Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Správa dokumentov

Či už ste malá firma alebo zväčšujúca sa nadnárodná spoločnosť, spôsob, ktorým spravujete svoje dokumenty, má vplyv na stupeň efektivity biznisu.

Služba správy dokumentov Ricoh pomáha prevziať kontrolu nad správou a monitorovaním prostredia dokumentov. Ponúkame integrovaný, prispôsobivý rad aplikácií a nástrojov, ktoré spolupracujú na zjednodušení správy dokumentov. 

Spoločne s plnením bezpečnostných cieľov a cieľov udržateľnosti a dodržiavania právnych predpisov sa po zavedení nášho riešenia našim zákazníkom podarilo ušetriť až 40 % priamych prevádzkových nákladov. 

Naša služba správy dokumentov zdokonaľuje procesy spracovávania dokumentom pomocou:

 • Monitorovania použitia zariadení
 • Riadenia prístupu užívateľov a tlačovej činnosti nastavením overovania a kvót
 • Zlepšovania bezpečnosti dokumentov pomocou priameho overenia užívateľa
 • Zabezpečenia dodržiavania právnych predpisov s bezchybným podávaním výkazov
 • Zvýšenia efektivity konvertovaním dokumentov v papierovej forme do digitálneho formátu s cieľom rýchlej elektronickej distribúcie
 • Zlepšovania produktivity biznisu pri spracovaní osobných dokumentov 

Toto je zabezpečované pomocou intuitívneho užívateľského rozhrania, ktoré umožňuje spravovať procesy a všetky zariadenia na sieti cez riadiaci nástroj jedného okna.

Hlavné vlastnosti a výhody

Služba správy dokumentov Ricoh sa dokáže prispôsobiť prostrediu na mieru. Ponúkame plnú podporu v každej etape a pomáhame monitorovať a aktualizovať procesy podľa toho, ako sa menia potreby. 

Naša integrovaná sada pre správu vám pomôže: 

Znižovať prevádzkové náklady 

 • Maximalizovať efektívnosť obstarávania pomocou jedinej komplexnej sady aplikácií od jediného predajcu
 • Používať kvóty a tak dosiahnuť maximálne využívanie zariadení a zabezpečiť najefektívnejšie nastavenia
 • Znižovať prevádzkové náklady a šetriť čas IT administrátorom vďaka zjednodušeniu riadenia, monitorovania a kontroly
 • Zvýšiť efektivitu pracovníkov pomocou jednotného užívateľského rozhrania

Zlepšiť postupy

 • Zjednodušiť pracovníkom skenovanie a distribúciu dokumentov digitálne, čím sa zlepší prístup všetkých zamestnancov k dokumentom
 • Zvýšiť presnosť a zlepšiť spoluprácu a produktivitu vďaka rýchlej dostupnosti informácií 


Chrániť citlivé dokumenty

 • Skladovať dôverné dokumenty chránené pred neoprávneným nahliadnutím s funkciou oznámenia o zverejnení dokumentu, ktorá limituje výstupné údaje pre vlastníka dokumentu
 • Zlúčiť citlivé dokumenty v papierovej forme do bezpečných digitálnych pracovných nástrojov 
 • Zjednodušiť zložité otázky dodržiavania predpisov
 • Zaviesť procesy, ktoré budú dobre zdokumentované a konzistentné
 • Využívať presné a komplexné sledovanie preukázania dodržiavania právnych predpisov
 • Sledovať pracovné aktivity užívateľov pre potreby kontroly

Súvisiace služby

 • Správa kontraktov

  Správa kontraktov

  Majte kontrolu nad riadením zmlúv s naším bezpečným riešením, v ktorom sa ľahko vyhľadáva.

 • Logistika

  Logistika

  Zredukujte náklady a zlepšite cash flow pomocou centralizovaného riadenia logistiky.

 • Záznamy ľudských zdrojov

  Záznamy ľudských zdrojov

  Zrýchlite workflow a oživte produktivitu zamestnancov vďaka rýchlemu a presnému riadeniu záznamov ľudských zdrojov.

 • Záznamy vozidlového parku

  Záznamy vozidlového parku

  Bezpečný, ľahko riadený elektronický archív, ktorý zjednodušuje kontrolu záznamov vozidlového parku.

 • Výdavky

  Výdavky

  Zmeňte správu výdavkov pomocou rýchleho a presného elektronického spracovania.

 • Správa pohľadávok

  Správa pohľadávok

  Zlepšite služby zákazníkom pomocou rýchlej centralizovanej a ľahko dostupnej archivácie faktúr.

 • Záväzky

  Záväzky

  Riešenie, ktoré sa ľahko implementuje a ktoré automatizuje úlohy zberu, schvaľovania, platby a archivácie faktúr.

 • Bezpečnostné riešenia

  Bezpečnostné riešenia

  Ponuka konzultácií, hardvérových a softvérových riešení, ktoré sú zamerané na plnenie bezpečnostných potrieb prostredia.

 • Správa zariadení

  Správa zariadení

  Rýchla a efektívna podpora zariadení, ktorá odbremení zamestnancov, vďaka čomu sa môžu venovať svojmu biznisu.

 • Zákaznicke služby

  Zákaznicke služby

  Riešenie, ktoré dáva tímu možnosť okamžitého prístupu a aktuálnych informácií o zákazníkoch.