Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Enviromentálne a sociálne riadenie

Náš záväzok k budovaniu udržateľnej budúcnosti

Náš prístup k udržateľnosti sa dotýka každej časti našej spoločnosti: od výroby po distribúciu, od obchodných miest po recykláciu, a tiež aj spôsobu, akým podporujeme našich zákazníkov.

Vo všetkých našich prevádzkach realizujeme širokú škálu Environmentálnych, sociálnych a správnych iniciatív riadenia (ESG) v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN, aby sme pomohli mestám a obciam prosperovať a výrazne sme znížili environmentálnu stopu našich zákazníkov aj našej spoločnosti.


“Každá spoločnosť, ktorá neprispeje k dosiahnutiu Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), bude trhom ignorovaná a príde o možnosť podnikať. Spoločnosti budú v budúcnosti hodnotené nielen na základe svojej finančnej výkonnosti, no aj na základe svojho príspevku na riešenie týchto sociálnych problémov.”

Jake Yamashita, náš generálny riaditeľ, Ricoh
Pozrite si video o našom záväzku
k budovaniu udržateľnej budúcnosti


Oblasti nášho záujmu

 • Socialna oblasť

  Socialna oblasť

  Je pre nás dôležité mať pozitívny a dlhodobý vplyv na mestá a obce, kde žijeme a pracujeme. Zistite, ako to dosahujeme.

 • Ekológia

  Ekológia

  Náš záväzok chrániť planétu nie je len redukovanie našej environmentálnej stopy. Aj našich zákazníkov podporujeme, aby znižovali svoju stopu.

 • Riadenie a politiky

  Riadenie a politiky

  Našim záväzkom je viesť našu spoločnosť bezúhonne, podľa najprísnejších etických noriem a v súlade so zákonmi a nariadeniami jednotlivých odvetví.

 • Informácie o produkte pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

  Informácie o produkte pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

  Zistite viac o ekologických, zdravotných a bezpečnostných vlastnostiach našich výrobkov a medzinárodných normách, ktoré dodržiavajú.


Ocenenia a uznania

Sme radi, že môžeme zdieľať uznania a ocenenia za udržateľnosť, ktoré sme v priebehu rokov získali.

Environmental AwardsNáš záväzok na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja OSN

Prijímame kroky na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Prečítajte si viac