Sluzby infrastruktury cloudu
Služby infraštruktúry cloudu

Zjednodušujte. Automatizujte. Optimalizujte.

Služby infraštruktúry cloudu

Väčšina spoločností investuje peniaze a svoje zdroje do aktulizácie IT systémov a súladu s predpismi. Cloud ponúka vynikajúcu škálovateľnosť, flexibilitu a dynamiku – zásadné vlastnosti, ktoré potrebujú všetky spoločnosti, aby zvládli digitálnu transformáciu a zachovali si konkurencieschopnosť. Prispôsobiteľnosť a inovácia sú mimoriadne dôležité z hľadiska zaistenia udržateľnosti a rastu, cloud vám však zároveň môže pomôcť zredukovať komplexnosť a optimalizovať náklady.    
 
Škálovateľné cloudové riešenia
Naša kombinácia multicloudových a hybridných cloudových služieb podporuje všetky vaše obchodné potreby a naši konzultanti v spolupráci s vami definujú ciele vášho prechodu na cloud.
Projektujte, adaptujte a migrujte pomocou multicloudového alebo hybridného cloudového riešenia
  • Zlepšite flexibilitu a bezpečnosť
  • Zvýšte pružnosť podnikania
  • Zvýšte produktivitu
  • Zabezpečte ochranu svojich dát
Ponúkame škálovateľné cloudové riešenia. Náš prístup nie je orientovaný na žiadnu konkrétnu značku, čo znamená, že pracujeme s platformami a systémami, ktoré vyhovujú vašim konkrétnym potrebám bez obmedzení. 

Riešenia a služby

Cloud, hosting a dátové centrum

areo

Vlejte vášmu podnikaniu do žíl novú krv v podobe cloudových riešení

Zvýšená miera digitalizácie všetkého od údajov po zariadenia narúša chod spoločností. Mnohé nemajú k dispozícii dostatočne pružnú a flexibilnú infraštruktúru potrebnú na konsolidáciu, automatizáciu, štandardizáciu a virtualizáciu systémov.
 
Typy riešení – hybridné, on-premise alebo cloudové
Pomáhame firmám prekonať tento problém implementáciou správnej kombinácie hybridných cloudových riešení – na pracovisku alebo v cloude – s cieľom poskytnúť efektívne, škálovateľné a zabezpečené infraštruktúry a služby.    
 
Typy riešení – hybridné, on-premise alebo cloudové
Máme k dispozícii lokálnu a medzinárodnú dodávateľskú sieť a certifikovaných špecializovaných technikov, takže dokážeme poskytovať spoľahlivú a pohotovú podporu v oblasti IT – bez ohľadu na rozsah vášho podnikania. 
Kontaktujte nás

Správa a riadenie cloudu

areo

Zabezpečenie hladkého chodu vášho cloudového riešenia

Cloudová infraštruktúra rastie, začína sa udomácňovať v mnohých spoločnostiach a umožňuje zvyšovať pružnosť firiem a schopnosť reagovať na zvýšené pracovné zaťaženie. Zároveň však zvyšuje komplexnosť pracovných procesov, a to v súkromných aj verejných cloudoch.
 
Prístup k akémukoľvek významnému dodávateľovi cloudu
Prevezmite kontrolu nad vašou infraštruktúrou IT vďaka správe a riadeniu cloudu a ovládnite každú časť vášho cloudového prostredia. Spolupracujeme so všetkými hlavnými dodávateľmi cloudových riešení vrátane Microsoft Azure, AWS a Google Cloud. Náš vysokokvalifikovaný tím vás podporí pri vývoji na mieru prispôsobiteľného riešenia a centralizácii správy celého vášho cloudového prostredia.
Kontaktujte nás

Služby migrácie dát

areo

Minimalizujte riziká a narušenia vášho podnikania

Cloudová infraštruktúra ponúka množstvo výhod, no nie všetky dáta alebo aplikácie sú nutne vhodné na migráciu. Musíte zvážiť všetky aspekty od kontinuity podnikania, rizík zabezpečenia a zdrojov až po staršie systémy a dizajn aplikácií.    
 
Odborné poradenstvo v každom kroku
V spolupráci s vami analyzujeme vaše aplikačné prostredie, pomáhame vám identifikovať správny prístup pri výbere platformy na hosťovanie cloudu a znižujeme riziká, ktorým čelíte – a to počas migrácie aj po jej dokončení. Naši špecialisti zaisťujú rýchly a nákladovo efektívny prechod s minimálnym narušením vašich aktuálnych obchodných činností. 
Kontaktujte nás

Služby optimalizácie nákladov

areo

Ušetrite náklady, zvyšujte zisky

Spravujte svoje investície do infraštruktúry
S rastom cloudových infraštruktúr je spojené aj zvyšovanie nákladov na strane spoločností – a keďže rozpočty vyhradené na udržiavanie starších prostredí v prevádzke sú obmedzené, využívanie zdrojov nemusí byť vždy efektívne.
 
Šetrite náklady, vytvárajte zisky
Spravujte vaše investície do infraštruktúry a výkonnosť s využitím našej automatizovanej informačnej tabule a nástroja na vytváranie výkazov, ktoré vám poskytnú podrobný prehľad o cloude. Naši odborníci na základe dlhodobého výhľadu vášho podniku vypracujú flexibilný akčný plán, ktorý vám umožní kontrolovať náklady, zvýšiť zisky a zaistiť rast vášho podniku. 
Kontaktujte nás

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie