Sluzby a riesenia infrastruktury IT
Riešenia a služby IT infraštruktúry

Prispôsobená starostlivosť o vašu kritickú IT infraštruktúru

Riešenia a služby IT infraštruktúry

V dnešnom digitálnom svete tvorí vaša IT infraštruktúra základ vašej spoločnosti. Vaša firma od nej závisí, no mnoho spoločností nemá k dispozícii aktuálne odborné znalosti a možnosti pokrytia všetkých zostáv IT a v súvislosti s riešením konkrétnych potrieb sa spolieha na tretie strany. Tretie strany často nemajú zosúladené koncepcie, nástroje a metódy, čo môže viesť k nekonzistentnej kvalite služieb v prípade výskytu problémov.    
 
Naplno využite váš potenciál
Spoločnosť Ricoh poskytuje efektívnu, bezpečnú a spoľahlivú správu vašej kritickej IT infraštruktúry a tým pomáha naplno využiť váš potenciál
  • Konsolidácia, štandardizácia, automatizácia a virtualizácia systémov
  • Hardvérové a softvérové riešenia
  • Správa služieb a poradenstvo
Prístup šitý na mieru s podporou nášho globálneho zázemia
Riešenie prispôsobíme vašim špecifickým potrebám – a vďaka nášmu globálnemu zázemiu ponúkame konzistentnú koncepciu, ktorá spĺňa najnovšie normy platné v rámci odvetvia. Naším cieľom je, aby ste mohli pohodlne prenechať správu svojich IT záležitostí našim špecialistom a mohli sa sústrediť na to, čo je pre vaše hlavné podnikanie skutočne dôležité.

Riešenia a služby

Služba virtualizácie

areo

Optimalizácia a zjednodušenie prostredníctvom virtualizácie

Spotreba energie dátového centra sa rýchlo zvyšuje, preto je potrebné investovať do zdrojov viac než kedykoľvek predtým v záujme zaistenia dostupnosti a prevádzky  IT infraštruktúry za každých okolností. Deje sa tak v čase, keď silnejú hlasy volajúce po zlepšovaní IT podpory.
 
Komplexné poradenstvo a podpora
Virtualizácia je kľúčová z hľadiska vzniku modernej IT infraštruktúry, keďže poskytuje flexibilitu potrebnú na podporu vašej digitálnej transformácie. Naše komplexné a integrované príručky s informáciami o zručnostiach, schopnostiach a osvedčených postupoch vám poskytujú pokojnú myseľ, ako aj podporu potrebnú na správu a zníženie rizík prevádzkových prestojov.
  • Optimalizujte vašu infraštruktúru a spotrebu energie
  • Urýchlite čas do nasadenia
  • Zrealizujte migráciu starších aplikácií do plne virtualizovaných prostredí
Kontaktujte nás

Základná infraštruktúra servera, ukladanie a správa

areo

Správne riešenie infraštruktúry pre vaše potreby

V súčasnosti musia byť systémy neustále dostupné a chránené. Problémy s kapacitou a zabezpečením je nutné proaktívne identifikovať a riešiť, skôr než ovplyvnia chod spoločnosti. Systémy musia byť flexibilné a schopné reagovať na meniace sa priority a zvýšené nároky. V dôsledku toho sa váš tím IT môže dostať pod tlak v čase, keď sa má sústrediť na zaisťovanie hladkého chodu prevádzkových činností.
 
Koncepcia, ktorá sa neorientuje na konkrétnu značku
Vaše záležitosti riešime analyzovaním konkrétnych potrieb a požiadaviek na zabezpečenie, na základe ktorých vytvoríme infraštruktúru prispôsobenú na mieru. Vďaka našej koncepcii, ktorá sa neorientuje na žiadnu konkrétnu značku, dokážeme riešiť vaše požiadavky s pomocou špecializovaných technikov, takže sa môžete spoľahnúť na možnosti ukladania, správy a spracovania dát bez ohľadu na rozsah vašich prevádzkových činností. 
Kontaktujte nás

Optimálna kombinácia cloudových a hybridných riešení

Náš sprievodca vám ukáže, ako implementovať správnu kombináciu cloudových a hybridných riešení, aby vznikli efektívne, škálovateľné a bezpečné infraštruktúry a služby.

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie