečenia vášho servera, systémov, siete a zariadení s bezdrôtovým prístupom. V závislosti od požiadaviek a veľkosti vašej spoločnosti vám tiež môžeme pomôcť implementovať najlepšie antivírusové riešenie dostupné na trhu. 
Kontaktujte nás

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie