Four steps to futureproofing your technology for sustained growth

Štyri kroky na zabezpečenie udržateľného rastu vašej technológie

image

Firmy príliš často fungujú v "reaktívnom režime".

Od modernizácie počas pandémie až po boj o talenty, ktorý vyvolala veľká migrácia, sa firmy musia prispôsobovať neustále sa meniacim okolnostiam. Najnovšou výzvou je angažovanosť v práci, pričom "resenteesim (neprítomnosť v práci)" odráža hlásený nárast počtu pracovníkov, ktorí zotrvávajú v práci v ktorej sú vnútorne nespokojní, kvôli obavám o istotu zamestnania. 
 
V konečnom dôsledku musia spoločnosti lepšie predvídať frustráciu zamestnancov a zaujať proaktívnejší prístup k transformácii. Technologické stratégie sú zbytočné, ak nie sú vytvorené s flexibilitou prispôsobiť sa meniacim sa potrebám zamestnancov a spoločnosti - ktoré v budúcnosti určite prídu. Firmy totiž potrebujú dlhodobejšiu technologickú víziu, ktorá zohľadňuje nielen nasledujúci rok, ale aj to, ako by mohla spoločnosť vyzerať v nasledujúcom desaťročí a neskôr. 
 
Vzhľadom na to, že 36 % zamestnancov uvádza, že nové technológie v ich spoločnosti nebudú pre nich prínosom a ani pre ich prácu, vedenie firiem musí prehodnotiť svoju technologickú infraštruktúru. 
 
Pre zamestnávateľov, ktorí chcú zvýšiť schopnosť udržať si talenty a udržať rast spoločnosti, uvádzame štyri hlavné oblasti, ktorými sa treba zaoberať pri vytváraní technologickej stratégie spoločnosti v budúcnosti:

1) Diagnostikujte problém skôr, ako sa vrhnete na riešenie

Znovu definujte technologickú výzvu, ktorej čelíte, a nebojte sa vyskúšať nové prístupy, ktoré udržia v popredí potreby zamestnancov. 
 
Technológia môže byť napokon len súčasťou riešenia, ak sa zameria na pomoc zamestnancom pri čo najefektívnejšom plnení svojich úloh. 
 
Namiesto toho, aby ste sa držali stále toho istého zabehnutého prístupu, skúste spolupracovať s dôveryhodným technologickým partnerom, ktorý sa skutočne dostane pod kožu vašej firmy, kultúrne sa s ňou zosúladí a bude mať dlhodobý pohľad na vec zameraný na vytváranie nových, podnetných a neočakávaných prístupov. Venovať čas budovaniu vzťahov založených na dôvere a identifikácii spoločného cieľa je nevyhnutné na vytvorenie skutočnej hodnoty pre zamestnancov.
 
Napríklad v spoločnosti Ricoh Europe sme nedávno pracovali s klientom z maloobchodu, ktorého izolovaný IT tím brzdil snahu zamestnancov obracať sa na nich. To malo za následok hromadenie každodenných frustrácií. Pomohli sme reštrukturalizovať usporiadanie kancelárií a presunuli sme IT do popredia, aby sme vytvorili službu "konzultanta" pre zamestnancov. Tento proaktívnejší vzťah medzi IT a zamestnancami zmenil spôsob, akým IT poskytovalo služby v celosvetovom meradle, a umožnil pracovníkom vykonávať konkrétnejšiu a plnohodnotnejšiu prácu v rámci celej spoločnosti.
 
Skrátka, ide o to, aby ste mali otvorenú myseľ a snažili sa pochopiť, v čom je problém, skôr než sa pustíte do riešenia. 
image

2) Vyhýbajte sa zložitosti

Aj keď sa prístup založený na viacerých dodávateľoch môže zdať ako zrejmá a najatraktívnejšia možnosť, ktorá zabezpečí, že si firma bude môcť vybrať najlepšie odborné znalosti z každej technickej oblasti, realita je často veľmi odlišná. V skutočnosti môže zamestnávanie viacerých technologických partnerov vytvoriť internú konkurenciu, ktorá vedie k nesprávnemu postupu a výsledkom pre spoločnosť. 
 
Spolupráca so starostlivo vybraným dodávateľom so širokým portfóliom zabezpečuje zavedenie konzistentných nástrojov a procesov rámci celej spoločnosti. Pomáha napríklad obmedziť zdieľanie údajov a znižuje bezpečnostné riziká. 
 
Tento zjednodušený prístup prináša veľkú úsporu času a zabezpečuje bezproblémovú spoluprácu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate alebo s ktorým oddelením hovoríte. 

3) Otvorte si dvere do širšieho ekosystému

Kľúčovou úlohou externého digitálneho partnera je poskytnúť bohaté znalosti, viaceré zručnosti a dodatočné kapacity, ku ktorým by inak spoločnosť mala obmedzený prístup. Výberom dôveryhodného poskytovateľa technológií s mnohými "želiezkami v ohni" môžu firmy využívať úspory plynúce zo spolupráce s veľkou a skúsenou spoločnosťou. Vytváranie globálneho zázemia s dlhodobo rozvíjanými historickými partnerstvami znamená, že zákazníci majú prístup k najznámejším značkám v odvetví. Vďaka tomu, že zákazníci majú prístup k "strediskám špičkovej kvality", ktoré spájajú najlepšie mozgy na celom svete, môžu spoločnosti neustále inovovať a vyvíjať riešenia pre nové spôsoby práce.
 
Napríklad naše nedávne akvizície - od spoločnosti MTI až po DocuWare a Axon Ivy - nám umožnili rozšíriť a zlepšiť našu ponuku, čím sme získali ďalších odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, pracovné postupy a automatizáciu procesov. Prostredníctvom partnerstiev, ako sú tieto, môžu spoločnosti dosahovať výsledky v dlhodobom horizonte tým, že prepájajú ľudí s informáciami oveľa rýchlejšie, čo následne uvoľňuje čas, ktorý môžu venovať plnohodnotnejšej práci.
image

4) Podporujte zvedavosť bez riskovania

Svet technológií je povestný rýchlym priestorom, od vzniku metaversa až po rozšírenie 3D tlače a nástrojov umelej inteligencie, ako je ChatGPT. Spoločnosti, ktoré zaujmú pasívny alebo samoľúby postoj, prídu o príležitosti a budú mať problém udržať krok. 
 
Uspokojovanie potrieb zákazníkov a zároveň sledovanie relevantných technologických trendov je náročné na dosiahnutie rovnováhy. Tu môže zasiahnuť váš technický partner. Správny dodávateľ bude držať prst na pulze pokroku, rozlišovať medzi prchavými trendmi a inováciami, ktoré sú dôležité, aby sa firmy mohli sústrediť na vývoj spolu s trhom a na riešenie konkurenčných problémov, aby zostali o krok vpred.  
 
Strategické investície do oblastí, ktoré budú dlhodobo podporovať podnikanie, sú pre spoločnosť Ricoh prioritou číslo jeden. To zaručuje, že jej zákazníci sú pripravení na budúcnosť.

Výhľad do budúcnosti

Venovať čas vývoju efektívnej technologickej stratégie, ktorá kladie do popredia skúsenosti zamestnancov, podporuje flexibilitu a buduje škálovateľnú infraštruktúru do obchodných procesov, je investíciou do udržateľného rastu spoločnosti. 
 
Výberom partnera so spoločnou víziou a úzko prepojenými hodnotami môžu podniky zaručiť, že všetky technologické rozhodnutia budú vychádzať z hlbokého záväzku voči zamestnancom a ich záujmom. Zabezpečenie toho, aby sa zamestnanci cítili prostredníctvom svojej práce naplnení, je pre nás, v spoločnosti Ricoh, prioritou a niečím, v čom sa snažíme podporovať našich zákazníkov. Preto bude vždy prvoradá dôvera, inovácie a prístup založený na zamestnancoch.
 
Ak sa chcete dozvedieť viac o technológiách pripravených na budúcnosť, kliknite sem
Kevin Maslin

Kevin Maslin

Vice President of Digital Innovation, Ricoh Europe

Let’s connect

Talk to a Ricoh expert

Transform your workplace with Ricoh’s Managed Print and Automation Services. 

Boost efficiency, reduce costs, and accelerate your journey towards digital transformation. 

Contact us