Pracovisko budúcnosti: ako technológia formuje skúsenosti zamestnancov

Pracovisko budúcnosti: ako technológia formuje skúsenosti zamestnancov

image

Nové spôsoby práce vyžadujú nové spôsoby myslenia o najproduktívnejšom pracovnom prostredí.

Zatiaľ čo sa tímy v narastajúcej miere spoliehajú na dynamické a flexibilné pracoviská, ktoré podporujú hybridnú prácu, tradičné pracoviská sa nerozvinuli tak, aby spĺňali reálne potreby, ako sa v súčasnosti ľudia stretávajú, socializujú a spolupracujú. 
 
S novou generáciou mladých ľudí vstupujúcich do pracovného procesu, ktorí nikdy nepoznali svet bez internetu, budú mať spoločnosti, ktoré pomaly prijímajú zmeny v štýloch práce, problém prilákať a udržať si čo najúčinnejšiu pracovnú silu a v porovnaní s produktívnejšou konkurenciou sa objavia straty. 
The future workplace

40 % zamestnancov stráca až 30 minút denne hľadaním priestoru na spoluprácu.

Prečo sú dôležité skúsenosti zamestnancov

Výhody podnikania úžasných skúseností zamestnancov siahajú nad rámec tvorby najlepších miest pre prácu vašich kolegov. Prieskum preukázal, že šťastní zamestnanci sú približne o 12 % produktívnejší. Spokojní zamestnanci omnoho pravdepodobnejšie budú aj naďalej pracovať pre vašu spoločnosť a pomôžu prilákať najväčšie talenty do vašej spoločnosti. Návrh pracoviska na základe ich potrieb umožňuje stať sa vaším najväčším prínosom pre dosiahnutie merateľného a strategického rastu. 

Vytvárajte flexibilné priestory, ktoré podporujú hybridnú prácu

V súčasnosti ľudia pracujú kdekoľvek – doma, vo vlaku, v kancelárii. Výzvou pre správu je návrh pracoviska, ktoré uchováva to najlepšie z fyzickej kancelárie a kombinuje to s tým najlepším z práce na diaľku.
 
Tímy chcú slobodu a flexibilitu pri rezervácii stolov, zasadacích miestností alebo pri rýchlom a jednoduchom náhľade na budúce stretnutia, či už sú v kancelárii alebo pracujú na diaľku. Výhody technológií, ktoré umožnia tieto procesy, sú dvojaké. Po prvé - zamestnancom umožnia spolupracovať alebo byť produktívnejší, keď pravidelne chodia do kancelárie. Po druhé - správe poskytujú zrozumiteľný prehľad o tom, kde a s kým budú zamestnanci pracovať, takže dokážu upraviť pracovisko na základe požiadaviek konkrétneho dňa. Prepojením a zharmonizovaním celej spoločnosti dokážete eliminovať akékoľvek nedorozumenia spôsobené roztrúsenými tímami a vytvoriť tak kladne reagujúce pracovisko podporujúce hybridnú prácu.
image

Zjednodušte každodenné úlohy

Priemerne zamestnanec v spoločnosti využíva pri každodennej práci 9,4 rozličných aplikácií. Produktivitu spomaľuje prepínanie medzi aplikáciami na pracovisku kvôli rezervácii zasadacích miestností, organizácii príchodu návštev alebo orientácii v budove. Namiesto zjednodušenia života v práci – s týmto zámerom boli navrhnuté – zvyšujú stres pri výkone základných úloh. 
 
Zamestnanci chcú vyhovujúce a pre používateľa optimálne aplikácie, ktoré sa bezproblémovo pripoja a pracujú s už existujúcimi nástrojmi. Integráciou technológií, ktoré využívajú zamestnanci, od e-mailu, okamžitých správ až po rezerváciu stolov a zasadacej miestnosti, digitálne pracovisko valcuje bariéry pri komunikácii a prináša údaje a automatizáciu z jedného zdroja. Prostredníctvom jedného štandardizovaného, pre používateľa optimálneho riešenia na rezerváciu zasadacej miestnosti alebo rezerváciu stola počas cesty do kancelárie, prostredníctvom náhľadu plánov poschodí s dostupnosťou priestorov v reálnom čase alebo predbežnej rezervácie pre návštevníkov na rýchle vybavenie QR kódom, každodenná správa kancelárie nepredstavuje žiadny problém.

Optimalizujte svoj kancelársky priestor

Priemerné pracovisko sa využíva iba na 35 – 50 % jeho potenciálu. Bez znalosti svojej kancelárie a jej aktuálneho využívania nie je možné zistiť, či robíte správne rozhodnutia a dosahujete očakávanú návratnosť investícií. 
 
Technológia snímačov IoT vám umožní pochopiť, ako sa využíva váš priestor, takže môžete prijať rozhodnutia o úspore nákladov, napríklad uvoľniť nedostatočne využívaný priestor, zredukovať náklady na služby alebo údržbu, alebo vylepšiť spoluprácu prispôsobením neefektívnych spôsobov práce. Schopnosť monitorovať údaje z rezervácií v porovnaní s tými aktuálnymi vám umožní reálne pochopiť, ako sa používajú vaše priestory, aby ste dokázali prijať nevyhnutné opatrenia na čo najefektívnejšie využitie svojich priestorov.
Nathan Thomas

Nathan Thomas

Head of Product, RDx Ricoh Europe

Let’s connect

Talk to a Ricoh expert

Transform your workplace with Ricoh’s Managed Print and Automation Services. 

Boost efficiency, reduce costs, and accelerate your journey towards digital transformation. 

Contact us

References