Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Ricoh Insights

Vybrané témy

 • Motivujte rozptýlenú digitálnu pracovnú silu

  Motivujte rozptýlenú digitálnu pracovnú silu

  Dobrá firemná kultúra napomáha zlepšovať morálku zamestnancov. Avšak v stredne veľkých firmách majú nedostatky v oblasti technológií vplyv na každodennú prácu a ohrozujú produktivitu zamestnancov.

 • Posilnenie postavenia na trhu stredne veľkých firiem v Európe

  Posilnenie postavenia na trhu stredne veľkých firiem v Európe

  Keďže sa väčšinou hovorí o malých a mocných, alebo veľkých s veľkým dosahom, trh stredne veľkých firiem sa môže niekedy cítiť prehliadaný, avšak jeho potenciál je obrovský.

 • Small Business Future Growth

  Small Business Future Growth

  Skúmajú zásadnú úlohu digitálnej transformácie pri formovaní moderných pracovísk, aby zamestnanci mohli pracovať odkiaľkoľvek, a aby si podniky mohli pripraviť cestu pre budúci úspech.

 • Future of Work

  Future of Work

  Skúmame, čo je potrebné na vytvorenie organizácie, ktorá si v časoch zmien môže utvárať svoj vlastný osud.

 • Workforce United

  Workforce United

  Nová štúdia spoločnosti Ricoh Europe, ktorú uskutočnila spoločnosť Coleman Parkes, skúma, či sa názory a postoje rôznych generácií na pracovisku od seba vzdialili alebo sa k sebe priblížili.

 • Designed for Tomorrow

  Designed for Tomorrow

  Nová štúdia spoločnosti Ricoh Europe, ktorú realizovala spoločnosť Coleman Parkes, skúma, ako riaditelia európskych firiem preberajú kontrolu nad svojím budúcim úspechom.

 • Generation Innovate

  Generation Innovate

  Nová štúdia spoločnosti Ricoh Europe realizovaná spoločnosťou Coleman Parkes skúma, ako riaditelia malých a stredných podnikov pristupujú k inováciám a potrebe rozvoja, aby prežili.

 • Future of Print

  Future of Print

  Nová štúdia spoločnosti Ricoh Europe, realizovaná spoločnosťou Coleman Parkes skúma, ako nové technológie tlače pomáhajú pretvárať priemyselné odvetvia a otvárajú nové príležitosti firmám po celom kontinente.