Kontinuita podnikania obnova po nudzovej udalosti
disaster recovery for businesses

Nedovoľte, aby čokoľvek narušilo kontinuitu kľúčových procesov

Kontinuita podnikania a obnova po núdzovej udalosti

Spoločnosti po celom svete urýchľujú digitálnu transformáciu a umožňujú zavádzanie nových podnikateľských modelov, vylepšených služieb pre zákazníkov a viackanálového elektronického obchodu. No prechod na prácu na diaľku a decentralizovanú spoluprácu priniesol aj nové výzvy, zaistenie nepretržitej prevádzky a ochrana dát sa preto stali hlavnou prioritou.
 
Obnovte prevádzku čo najskôr
V prípade výskytu núdzovej udalosti potrebujete plány na zabezpečenie, riadenie rizík a obnovu, aby ste mohli čo najskôr obnoviť prevádzku. Pretože bez prístupu k dátam a softvéru je ťažké zotrvať v podnikaní.    
 
Komplexná prevencia, plány a podpora
Naši odborníci vypracujú, nasadia a budú spravovať váš program obnovy po núdzovej situácii a zosúladia ho s vašimi jedinečnými a neustále sa vyvíjajúcimi cieľmi. Údržbu vykonávame proaktívne, monitorovanie a aktualizácie vykonávame 24 hodín denne, 7 dní v týždni s cieľom zaistiť komplexný plán kontinuity podnikania v prípade núdzovej udalosti. Môžeme tiež poskytovať podporu 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom nášho integrovaného servisného operačného centra, vďaka čomu je zaručené pokrytie, nech už sa problém vyskytne kedykoľvek. 

Riešenia a služby

Služby kontinuity IT

areo

Zachovajte prístup a dostupnosť za každých okolností

Plány zálohovania, obnovy dát a obnovy po núdzovej situácii sa často prehliadajú, prípadne sa vôbec netestujú, kým sa nevyskytne kritická udalosť. Keďže sa však objemy dát zvyšujú a kontinuita podnikania je žiadaná viac než kedykoľvek predtým, spoločnosti potrebujú zvoliť uvedomelejší prístup k prevencii problémov, ktoré by mohli ovplyvniť vlastné podnikanie, používateľov a zákazníkov.
 
Získajte prispôsobené riešenie
Prostredníctvom analýzy vplyvu na podnikanie vám pomôžeme identifikovať kľúčové obchodné procesy, relevantné systémy IT a požadované zmluvy o úrovni služieb, aby bolo možné dodať prispôsobené riešenie.
 
Môžeme vám pomôcť:
  • zaistiť kontinuitu podnikania
  • minimalizovať prerušenie kritických procesov
  • zachovať prevádzkové činnosti z dátových centier tretích strán
  • nakonfigurovať časy zálohovania a uchovávania dát
  • spravovať intervaly replikácie a plány prechodu na náhradné zdroje
  • znížiť riziká a zvýšiť spoľahlivosť
  • zriadiť zálohovanie, obnovu po havárii a cloudové úložisko 
Kontaktujte nás

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie