Ricoh lídrom v prieskume IDC MarketScape 2023 v oblasti celosvetovej transformácie tlače
06.09.2023

Ricoh lídrom v prieskume IDC MarketScape 2023 v oblasti celosvetovej transformácie tlače

LONDÝN, EXTON, TOKIO, 6. septembra 2023 - Spoločnosť Ricoh oznamuje, že bola zaradená do kategórie lídrov v rámci prieskumu IDC MarketScape: (dokument č. US51146523, august 2023). Podľa správy: "Zatiaľ čo mnohí konkurenti sa na transformáciu zamerali až po údere pandémie, spoločnosť Ricoh vstúpila do tejto príležitosti skôr. Za posledných viac ako 10 rokov sa spoločnosť Ricoh vyvinula zo spoločnosti zameranej na dokumenty, kancelárske zariadenia, správu dokumentov a súvisiace služby, na spoločnosť zameranú na dáta."

2023 IDC MarketScape for Worldwide Print Transformation

V správe sa uvádza, že podnikanie spoločnosti Ricoh v oblasti digitálnych služieb "naďalej získava pôdu pod nohami, čo sa týka percentuálneho podielu na celkových príjmoch spoločnosti", a uvádza niekoľko svojich riešení v tejto oblasti vrátane služieb IT/cloud/workplace, správy digitálneho obsahu/workflow/inteligentného snímania a ponuky v oblasti transformácie a správy informácií. Správa si zároveň všíma záväzok spoločnosti Ricoh v oblasti tlače a hardvéru a uvádza, že: "Hoci spoločnosť Ricoh zdôrazňuje svoj prechod na digitálne služby, pokračuje v investíciách do hlavnej činnosti. Príkladom záväzku spoločnosti Ricoh voči trhu s kopírovaním/tlačou je akvizícia spoločnosti PFU pôsobiacej v oblasti skenovania a vytvorenie spoločnej výrobnej spoločnosti s Toshiba Tec."

"Vďaka dedičstvu inovácií a záväzku predvídať zmeny na trhu Ricoh preukázal svoju silu v niekoľkých oblastiach nášho prieskumu, čím potvrdil svoj vývoj a zdôraznil svoju schopnosť prispôsobiť sa a prosperovať v digitálnej ére," povedal Keith Kmetz, programový viceprezident Imaging, Printing & Document Solutions Research, IDC. " Keďže spoločnosť Ricoh naďalej redefinuje hranice tlače a prenikla do digitálneho prostredia, zostáva majákom inovácií a výnimočnosti a ukazuje, ako strategické myslenie, technologická zdatnosť a orientácia na zákazníka môžu viesť k transformačnému úspechu."

V ére, ktorá sa vyznačuje transformačnými zmenami, spoločnosť Ricoh nanovo definovala svoju identitu a prístup k trhu s komplexným portfóliom digitálnych služieb, ktoré sú pripravené formovať budúce pracovisko. Podľa správy: "V uplynulom roku spoločnosť Ricoh získala pozoruhodný nárast vnímania zákazníkov v oblasti identity spoločnosti ako lídra v oblasti digitálnych služieb, dôležitého partnera pre podnikanie zákazníka a produkty a služby Ricoh sú v súlade s potrebami zákazníka. Okrem toho hodnotenia spokojnosti zákazníkov s členmi tímu Ricoh sú trvalo vyššie ako cieľové hodnoty."

V správe sa uvádza, že spoločnosť reaguje na spätnú väzbu od klientov a uvádza: "Zákazníci spoločnosti Ricoh, s ktorými sme hovorili, zdôrazňovali prínosy v oblasti využitia priestoru v kancelárii (RICOH Spaces) a riadenia obchodných procesov/služieb. V súvislosti s RICOH Spaces sme ako hlavné výhody počuli o poskytovaní bezpečného/zabezpečeného pracovného prostredia a analytických nástrojov na pochopenie využívania a usmernenie budúcich požiadaviek (napr. zníženie priestoru, zníženie nákladov). V prípadoch obchodných procesov boli bežné významné úspory nákladov (až 30 %) a zvýšenie efektívnosti a produktivity. Pomohlo to tiež zaviesť osvedčené postupy vo viacerých procesoch."

Spoločnosť Ricoh bola uvedená ako líder vo viacerých nedávnych prieskumoch IDC MarketScapes, vrátane vysokorýchlostných atramentových riešení1 , cloudových MPS2 , tlače v distribuovanej pracovnej sile3 a bezpečnostných riešení a služieb4

"Vychádzajúc z histórie spájania ľudí s informáciami sme sa vždy snažili vycítiť príležitosti, podporovať inovácie a prispôsobovať sa vyvíjajúcemu sa podnikateľskému prostrediu," povedal Takahiro Irisa, Senior Corporate Officer a prezident Ricoh Digital Services Business Unit, Ricoh Company, Ltd. „Veríme, že naša pozícia lídra v prieskume IDC MarketScape: Je to výsledok inšpiratívnych opatrení, ktoré sme prijali pred niekoľkými rokmi v reakcii na zmeny v odvetví a ktoré nám poskytli nástroje na to, aby sme sa dnes mohli proaktívne umiestniť ako dynamický poskytovateľ a integrátor digitálnych služieb. Veríme, že zmeny nielen prijímame, ale sme ich lídrom, a budeme naďalej ponúkať kombináciu špičkových technológií a služieb a poskytovať optimalizovanú hodnotu, ktorá naplno uvoľní potenciál našich zákazníkov."

Viac informácií nájdete na stránke https://www.ricoh-europe.com/insights/reports-whitepapers/idc-marketscape-print-transformation/ .

1. “IDC MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2023 Vendor Assessment,” doc #US50450723, April 2023.

4. “IDC MarketScape: Worldwide for Security Solutions and Services Hardcopy 2022-2023 Vendor Assessment,” doc #US48851622, Jan 2023.
3. “IDC MarketScape: Worldwide Print in the Distributed Workforce 2022 Vendor Assessment,” doc #US48596221, Jan 2022.
2. “IDC MarketScape: Worldwide Cloud MPS Hardcopy 2022 Vendor Assessment,” doc #US47337721, Jan 2022.

| IDC MarketScape |

Model hodnotenia dodávateľov od IDC MarketScape je navrhnutý tak, aby poskytoval prehľad o konkurenčnej spôsobilosti dodávateľov IKT (informačných a komunikačných technológií) na danom trhu. Metodika skúmania využíva prísnu metodiku bodovania založenú na kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritériách, ktorej výsledkom je jednotné grafické znázornenie pozície každého dodávateľa na danom trhu. IDC MarketScape poskytuje jasný rámec, v ktorom možno zmysluplne porovnávať ponuku produktov a služieb, schopnosti a stratégie a súčasné aj budúce faktory trhového úspechu dodávateľov IT a telekomunikačných služieb. Rámec tiež poskytuje nákupcom technológií 360-stupňové hodnotenie silných a slabých stránok súčasných a potenciálnych dodávateľov.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk