Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Zákaznicke služby

V súčasnosti sa dobré služby zákazníkom často spoliehajú na rýchly prístup k presným informáciám. Avšak pri takom množstve rozličných dokumentov v rôznom formáte, ktoré sú distribuované v rámci spoločnosti, môžu pracovníci stráviť hodiny hľadaním toho, čo potrebujú. Je to zbytočné či už z pohľadu času ale aj kvôli frustrácii zákazníkov, ktorí sú nútení čakať na pomoc. 

Riešenie zákazníckych služieb Ricoh poskytuje podnikom centralizované úložisko digitálnych dokumentov, ktoré podporuje viac než 300 rôznych druhov súborov. Dokumenty sa dajú rýchlo zbierať, označiť a uložiť a ihneď môžete používať tie najaktuálnejšie informácie. Tímy služieb zákazníkom potom dokážu odpovedať rýchlo a presne použitím aktuálnych informácií. 

Okrem výhod spojených s efektivitou a zákazníckymi službami toto riešenie bez potreby papiera pomáha podnikom zvyšovať bezpečnosť dokumentov, ich zhodu s predpismi a ekologickými normami. Ušetrí sa čas strávený manuálnym označovaním a zlepší sa presnosť. Dokumenty sa dajú jednoducho pripomienkovať predtým, než sú presunuté do bezpečných elektronických priečinkov a procesy sú transparentné a ľahko kontrolovateľné.

Hlavné vlastnosti a výhody

Riešenie zákazníckych služieb Ricoh umožňuje firmám tráviť menej času vyhľadávaním informácií, a tak môžu tráviť viac času hľadaním nových zákazníkov. 

Naše riešenie vám pomôže:

 • Zdokonaliť služby zákazníkom aktualizovaným a jednoduchým prístupom k informáciám
 • Zaručiť zákazníkom dôvernosť vďaka zabezpečeniu založenom na rozoznávaní pracovných funkcií, ktoré riadi prístup k dokumentom
 • Zvýšiť efektivitu pomocou rýchleho prístupu k informáciám o zákazníkoch vďaka centralizovanému digitálnemu úložisku
 • Ušetriť čas strávený manuálnym označovaním pomocou optického rozoznávania znakov
 • Vyhľadávať správne dokumenty rýchlo vďaka označenému formátu, ktorý sa dá ľahko vyhľadať
 • Zlepšiť dodržiavanie právnych predpisov vďaka transparentným revíznym záznamom a vstupným a výstupným kontrolným verziám s cieľom zabezpečiť, že sa budú používať iba aktuálne dokumenty

Súvisiace služby

 • Správa kontraktov

  Správa kontraktov

  Majte kontrolu nad riadením zmlúv s naším bezpečným riešením, v ktorom sa ľahko vyhľadáva.

 • Riadenie komunikácie so zákazníkmi

  Riadenie komunikácie so zákazníkmi

  Zlepšite zapojenie inovatívnych viackanálových technológií, riešení pracovného toku a možností optimalizácie.

 • Služby precízneho marketingu

  Služby precízneho marketingu

  Funkčné prehľady a nástroje personalizácie, ktoré pomôžu zlepšiť odozvu zákazníkov a rýchlosť zmien.