Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Náš prístup

Pracujeme v partnerstve s našimi zákazníkmi, aby sme pochopili problémy vašej firmy a poskytli vám poznatky v oblastiach, v ktorých to najviac potrebujete. Veľmi úzko sa radíme s vami a vašimi tímami a riešime konkrétne potreby vašej firmy.


Model dodávania služieb

Náš päťfázový adaptívny proces je rámcom našej spolupráce. Náš model dodávok bol navrhnutý tak, aby ste od nás získali čo najviac. Je štruktúrovaný, aby sme nevnímali iba vaše aktuálne požiadavky, ale vašu organizáciu ako celok, a aby nami navrhnuté riešenia mohli fungovať v harmónii so zvyškom vašej firmy.

 1. Pochopiť

  Ricoh bude úzko spolupracovať s vaším interným tímom, aby dôkladne pochopil váš podnik a technickú infraštruktúru, ako aj vaše ciele. Spolu analyzujeme vaše strategické plány, finančné ciele a dôležité informačné procesy.

 2. Skvalitniť

  Potom vytvoríme realizovateľný plán zameraný na zlepšenie procesov a infraštruktúry v záujme dosiahnutia vašich celkových cieľov. V tejto fáze stanovíme aj realistickú metriku a kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré použijeme na meranie úspešnosti.

 3. Transformovať

  Teraz je čas na zavedenie služby. S vaším tímom budeme pracovať na zavedení zvoleného riešenia a pomôžeme vám so stratégiami, vďaka ktorým sa vaši zamestnanci zmenám ľahšie prispôsobia. Zároveň začneme monitorovať, ako vaši zamestnanci na nové procesy a pracovné toky reagujú.

 4. Riadiť

  V tomto bode začneme aktívne monitorovať zavedené zlepšenia. Použijeme riadiace nástroje na meranie úspešnosti novej infraštruktúry alebo procesov a budeme vás informovať o výkonnosti vo vzťahu k metrike, ktorú sme si určili v skoršej fáze projektu.

 5. Optimalizovať

  Podstatou tejto fázy je nepretržité zlepšovanie. Firmy prechádzajú neustálymi zmenami a každý deň sa objavujú nové technológie. Zabezpečíme, aby boli zavedené riešenia vhodné na daný účel, aj keď sa bude vaša organizácia meniť a rásť.

Náš prístup
Partnerstvo

V celom procese s vami budeme úzko spolupracovať, aby sme pochopili váš podnik, vytýčenú dráhu a ciele. Zistíme, ako fungujete, spolupracujete a poskytujete informácie a ako spolupracujete so zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Zameriame sa na spoznávanie vašich manažérov a zamestnancov, pretože od nich závisí trvalý úspech každého programu. Budeme úzko pracovať s vašimi tímami na vytvorení nástrojov a informácií, z ktorých budú mať najväčší osoh.

Náš partnerský prístup znamená, že:
 • Spoznávame vaše firemné procesy a spôsoby práce.
 • Spoznávame vašich pracovníkov, aby sme pochopili ich každodenné problémy spojené s informáciami.
 • Zaistíme prispôsobenie navrhnutých a zavedených riešení tak, aby plnili potreby zákazníkov i ciele firmy.

Projektový manažment

Projektoví manažéri spoločnosti Ricoh môžu doplniť váš personál, aby vám pomáhali úspešne zaviesť odporúčané riešenia. Vďaka hlbokým poznatkom o vašej firme použijú najlepšiu metodiku projektového riadenia, aby váš program splnil svoje ciele.

Naši skúsení projektoví manažéri sú tu, aby:
 • Poskytli štruktúru organizácie a riadenia projektu, a tým zaistili úspech a včasné riešenie problémov a rizík.
 • Poskytli rámec, ktorý zlepší efektívnosť a uľahčí včasné dokončenie projektu.
 • Využívali spoločný súbor známych nástrojov projektového riadenia, aby bolo plnenie konzistentné v celej vašej organizácii.
 • Sledovali a merali pokrok v dosahovaní medzníkov a výstupov projektu a informovali o ňom.

Riadenie služieb

Metodika riadenia služieb spoločnosti Ricoh je založená na norme ITIL (Knižnica infraštruktúry informačných technológií), ktorá sa zameriava na prispôsobenie IT služieb firemným potrebám.

Po zavedení riešenia môžu naši servisní manažéri prevziať každodennú zodpovednosť za váš program. Budú úzko spolupracovať s vašimi internými tímami pri riadení, meraní a optimalizovaní vášho riešenia, aby sa zabezpečilo pokračujúce zameranie na dosahovanie vašich firemných cieľov.

Naši servisní manažéri budú:
 • Fungovať ako jeden kontaktný bod pre celoštátne, regionálne alebo globálne hlásenia.
 • Dodržiavať proces centrálneho riadenia, aby ste spolu so svojimi zúčastnenými stranami vždy vedeli, čo máte očakávať.
 • Zaisťovať nepretržité dodržiavanie dohôd o úrovni služieb.


Globálne dodávanie služieb spoločnosti Ricoh

Ricoh Global Services dodáva štandardizované, konzistentné a úplné riešenia zákazníkom na celom svete. Pôsobíme v cca 200 štátoch a oblastiach a máme vyše 30 000 odborníkov na dodávky služieb, takže s nami získate konzistentnú úroveň služieb od známeho miestneho servisného partnera.

Globálne dodávanie služieb spoločnosti Ricoh

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Skontaktujte sa s nami a porozprávame sa, ako Vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás