Automatizácia procesov

Pracujte lepšie, rýchlejšie a produktívnejšie

Automatizácia procesov

Posun smerom k hybridným pracoviskám znamená udržiavať motiváciu a produktivitu zamestnancov automatizáciou manuálnych procesov a zaistením bezproblémových používateľských skúseností.    
 
Čas stratený záchranou dokumentov a chyby pri zadávaní údajov vedú k veľkým stratám vo výkonnosti spoločnosti a motivácii zamestnancov.
 
Komplexná automatizácia pre vaše podnikanie
Riešenia automatizácie procesov od spoločnosti Ricoh posúvajú vaše podnikanie smerom k vyššej presnosti, rýchlejšiemu schvaľovaniu, informovanému rozhodovaniu a lepším časom odozvy – bez ohľadu na to, kde vaši ľudia pracujú. 
 • Zlepšite zákaznícke skúsenosti 
 • Urýchlite digitálnu transformáciu
 • Optimalizujte obchodné procesy
 • Zvýšte produktivitu a spokojnosť zamestnancov
 • Znížte záťaž spojenú so zaisťovaním súladu
 • Zredukujte náklady na tlač, poštové služby a spravovanie dokumentov

Získajte prístup k najlepším fyzickým a digitálnym riešeniam
Máme viac ako 80-ročné skúsenosti so správou najdôležitejších dokumentov a pracovných postupov našich zákazníkov a ponúkame prístup k najlepším fyzickým a digitálnym riešeniam.  

Prostredníctvom našej rozsiahlej siete globálnych centier zdieľaných služieb a popredných strategických partnerstiev so špičkovými značkami na trhu vám dokážeme poskytnúť vysokú úroveň štandardizácie prostredníctvom individuálneho vlastníctva a správy.

Riešenia a služby

Aplikácie správy pracovných postupov

areo

Zrýchlite obchodné procesy a vytvorte efektívne postupy

Manuálne procesy kritické z hľadiska predmetu podnikania môžu viesť k frustrácii zamestnancov, nespokojnosti na strane zákazníka a nesúladu. Správa dokumentov a pracovných procesov naprieč veľkým počtom zamestnancov navyše zaberá čas a prostriedky.
 
Naše aplikácie spravovania pracovných postupov umožňujú použiť automatizované procesy a pomáhajú personálu pracovať rýchlejšie, inteligentnejšie a nákladovo efektívnejšie, pričom zároveň redukujú výskyt ľudských chýb a zvyšujú transparentnosť.
 
Softvér DocuWare na správu dokumentov
Ponúkame celý rad riešení vrátane nášho vlajkového riešenia, softvéru DocuWare, v kombinácii s konzultačnými službami navrhnutými s cieľom pomôcť vám zvýšiť obchodnú efektivitu.
 • Zefektívnite obchodné procesy
 • Zvýšte produktivitu zamestnancov
 • Zlepšite reporting, súlad a kontrolu
 • Podporte obchodnú efektivitu
Kontaktujte nás

Riešenia digitálnej archivácie

areo

Eliminujte riziká spojené so skladovaním papiera

Skladovanie dokumentov, ako sú faktúry, zmluvy, dohody a objednávky v analógovom svete si vyžaduje priestory, čas a trpezlivosť. Na tieto dokumenty sa často vzťahujú právne predpisy a pravidlá zaistenia súladu, ktoré sa ťažko dodržiavajú offline. Vyhľadávanie je náročné a hrozí poškodenie či strata dokumentov, prípadne únik informácií.
 
Softvér na mieru a služby archivácie 
Naše riešenia digitálnej archivácie chránia vášu spoločnosť pred rizikami plynúcimi zo skladovania vytlačených dokumentov. Využívame naše odborné znalosti a partnerské riešenia, ktoré patria ku špičke na trhu, aby sme poskytli na mieru prispôsobený softvér a služby archivácie kompatibilné s vaším preferovaným hardvérom.
 • Vytvorte zabezpečené úložisko, ktoré spĺňa požiadavky na zaistenie súladu
 • Uľahčite vyhľadávanie a zakladanie dokumentov
 • Zredukujte priestor potrebný na skladovanie a s tým súvisiace kapitálové výdavky
 • Podporte prechod na bezpapierovú kanceláriu a digitálnu transformáciu
 • Nemusíte sa obávať o dáta, údaje sa zálohujú a dajú sa obnoviť, ak by došlo k núdzovej situácii
Kontaktujte nás

Riešenia pre digitálnu podateľňu

areo

Zvýšte kontrolu a efektivitu úkonov súvisiacich s poštou

Manuálna distribúcia pošty je opakujúci sa a časovo náročný proces. Procesy spojené s papierovými dokumentmi sú neefektívne – je nutné rozdistribuovať vrecia pošty a zadávanie údajov o prichádzajúcej pošte do firemných systémov je spojené s vysokými nákladmi na pracovnú silu, ako aj s výzvami v oblasti reportovania, sledovania a zabezpečenia.
 
Dosiahnite efektívny a sledovateľný pracovný tok pošty
Prostredníctvom našich riešení digitálnej podateľne dokážeme pomôcť znížiť prevádzkové náklady a umožniť rýchlejšie, presnejšie a spoľahlivejšie doručovanie. Pošta sa skenuje okamžite pri doručení a digitálne sa distribuuje medzi príjemcov v rámci zabezpečeného, sledovateľného a plne auditovateľného pracovného toku pošty.
 • Zredukujte prácu v podateľni v porovnaní s tradičnou poštovou podateľňou
 • Zvýšte rýchlosť doručovania pošty a obchodných procesov
 • Zmiernite riziká spôsobené nedostatkom zdrojov alebo kapacít
 • Znížte náklady na preposielanie pošty
 • Zlepšite procesy zaistenia zhody s GDPR
Kontaktujte nás

Riešenia správy firemného obsahu

areo

Snímajte, spracúvajte a sprístupňujte dokumenty

Spracovávanie fyzických dokumentov je pre mnohé spoločnosti neefektívne. Vplyvom nedostatočnej viditeľnosti a nedostatočného prístupu k informáciám dochádza k zahlteniu kapacít naprieč spoločnosťou. Schopnosť nájsť správne informácie v správny čas zvyšuje produktivitu zamestnancov a efektivitu celej spoločnosti.
 
Centralizované a kontrolované informácie
Vďaka našim riešeniam správy podnikového obsahu budú môcť vaše tímy rýchlo zaznamenávať, spravovať, ukladať a získavať informácie s použitím jednej centralizovanej lokality pre všetok podnikový obsah.
 • Zlepšená produktivita
 • Zredukované náklady
 • Zaistená bezpečnosť a súlad
 • Uľahčená integrácia s inými pracovnými postupmi a aplikáciami
 • Zlepšená transparentnosť, aby mali zamestnanci prístup k údajom okamžite
 • Zlepšená skúsenosť a spokojnosť zákazníkov
Zautomatizujte procesy pomocou softvéru DocuWare
Napríklad, naše riešenie DocuWare, ktoré predstavuje špičku na trhu, automatizuje obchodné procesy a pracovné postupy pomocou elektronického spravovania a zdieľania dokumentov bez ohľadu na ich formát alebo zdroj. Či už priamo na pracovisku alebo v cloude, dokumenty sú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek ich potrebujete, pričom sa dajú poľahky vyhľadať súvisiace informácie.
Ďalšie informácie

Správa firemných výstupov

areo

Vytvorte jeden štandardizovaný pracovný postup pre vaše údaje a dokumenty

V typickej spoločnosti vytvára používanie viacerých izolovaných úložísk dokumentov s viacerými pracovnými postupmi nekonečné problémy na výstupe a vyťažuje kapacity zdrojov IT. V dôsledku všetkých týchto skutočností vznikajú neefektívne a nehospodárne obchodné procesy.
 
Jedna celopodniková platforma na správu všetkých typov dokumentov a požiadaviek na tlač vám umožní zjednodušiť a zlepšiť výstupy. Poskytujeme jeden štandardizovaný pracovný postup, ktorý dokáže spracovať akýkoľvek tok údajov z akéhokoľvek systému v akomkoľvek formáte a umožňuje vykonať prevod na správny formát pre správne výstupné zariadenia, či už tlačové alebo digitálne.
 
Budujte inteligentnú stratégiu zlepšovania procesov
Naše riešenia správy podnikových výstupov vám tiež umožnia získať holistický prehľad o tom, kde je potrebné zlepšiť pracovné postupy týkajúce sa tlače a dokumentov, čím pomáhajú budovať celopodnikovú stratégiu šetrenia nákladov a zlepšovania procesov.
 • Zefektívnite správu tlačiarní a zariadení
 • Získajte údaje z podnikových systémov
 • Eliminujte chybnú tlač
 • Zvýšte automatizáciu procesov
 • Odosielajte výstupy do mobilných zariadení
 • Zvýšte kapacitu tlače počas špičiek
 • Prekonajte výzvy súvisiace s kapacitami systému
 • Zlepšite komunikáciu so zákazníkmi
 • Znížte vašu uhlíkovú stopu
Naše riešenia využívajú špičkové technológie v rámci odvetví a integrujú sa do existujúcich kancelárskych pracovných postupov, ako napríklad naše univerzálne riešenie správy výstupov Streamline NX, ktoré umožňuje spravovať kritické podnikové výstupy alebo výrobnú tlač. 
Ďalšie informácie

Robotická automatizácia procesov (RPA)

areo

Odbremeňte ľudí, aby sa mohli sústrediť na zmysluplné činnosti

Nechať zamestnancov vykonávať opakujúce sa manuálne úlohy v dobe digitalizácie nemožno považovať za efektívny spôsob správy zdrojov a optimalizácie času zamestnancov. Náklady na ľudskú prácu a náklady spojené s chybnou tlačou sú vysoké, ale dajú sa regulovať použitím robotickej automatizácie procesov (RPA).
 
Zvýšte ziskovosť vášho podniku
RPA umožňuje vytváranie, nasadzovanie a správu softvérových robotov, ktoré napodobňujú interakciu človeka so systémami a softvérom. Roboti vykonávajú tieto činnosti rýchlejšie a konzistentne, takže zvyšujú schopnosť odozvy, produktivitu a ziskovosť. 
 • Odbremeňte zamestnancov, aby sa mohli sústrediť na hodnotnejšie úlohy
 • Zlepšite spokojnosť zamestnancov
 • Vytvorte rýchlejšie, presnejšie a odolnejšie procesy
 • Prispôsobte aplikácie tak, aby zodpovedali dopytu
Kontaktujte nás

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Spojte sa s niektorým z našich konzultantov a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Obchodné služby Ricoh

Objavujte celý rad profesionálnych služieb a riešení s cieľom pomôcť vašej spoločnosti k pokroku na digitálnej ceste.

Pozrite si všetky naše obchodné riešenia
Obchodná služba

Digitálne skúsenosti

Náš vysokokvalifikovaný tím dátových expertov a vývojárov navrhuje, vytvára, implementuje a spravuje riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu angažovanosť zákazníkov.

Ďalšie informácie

Manažment obchodných procesov

Prispievame k udržaniu angažovanosti a produktivity vášho tímu vďaka jednoduchším, rýchlejším a nákladovo efektívnejším spôsobom práce.

Ďalšie informácie

Kybernetická bezpečnosť

Môžeme vám pomôcť vybudovať odolnú infraštruktúru IT, identifikovať a riešiť nedostatky súvisiace so zabezpečením, ako aj zaistiť ďalší rast.

Ďalšie informácie

Cloud a infraštruktúra

Poskytujeme plán a cloudové riešenia, ktoré vám pomôžu modernizovať IT infraštruktúru, automatizovať pracovné úlohy a transformovať obchodné operácie.

Ďalšie informácie

Digitálny pracovný priestor

Navrhneme, nakonfigurujeme a uvedieme do života vaše digitálne pracovné priestory, aby vaše tímy mohli efektívne spolupracovať a získať viac zo svojho pracovného dňa, nech už pracujú kdekoľvek.

Ďalšie informácie