Správa

Motivujte rozptýlenú digitálnu pracovnú silu

Podpora digitálnej budúcnosti v stredne veľkých firmách


Kým neprišiel COVID-19, zodpovednosť za bremeno digitálnej transformácie nebolo hlavnou súčasťou personalistov. Manažéri personálnych oddelení momentálne silno držia volant. Pandémia zdôraznila, že správne technológie sú nevyhnutné na udržanie morálky a produktivity zamestnancov – a kvalita pracovnej sily môže firmu rozvíjať, alebo ju zničiť. 


Personalisti musia pomôcť pri rozvoji slabých technologických zručností zamestnancov. Je to nevyhnutné na budovanie pozitívnej firemnej kultúry, udržanie najlepších ľudí a prilákanie nových talentov. 


Táto nová správa spoločnosti Ricoh Europe spolu s výskumom, uskutočneným agentúrou Opinium Research, skúma skúsenosti zamestnancov s prácou na diaľku počas pandémie. Identifikuje kľúčové trendy ovplyvňujúce obchodné operácie v stredne veľkých firmách a prekážky blokujúce cestu k úspechu. Poskytuje tiež poradenstvo pre vedúcich oddelení ľudských zdrojov, ktorí sa snažia splniť rastúce očakávania zamestnancov týkajúce sa skúseností s flexibilnou prácou so zameraním na ľudí.

report showing woman with laptop
REZERVUJTE SI BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU

Polia s hviezdičkou (*) sú povinné.

* Toto pole je povinné
* Toto pole je povinné
* Toto pole je povinné
* Toto pole je povinné

Technické nedostatky narúšajú firemnú kultúru stredne veľkých podnikov

Prieskum nahliada na skúsenosti s prácou na diaľku počas pandémie 632 európskych kancelárskych zamestnancov vo firmách s 250 až 999 zamestnancami. Odhaľuje, že zamestnanci pociťujú nátlak na to, aby boli pri práci na diaľku viac online. Napriek tomu pociťujú problém ostať motivovaní a chýba im pocit priateľstva, ktoré zažívali v kancelárii.
 
Jasná komunikácia a zdravé pracovné vzťahy sú základom podpory firemnej kultúry. Avšak 42 % zamestnancov uvádza, že ich firemná kultúra utrpela tým, že tímy začali pracovať na diaľku kvôli obmedzeniam v súvislosti s koronavírusom. Slabé komunikačné technológie si vyberajú svoju daň aj na spolupráci. Pre tretinu (31%) zamestnancov je ťažké cítiť sa  motivovane a angažovane pri práci na diaľku kvôli komunikačným a technologickým problémom, zatiaľ čo dve tretiny (65 %) hovoria, že im chýba bezprostredná spolupráca s kolegami zoči-voči.
 
Dôsledkom výziev pri práci na diaľku je aj stres zamestnancov. Takmer tretina (30%) zamestnancov tvrdí, že pociťovali nátlak zo strany zamestnávateľov, aby boli pri práci na diaľku viac online. Podobne je na tom 31 % zamestnancov, ktorí sa cítia pri práci na diaľku vystresovanejší kvôli vonkajším faktorom, ako sú napríklad rodinné povinnosti.