ways managed print and automation services can help you create a sustainable print infrastructure

6 spôsobov, ako vám služby správy tlače a automatizácie môžu pomôcť vytvoriť udržateľnú tlačovú infraštruktúru

image

Väčšina oddelení IT a zariadení je pod čoraz väčším tlakom, aby splnili ciele v oblasti environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Jednou z kľúčových oblastí je znižovanie emisií uhlíka s cieľom dosiahnuť čistú nulu. Na urýchlenie transformácie ESG sa preto naskytá vynikajúca príležitosť na zlepšenie v oblasti, ktorá sa niekedy prehliada: udržateľná tlač v kanceláriách.

Manažéri IT a správy zariadení čoraz častejšie obracajú svoju pozornosť na dodávateľov tretích strán, aby preklenuli priepasť medzi tlakom na plnenie cieľov ESG a praktickými krokmi potrebnými na ich dosiahnutie. Vďaka spolupráci s týmito firmami môžu spoločnosti všetkých veľkostí využívať najnovšie, ekologicky najšetrnejšie tlačové zariadenia a získať prehľad o svojej tlačovej infraštruktúre, aby vytvorili ešte udržateľnejšie tlačové prostredie.

Ako môžu služby správy tlače a automatizácie prispieť k udržateľnejšej infraštruktúre tlače vo vašej spoločnosti?

image

1. Cloudová tlačová infraštruktúra a analytika

Pomocou cloudovej technológie a pokročilého softvéru služby správy tlače a automatizácie znižujú množstvo papierového odpadu a spotrebu energie. Pokročilá analytika vám pomôže identifikovať, ktoré tlačiarne sú nadmerne alebo nedostatočne využívané, aby ste maximalizovali efektivitu svojich tlačových zariadení. Niektorí poskytovatelia služieb ponúkajú podrobné správy o spotrebe, ktoré vám umožnia zaviesť ekologickejšie zásady týkajúce sa tlače. Pravidelné aktualizácie softvéru a prediktívna údržba udržiavajú vaše tlačiarne v najlepšom stave, čo ďalej prispieva k udržateľnosti.

2. Automatizované digitálne pracovné postupy

Podľa údajov organizácie The World Counts tvorí papierový odpad takmer polovicu komerčného odpadu. Moderné tlačiarne podporujú vašu spoločnosť pri znižovaní spotreby papiera prostredníctvom funkcií skenovania, ktoré umožňujú používateľom konvertovať papierové dokumenty na digitálne súbory. Tieto súbory sa potom môžu integrovať do automatizovaných pracovných postupov v cloude. Multifunkčné tlačiarne (MFP) nie sú len tlačiarne, ale aj brána k digitálnej transformácii. Služby správy tlače a automatizácie môžu zohrávať zásadnú úlohu pri vybavovaní vašich kancelárií týmito modernými tlačovými zariadeniami s pripojením do cloudu, čím sa zabezpečí efektívna a udržateľná tlačová infraštruktúra. Používatelia si môžu vybrať skenovanie a konverziu papierových dokumentov do digitálnych formátov s možnosťou úprav a vyhľadávania, čím sa znížia emisie oxidu uhličitého a náklady na tlač. Ak je tlač nevyhnutná, softvér a služby vám umožnia zaviesť inteligentné a udržateľné zásady tlače. Napríklad zabezpečiť, aby všetky tlačové úlohy z aplikácie Microsoft Outlook boli predvolene čiernobiele a obojstranné.

3. Využívanie energie

S vývojom technológií sa vyvíjajú aj možnosti a efektivita kancelárskych tlačiarní. Staršie modely tlačiarní sú menej energeticky účinné, čo prispieva k zbytočným emisiám uhlíka počas prevádzky a pohotovostného režimu. Udržateľnosť svojej tlačovej infraštruktúry môžete dosiahnuť výberom tlačiarní s nízkymi hodnotami celkovej spotreby energie (TEC) a energeticky úspornými funkciami. Pri budovaní tejto infraštruktúry je dôležité zohľadniť udržateľnosť tlačiarní. Jedným zo spôsobov, ako to posúdiť, je pozrieť sa na hodnoty TEC tlačiarní spolu so všetkými ďalšími funkciami na úsporu energie a službami zameranými na udržateľnosť, ktoré poskytovateľ ponúka.

Tlačiarne novšej generácie, ako napríklad náš rad IM-C, predstavujú pokrok v energetickej účinnosti. Náš nový rad, ktorý sa môže pochváliť špičkovou hodnotou TEC, je príkladom toho, ako môže moderná technológia tlače zvýšiť výkon a znížiť vplyv spoločnosti na životné prostredie.

4. Výroba zariadení

Pri výrobe kancelárskych tlačiarní sa nevyhnutne používa veľké množstvo materiálov vrátane plastov a obalov. Výber tlačiarní vyrábaných podľa zodpovedných postupov riadenia životného cyklu môže významne prispieť k úsiliu vašej spoločnosti o udržateľnosť.

Služby správy tlače a automatizácie čoraz viac podporujú zásady obehového hospodárstva prostredníctvom špecializovanej správy životného cyklu zariadení. Zahŕňa to všetko od počiatočného nastavenia a konfigurácie až po vyradenie a recykláciu po skončení životnosti. Niektorí poskytovatelia dokonca pri výrobe používajú recyklované plasty po spotrebe, aby znížili závislosť od jednorazových plastov.
Napríklad náš rad IM-C, ktorý určuje nové kritériá udržateľnosti. Tieto zariadenia sú vyrobené z minimálne 50 % recyklovaného plastu po spotrebe a vďaka špičkovej energetickej účinnosti ponúkajú najudržateľnejšie tlačové riešenia, aké sú v súčasnosti k dispozícii.

5. Opatrenia po skončení životnosti

Elektronický odpad, ktorý zahŕňa vyradené tlačiarne a inú elektroniku, predstavuje čoraz väčší celosvetový problém. Podľa štúdie Global E-waste Monitor 2020 sa v roku 2019 na svete vyprodukovalo 53,6 milióna ton elektronického odpadu. Predpokladá sa, že do roku 2030 sa toto číslo vyšplhá na závratných 74 miliónov ton, čo zodpovedá hmotnosti 483 výletných lodí.

Vzhľadom na tieto šokujúce štatistiky je pre udržateľnú tlač kľúčový výber poskytovateľa, ktorý sa výrazne zameriava na udržateľnosť po skončení životnosti. Aby ste zabezpečili, že tlačiarne, tonery a kazety budú po skončení životnosti zodpovedne recyklované, hľadajte poskytovateľov s politikou „nulového odpadu vyvezeného na skládku“, ako je napríklad program RICOH Resource Smart Return.

6. Rovnováha uhlíka

Ani ten najekologickejší poskytovateľ nemôže zabezpečiť absolútne udržateľnú tlač bez kompenzácie uhlíkovej stopy vašich tlačových zariadení.

Jednou z metód, ktoré služba so zaistením uhlíkovej rovnováhy spoločnosti RICOH využíva na pomoc pri dosahovaní uhlíkovej rovnováhy tlače, sú kvalitné projekty uhlíkovej rovnováhy. Tieto projekty realizuje náš partner, spoločnosť Climate Neutral Group, ktorá zabezpečuje, aby spĺňali najvyššie medzinárodné štandardy udržateľnosti vrátane štandardov Gold a Verified Carbon.

Vyberajte uvážene pre udržateľnosť a spolupracujte s odborníkmi!

Výber správneho poskytovateľa je pri vytváraní udržateľnej tlačovej infraštruktúry kľúčový. Spoločnosť Ricoh je progresívne zmýšľajúci špecialista na služby správy tlače a automatizácie, kde základom je udržateľnosť. Prostredníctvom Programu optimalizácie udržateľnosti spoločnosti RICOH a služby so zaistením uhlíkovej rovnováhy poskytujeme špecializovaných poradcov pre udržateľnosť, ktorí vás vybavia nástrojmi a znalosťami na neustále monitorovanie a znižovanie uhlíkovej stopy.
 
Spoluprácou s poskytovateľom udržateľnej tlače, ako je Ricoh, nielenže využívate služby správy tlače a automatizácie, ale zároveň vytvárate aj udržateľnú budúcnosť pre svoju spoločnosť.
Harald List

Harald List

Riaditeľ pre správu produktov a služieb v regióne EMEA, Ricoh Europe