Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Aplikačné služby

Aplikačné služby Ricoh boli vytvorené na zdokonalenie všetkých aspektov prostredia dokumentov. Naši skúsení konzultanti služby zhodnotia vaše postupy a pomôžu navrhnúť aplikačné riešenie, ktoré zoptimalizuje spracovanie dokumentov. Ponúkame praktickú podporu počas celého procesu a dokážeme pomôcť pri zavádzaní, údržbe a s následnou správu aplikácií.


Správa Dokumentov

Správa dokumentov

Služba správy dokumentov bola vytvorená na pomoc riadenia a monitorovania dokumentov pomocou integrovanej, prispôsobenej sérii aplikácií a nástrojov, ktoré spolupracujú na zjednodušení procesov spracovania dokumentov.


Správa kontraktov

Majte kontrolu nad riadením zmlúv s naším bezpečným riešením. Uistite sa, že máte vždy na dosah potrebné informácie vďaka prístupu k dokumentom v reálnom čase, a chráňte dôverné dokumenty pomocou prístupového systému rozlišujúceho pracovné funkcie.

Správa kontraktov

Záznamy vozidlového parku

Záznamy vozidlového parku

Riešenie záznamov vozidlového parku Ricoh ponúka bezpečný a jednoduchý spôsob ako spravovať elektronický archív, ktorý umožní rýchlo získať a zaregistrovať dokumenty vozidiel, a tak zabezpečí bezpečný prístup k najaktuálnejším verziám záznamov o vozidlovom parku v reálnom čase.


Správa zariadení

Naše integrované nástroje monitorovania a správy zariadení umožňujú servisným technikom Ricoh monitorovať infraštruktúru zariadení na diaľku a poskytovať proaktívnu podporu po celý deň.

Správa zariadení

Záväzky

Záväzky

Riešenie záväzkov Ricoh zjednodušuje zber, spracovanie, schvaľovanie a archiváciu dodávateľských faktúr. Faktúry sú jednoducho prístupné a je ich možné sledovať. Ich správa sa stáva bezproblémovou, keďže zdĺhavé manuálne úlohy sú zautomatizované.


Správa pohľadávok

Riešenie archivácie pohľadávok Ricoh pomáha zlepšovať zákaznícky servis vďaka rýchlej centrálnej archivácii faktúr, ktorá je ľahko dostupná a obsahuje verzie faktúr, ktoré odzrkadľujú tie, ktoré sú zasielané zákazníkom.

Správa pohľadávok

Zákaznicke služby

Zákaznicke služby

Zlepšite zákaznícky servis tým, že si zabezpečíte jednoduchý prístup k najaktuálnejším informáciám o zákazníkoch. Použite naše riešenie, aby ste rýchlo zozbierali, zaregistrovali a uložili údaje o zákazníkoch a zároveň zlepšili prístup k dokumentom, ich bezpečnosť a dodržiavanie právnych predpisov.


Záznamy ľudských zdrojov

Riešenia záznamov ľudských zdrojov Ricoh pomáhajú oddeleniu ĽZ zefektívniť správu dokumentov poskytnutím ľahko riadeného, bezpečného centrálneho digitálneho úložiska na zber, označenie a skladovanie citlivých informácií.

Záznamy ľudských zdrojov

Výdavky

Správa výdavkov

Zefektívnite prístup k výdavkom vďaka rýchlemu a presnému elektronickému spracovaniu, ktoré znižuje čas potrebný na administráciu, zmenšuje náklady na skladovanie dokumentov, zlepšuje bezpečnosť a poskytuje jasný revízny záznam pre dodržiavanie právnych predpisov.


Logistika

Riešenie logistiky Ricoh poskytuje nástroje, ktoré potrebujete na jednoduchý a presný zber a označenie dokladov dodávky, potvrdenia o doručení, o vyzdvihnutí a iných dokumentov potrebných na úspešné riadenie logistiky.

Logistika

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Skontaktujte sa s nami a porozprávame sa, ako Vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás