Domovská stránkaSpäť do menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Čo môžeme pre vás urobiť?

Či už máte otázku ohľadom cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomôcť so správou svojho účtu alebo už naše produkty používate a máte otázku na podporu, náš tím je pripravený vám pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview

Náš záväzok na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN

V roku 2015 Organizácia spojených národov zverejnila Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) – 17 globálnych cieľom na riešenie kľúčových sociálnych problémov. Tieto ciele vyzývajú všetky krajiny a firmy, aby spojili svoje sily a začali riešiť niektoré z najpálčivejších sociálnych a environmentálnych problémov. SDGs odsúhlasilo 193 členských krajín OSN ako súčasť svetovej agendy rozvoja udržateľnosti do roku 2030.
Our approach to sustainability - SDG Goals


Riešenie sociálnych pomerov prostredníctvom podnikania

V roku 2014 sme vykonali komplexné posúdenie významnosti a stanovili sme, ktoré problémy týkajúce sa udržateľnosti predstavujú pre našu spoločnosť riziká a/alebo príležitosti. Pravidelne kontrolujeme naše analýzy a ciele ESG, či zodpovedajú nášmu plánu riadenia.

Proces analýzy závažnosti

Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis


Našich sedem prioritných problémov a náš záväzok

1. Kreativita v práci: pomôžeme našim zákazníkom zvýšiť ich „kreativitu práce“ tým, že im poskytneme digitálne technológie a služby.

2. Zlepšenie kvality života: poskytneme riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania využívaním našich technológií a zlepšovaním kvality života ľudí prostredníctvom neustálej podpory rozvoja komunity.

3. Spoločnosť s nulovou uhlíkovou stopou: v rámci našich vlastných obchodných aktivít sa prostredníctvom komplexných riešení šetrenia energií a používaním energií z obnoviteľných zdrojov, budeme snažiť dosiahnuť nulové emisie.

4. Cirkulárna ekonomika: podporou zberu a recyklovania použitých produktov a využívaním recyklovaných surovín po celom svete budeme prispievať k realizácii cirkulárnej ekonomiky.

5. Zapojenie zainteresovaných strán: zlepšíme spoluprácu s našimi obchodnými partnermi a vytvoríme obojstranne výhodné vzťahy v prospech našej spoločnosti, obchodných partnerov a spoločnosti.

6. Otvorenie sa inováciám: podporíme otvorenie sa inováciám s univerzitami, výskumnými ústavmi a obchodnými partnermi s cieľom vytvárať nové hodnoty a riešiť sociálne otázky prostredníctvom efektívneho výskumu a technologického rozvoja.

7. Diverzita a inklúzia: zaväzujeme sa vytvárať rozmanité a inkluzívne pracovisko, kde sa zamestnanci cítia v práci cenení.