06.06.2023

Spoločnosť Ricoh sa stala lídrom v hodnotení IDC MarketScape celosvetových dodávateľov vysokorýchlostných atramentových tlačiarní

Ako kľúčové faktory vedúceho postavenia spoločnosti na trhu produkčných atramentových tlačiarní boli uvedené: spolupráca s klientmi pri ich úspechoch a poskytovanie podpory a služieb nad rámec tlače.

Ricoh Slovakia, Bratislava, 6. júna 2023 – Ricoh Europe oznamuje, že nová správa IDC MarketScape označila Ricoh za celosvetového lídra v oblasti vysokorýchlostných atramentových tlačových riešení, ktoré sú hnacou silou rastu na trhu digitálnej produkčnej tlače. Inovácie v oblasti atramentovej tlače vo vysokorýchlostnom zariadení Ricoh Pro™ VC70000e pomohli spoločnosti Ricoh získať uznanie IDC MarketScape
Inovácie atramentového tlačiarenského zariadenia Ricoh Pro™ VC70000e pomohli spoločnosti Ricoh získať uznanie IDC MarketScape
Inovácie atramentového tlačiarenského zariadenia Ricoh Pro™ VC70000e pomohli spoločnosti Ricoh získať uznanie IDC MarketScape

“Na dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom trhu sa vďaka menšiemu priemernému nákladu, rastúcemu dopytu po personalizovaných a variabilných dátových možnostiach, obmedzeniam v oblasti pracovnej sily a dostupnosti papiera mení prostredie produkčnej tlače," povedal Eef De Ridder, viceprezident Grafickej komunikácie, Ricoh Europe. "Poskytovatelia tlačových služieb (PSP) čoraz viac investujú do technológií digitálnej tlače, pričom vysokorýchlostné atramentové riešenia ponúkajú produktivitu, kvalitu tlače a automatizáciu potrebnú na transformáciu úloh z konvenčných technológií pri rýchlejšom spracovaní a menšom zásahu obsluhy. Náš prístup v spoločnosti Ricoh spočíva v poskytovaní produkčných možností, ktoré naši klienti potrebujú na digitalizáciu, pričom každého z nich obklopujeme prvotriednym softvérom, službami a podporou, ktoré budú hnať ich podnikanie vpred.”

Správa "IDC MarketScape: Hodnotenie: “IDC MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2023 Vendor Assessment,1 analyzuje technologické možnosti spoločnosti Ricoh, plán produktov a stratégiu výskumu a vývoja, ako aj podporu a služby v porovnaní s trhom a potrebami klientov, aby dospelo k záveru, že "všetci poskytovatelia tlačových služieb, ktorí zvažujú investíciu do vysokorýchlostných atramentových zariadení, by mali zaradiť spoločnosť Ricoh na svoj zoznam dodávateľov".

“Spoločnosť Ricoh má silné a rastúce portfólio, ktoré uspokojuje potreby komerčného trhu s vysokorýchlostnou a kvalitnou tlačou," povedal Tim Greene, riaditeľ výskumu v spoločnosti IDC. "Jednou z oblastí, v ktorej spoločnosť vyniká, je podpora zákazníkov pred predajom, pri inštalácii a tak dlho, ako je potrebné, aby boli zákazníci úspešní. Od ponuky softvéru ako služby, cez strategické obchodné poradenstvo až po nepretržitú kritickú podporu, Ricoh prináša svojim zákazníkom pocit partnerstva.”

Zákazník na prvom mieste

V správe sa ako kľúčové vlastnosti vysokorýchlostných atramentových tlačových systémov Ricoh uvádza "kombinácia kvality obrazu, rýchlosti a podpory". Ako silnú stránku uvádza aj využívanie "prístupovej platformy", ktorá chráni investície klientov tým, že poskytuje aktualizácie rýchlosti, kvality tlače a automatizácie, dostupné ako aktualizácie priamo v prevádzke v rámci inštalovanej základne.

Pokroky v možnostiach platformy sú určované klientmi, čo je zakorenené v dlhoročnej reputácii spoločnosti Ricoh ako partnerovi klientov pri ich raste a úspechu. Správa uvádza, že reakcia spoločnosti na spätnú väzbu klientov prostredníctvom investícií do výskumu a vývoja priniesla významný pokrok s priamym trhovým významom. Prejavuje sa to v prípade modulu UC8100 Undercoat Unit, ktorý pomohol používateľom výrazne rozšíriť škálu médií, ktoré možno použiť na výrobu predajných produktov, a tým lepšie zvládnuť nedávne výzvy v dodávateľskom reťazci papiera.

Spoločnosť Ricoh bola za tento vývoj produktov zameraných na klienta ocenená aj tým, že digitálne hárkové tlačové zariadenie RICOH ProTM Z75 získalo tohtoročnú cenu iF DESIGN AWARD 2023 v kategórii "Produkt". Klienti boli kľúčovou súčasťou vývoja zariadenia Pro Z75, ktoré predstavuje novú atramentovú platformu B2, navrhnutú od základov ruku v ruke s poskytovateľmi tlačových služieb (PSP) na základe ich súčasných a budúcich reálnych potrieb.

Za hranicami tlače: Softvér a služby

Spoločnosť Ricoh naďalej intenzívne investuje do budovania a spolupráce s dodávateľmi v odvetví s cieľom vytvoriť komplexný ekosystém, ktorý klientom prinesie hodnotu vo všetkých aspektoch nákupu, prevádzky a údržby vysokorýchlostného atramentového tlačového zariadenia. To zahŕňa aj záväzok k vzdelávaniu a zdrojom podpory, aby boli poskytovatelia tlačových služieb čo najskôr vybavení na maximálne využitie svojich investícií. V správe sa uvádza, že "spoločnosť Ricoh ponúka rozsiahle školenia a podporu rozvoja podnikania, ktoré sa vyrovnajú alebo prekonávajú akéhokoľvek iného dodávateľa".

So svojím prístupom k softvéru, ktorý je nezávislý od dodávateľa, ponúka riešenia na správu výroby a tlačových operácií, ako sú RICOH TotalFlow Production Manager a RICOH Supervisor ktoré automatizujú, zjednodušujú výrobu priamo na pracovisku a zároveň prevádzkové údaje premieňajú na užitočné informácie na správu procesov rozhodovania. Strategické partnerstvá s tretími stranami vytvárajú rozsiahly ekosystém softvérových nástrojov, ktoré pokrývajú celý výrobný proces.

1“IDC MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2023 Vendor Assessment”, doc #US50450723, April 2023.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk