Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Ricoh získal zlato v prieskume EcoVadis v hodnotení aktivít v oblasti trvalej udržateľnosti

Ricoh Europe, Londýn, 25. marec 2021 – Na základe prieskumu trvalej udržateľnosti, ktorý uskutočnila nezávislá spoločnosť EcoVadis, získal Ricoh Company, Ltd. zlaté hodnotenie. Týmto ocenením sa spoločnosť Ricoh zaradila medzi 5% najlepšie hodnotených spoločností v danej oblasti z hľadiska trvalej udržateľnosti.

EcoVadis

EcoVadis hodnotí dodávateľov z viac ako 160 krajín z 200 podnikateľských sektorov z hľadiska firemných politík, iniciatív a úspechov v štyroch kľúčových oblastiach: životné prostredie, práca a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. Už od získania prvého zlatého ocenenia v roku 2014 si spoločnosť Ricoh túto pozíciu v prieskume zakaždým obhájila.

Spoločnosť Ricoh presadzuje environmentálne manažérstvo a v spolupráci s dodávateľmi vyvíja aktivity v súčinnosti s udržateľným obstarávaním. V roku 2019 sa spoločnosť Ricoh stala prvou japonskou spoločnosťou, ktorá sa pridala k iniciatíve Business for Inclusive Growth (B4IG), zameranej na riešenie nerovností na pracoviskách a v dodávateľských reťazcoch. Pripojila sa tiež k aliancii s názvom Responsible Business Alliance (RBA), ktorá podporuje sociálnu zodpovednosť v globálnych dodávateľských reťazcoch. V dôsledku toho spoločnosť Ricoh získala v tomto prieskume vysoké hodnotenie najmä v oblastiach „Životné prostredie“ a „Trvalo udržateľné obstarávanie“.

Skupina Ricoh identifikovala sedem hlavných problémov (tiež známych ako materiálne otázky) súvisiacich s 12 cieľmi udržateľného rozvoja (SDG). Zámerom skupiny je vyriešiť tieto problémy prostredníctvom svojich obchodných aktivít s úmyslom dosiahnuť trvalo udržateľnú spoločnosť, v ktorej sú hospodárske, sociálne a globálne environmentálne otázky v rovnováhe. Spoločnosť Ricoh prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja riešením sociálnych problémov v celom hodnotovom reťazci prostredníctvom podnikania a realizácie udržateľnej spoločnosti.

Súvisiace odkazy:

| O spoločnosti Ricoh |

Ricoh podporuje digitálne pracoviská  využívajúce inovatívne technológie a služby, ktoré ľuďom umožňujú pracovať efektívnejším spôsobom.

S vycibrenými znalosťami a organizačnými schopnosťami, ktoré sa rozvíjali v priebehu 85-ročnej histórie, je spoločnosť Ricoh popredným poskytovateľom riešení pre správu dokumentov, IT služieb, komunikačných služieb, komerčnej a priemyselnej tlače, digitálnych fotoaparátov a priemyselných systémov.

Skupina Ricoh, so sídlom v Tokiu, má hlavné prevádzky po celom svete a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil marci 2021,  skupina Ricoh Group dosiahla celosvetové tržby vo výške 1 682 miliárd jenov (približne 15,1 miliárd USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh-europe.com.

© 2021 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
Mobile: +421 948 461 159