Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Fakturačné služby

Fakturačné služby od Ricoh sú navrhnuté pre firmy, ktoré chcú optimalizovať svoje funkcie účtovníctva. Služba vám umožňuje presun zákazníkov a dodávateľov z papierovej formy fakturácie na účinnejšie nákladovo efektívnejšie elektronické spracovanie faktúr vlastným tempom. 

Papierová forma fakturácie je nákladná z hľadiska času potrebného na spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr, ako aj z hľadiska materiálu použitého v tomto procese. Elektronickú fakturáciu je ľahšie odsledovať, vyskytuje sa počas nej menej chýb než v manuálnych procesoch a poskytuje konsolidované zobrazenie, ktoré uľahčuje reagovať na otázky a administratívne požiadavky. 

Pomôžeme vám rozvinúť fakturačné postupy tempom, ktoré vyhovuje vašej organizácii, klientom a dodávateľom. Niektorí klienti a dodávatelia môžu napríklad požadovať papierový prístup, ktorý vyhovuje ich účtovným postupom, a naše riešenie sa týmto potrebám ľahko prispôsobí. 

Naša cloudová služba vám poskytuje možnosť ľahkého riadenia platieb faktúr a postupov schvaľovania bez ohľadu na miesto a zahŕňa riešenia pre účty pohľadávok a účty záväzkov. Obe sú flexibilné a škálovateľné na splnenie meniacich sa podnikových potrieb a spravované na základe modelu tak, aby ste bez námahy spravovali svoje výdavky.

Hlavné vlastnosti a výhody

Fakturačné služby od Ricoh vám pomôžu zlepšiť pracovné postupy fakturácie zavedením efektívnych, sledovateľných fakturačných postupov v rámci celej organizácie. 

Naša služba vám pomôže:

 • Znížiť spotrebu energie a papierové a poštové náklady presunom z papierovej formy fakturácie na elektronickú
 • Ušetriť čas zefektívnením manuálnych pracovných postupov a urýchlením spracovania faktúr
 • Zvýšiť produktivitu tak, že zamestnancom umožní sústrediť sa na iné oblasti biznisu
 • Zlepšiť riadenie toku financií s jasným prehľadom o finančných prostriedkoch, ktoré má organizácia získať a vyplatiť
 • Podporiť zásady vzhľadom na životné prostredie s presunom na bezpapierovú fakturáciu
 • Zlepšiť zabezpečenie dokumentov znížením rizika spojeného s fyzickým prenosom a úschovou


Pohľadávky 

Táto služba zahŕňa:

 • Dodanie odchádzajúcich faktúr prostredníctvom digitálnych alebo tlačených kanálov
 • Prechod z tlačenej formy na digitálnu fakturáciu tempom, ktoré vyhovuje vašim klientom
 • Automatizácia formátovania, triedenia a dodania faktúr v preferovanom formáte 


Záväzky 

Táto služba zahŕňa:

 • Zachytenie všetkých prichádzajúcich faktúr z viacerých kanálov, od papierovej formy po elektronický prenos súborov
 • Preklad všetkých e-mailov do digitálneho formátu a doručenie do ERP aplikácie vo forme elektronickej faktúry
Prípady využitia

Riešenie od Ricoh prináša 63% nárast efektivity

Riešenie digitálneho spracovania faktúr od Ricohu pomohlo dodávateľovi služieb prevziať kontrolu nad svojím vlastným dodávateľským reťazcom. Automatizovaný systém zefektívnil overovanie a schvaľovanie faktúr a znížil čas potrebný na spracovanie faktúr dodávateľov. 

Manuálne papierové systémy využívané dodávateľom služieb na spravovanie faktúr dodávateľov boli neefektívne a časovo náročné. Spoločnosť potrebovala efektívnejšie riešenie spracovávania faktúr, ktoré by zautomatizovalo manuálne systémy, zefektívnilo postup schvaľovania a zaistilo včasné splatenie faktúr dodávateľov bez potreby spracovania papierových dokumentov. 

Ricoh tento proces prepracoval vďaka dôkladnému pochopeniu potrieb spoločnosti a požiadaviek zákazníka. Zaviedli sme inteligentné digitálne riešenie na automatizáciu postupov schvaľovania faktúr a priamu integráciu so zavedenými systémami spoločnosti, čo zaistilo presné aktuálne finančné informácie.

Fakturačné služby prinášajú výrobcovi športového oblečenia úspory vo výške 3 milióny € ročne

Zákazníka Ricohu, známeho výrobcu športového oblečenia, stála distribúcia papierových faktúr a výpisov 4 milióny € ročne.

Fakturačný proces spravovalo centralizované fakturačné oddelenie spoločnosti a faktúry sa tlačili, vkladali do obálok, triedili podľa krajiny a denne rozposielali. Ostatné dokumenty ohľadom transakcií, ako výpisy z účtov a ďalšie potvrdenia, sa pripravovali na mesačnej báze. 

Firma uznala neefektívnosť zavedených procesov a ich vysokú mieru závislosti od manuálneho spracovania a požiadala Ricoh o poskytnutie spravovanej služby, ktorá by zefektívnila administráciu a znížila náklady. 

Výrobca športového oblečenia dnes objednáva fakturačný proces u Ricohu. Transakčné dáta vytvárané systémom správy objednávok firmy dnes spracováva Ricoh a využívajú sa na vytvorenie elektronických faktúr. Faktúry sa na základe preferencií každého zákazníka nahrávajú na webový portál na online prezeranie alebo tlačia a rozposielajú bežnými prostriedkami. 

Spoločnosť dnes pracuje na prevode 80 % svojich zákazníkov na elektronickú fakturáciu. Tento krok ušetrí 3 milióny € ročne a zosúlaďuje interné procesy so zelenou politikou firmy.

Súvisiace služby

 • Tlač ako spravovaná služba

  Tlač

  Plná škála rýchlych, vysokokvalitných služieb tlače na mieste vo vašich priestoroch.

 • Správa pohľadávok

  Správa pohľadávok

  Zlepšite služby zákazníkom pomocou rýchlej centralizovanej a ľahko dostupnej archivácie faktúr.

 • Záväzky

  Záväzky

  Riešenie, ktoré sa ľahko implementuje a ktoré automatizuje úlohy zberu, schvaľovania, platby a archivácie faktúr.

 • Bezpečné skenovanie a archivácia

  Bezpečné skenovanie a archivácia

  Ochráňte si počas procesu digitalizácie dokumentov citlivé informácie.

 • Digitálna a ofset tlač

  Digitálna a ofset tlač

  Súbor služieb na mieru pre všetky veľké objemy tlače, špecializované výstupy a potreby správy dokumentov.

 • Skenovanie a archivácia ako spravovaná služba

  Skenovanie a archivácia

  Priblížte sa k digitálnym pracovným postupom a získajte ľahký prístup k dokumentom.