Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Ricoh Process Director

Zaoberajte sa grafikou, nie úlohami 
Čím viac kuchárov je v kuchyni, tým pomalšie sa varí. A riziko chýb sa zvyšuje. Čím menej operátorov musí zvládnuť úlohy, tým vyššia je vaša efektívnosť a presnosť. Softvér pre pracovné postupy RICOH® ProcessDirector zabezpečí plynulý tok informácií a ich úplnú integritu. Dbáme tiež na to, aby informácie boli vždy prístupné a k dispozícii, aby ste ich mohli použiť kedykoľvek a kdekoľvek ich potrebujete.  

Staňte sa superhrdinom riadenia tlače 
Chcete zvýšiť produktivitu? Vyskúšať nové aplikácie? Ponúknuť svojim zákazníkom nové možnosti? To všetko je možné vďaka softvéru RICOH ProcessDirector. Je ideálny pre tlačiarenské spoločnosti s vysokým objemom produkcie a zložitými aplikáciami, pretože môžete ľahko implementovať nové úlohy, automatizovať dotlač, sledovať každý dokument so 100 % integritou a vytvárať správy týkajúce sa fakturácie alebo dodržiavania predpisov. Grafické rozhranie založené na prehliadači umožňuje prezerať a ovládať všetko centrálne namiesto sledovania úloh priamo v prevádzkovej hale.

Jednoduchá automatizácia  
Začnite v malom alebo si okamžite prispôsobte softvér RICOH ProcessDirector pomocou voliteľných funkcií, ktoré vychádzajú z týchto základných vlastností:   
 • Import úloh z externých systémov pomocou LPR, priečinkov hot folder alebo z centrálneho počítača
 • Automatické priradenie pracovného postupu 
 • Ukážka úlohy v integrovanom prehliadači, aby ste mohli skontrolovať úlohu alebo vykonať dotlač 
 • Správa tlačových radov 
 • Riadenie prevádzky tlačiarní
 • Zmena tlačových úloh v prípade potreby 
 • Sledovanie úloh od prijatia súborov na tlač až po finálne dodanie 
 • Automatizácia procesu dotlače 
 • Odosielanie prispôsobiteľných e-mailových oznámení o úlohe a udalostiach súvisiacich s tlačiarňou

Video:

Vlastnosti a výhody

Zostavovanie pracovných postupov jednoduchým presunutím myšou 
Nemusíte vytvárať pracovné postupy od nuly. Pomocou softvéru RICOH ProcessDirector môžete myšou presunúť ikony a rýchlo vytvoriť jednoduché alebo zložité pracovné postupy. Vizuálne diagramy zobrazujú priebeh úloh v systéme. A keď použijete podmienečnú logiku na automatizáciu obchodných rozhodnutí, nastavíte pravidlá, ktoré automaticky odosielajú úlohy cez vetvy pracovných postupov. Napríklad môžete úlohy, ktoré presahujú nastavený počet strán, automaticky smerovať na tlačiarne s kontinuálnym podávaním papiera a menšie úlohy na hárkové zariadenia. Je to jednoduché, ľahké a šetrí to čas a peniaze.  

Riadenie tlače na úrovni dokumentu 
Po nastavení požiadaviek na médiá, dokončovanie a väzbu pre jednotlivé dokumenty môže softvér RICOH ProcessDirector využiť tieto informácie na zvýšenie produktivity. Napríklad dokumenty, ktoré sa majú spolu viazať, môžu byť z úlohy vyňaté a spustené samostatne v inú dobu.

Riadenie procesov pomocou databázy 
Softvér RICOH ProcessDirector obsahuje zabudovanú databázu IBM® DB2®, výkonný nástroj, ktorý vám umožní rásť bez zvyšovania režijných nákladov. Nepotrebujete žiadne zručnosti pre databázy DB2 − všetko zvládneme za vás.  

Ovládač tlače Print Services Facility™ (PSF) 
Spúšťajte úlohy na tlačiarňach Ricoh, tlačiarňach tretích strán aj na IPDS™ tlačiarňach z prostredia softvéru RICOH ProcessDirector. Špičkový ovládač tlače vám umožňuje spoľahlivo odosielať úlohy na tlačiarne podľa výberu a využívať obojsmernú komunikáciu IPDS aj robustnú obnovu chýb.

Prístup k programom tretích strán 
Začleňte do svojich pracovných postupov ďalšie programy, napr. softvér pre sadzbu, formátovanie stránok a manipuláciu s dokumentmi. Možno ich nainštalovať na server RICOH ProcessDirector alebo na vzdialené servery so systémami Windows, AIX alebo Linux, pričom ovládať ich možno jednoducho z konfigurátora pracovných postupov.

Voliteľné funkcie  

Novinka! Archivujte úlohy na mesiace a roky a následne ich jednoducho obnovte 
Zohľadňujte požiadavky na dlhodobé uloženie súborov. Úlohy a súvisiace indexové informácie môžete archivovať v jednom z krokov pracovného postupu a následne možno pomocou indexovaných vlastností dokumenty a úlohy ľahko a rýchlo vyhľadávať. Po načítaní môžete úlohy zobraziť, znovu vytlačiť odoslaním späť do pracovného postupu, alebo vykonať iné akcie. Po presunutí úloh, ktoré je potrebné archivovať, z tabuľky aktívnych úloh, môžu operátori využiť svoj čas efektívnejšie, pretože každý deň spravujú menej súborov.

Novinka! Umožnite vašim produkčným systémom a systémom MIS zdieľať informácie 
Funkcia pripojenia Avanti Slingshot umožňuje vášmu systému MIS odoslať úlohu a informácie JDF zo systému MIS Avanti Slingshot do softvéru RICOH ProcessDirector, ktorý ich spracuje. Náš softvér potom môže poskytnúť stav úlohy súvisiaci s konkrétnymi krokmi pracovného toku, dobou trvania a vytlačenými stranami systému Avanti. Integráciou týchto systémov a automatizáciou procesu tvorby správ môžete pomocou systému Avanti sledovať všetky úlohy v jednom systéme, počítať výrobné náklady, spravovať zásoby a používať pokročilé nástroje plánovania systému Avanti.  

Získajte informácie o adrese 
Šetrite čas a znížte poštové náklady pomocou funkcie Postal Enablement, ktorá automatizuje kritický počiatočný krok v pracovnom postupe odosielania pošty. Táto funkcia identifikuje informácie o adrese v kompletných dokumentoch, extrahuje ich a odovzdá softvéru tretej strany na optimalizáciu poštových služieb, aby sa údaje adresy mohli vyčistiť, skryť a roztriediť. Táto funkcia sa testovala pomocou špičkového softvéru, ale môžete ju používať so všetkými typmi poštových nástrojov. Túto funkciu môžete nainštalovať sami alebo požiadať náš tím profesionálnych služieb, aby ju nainštaloval v rámci komplexného automatizovaného pracovného postupu odosielania pošty. Ak je funkcia Postal Enablement integrovaná do softvéru RICOH ProcessDirector, softvér automaticky zistí informácie o adrese a vráti opravené informácie o adrese ako kroky v pracovnom postupe.  

Funkcia Postal Enablement sa dodáva s doplnkom pre softvér Acrobat, takže môžete spracúvať súbory vo formáte PDF a získavať informácie o adresách. Softvér RICOH ProcessDirector funguje aj s dátovými tokmi AFP. Ak sú súbory AFP správne naformátované, môžete pokračovať. Ak nie sú, jednoducho pridajte funkciu AFP Indexer spolu s funkciou Postal Enablement.  

Overovanie dokončenia úloh, preukazovanie súladu so zákonnými požiadavkami
Pomocou sledovania a reportingu na úrovni položiek môžete vykonávať aj kritické úlohy, pri ktorých je potrebné overiť dokončenie. Ide napr. o výpisy, personalizovanú poštu, knihy, zásielky direct mail, marketingové materiály a pod. Voliteľná funkcia Automated Verification je dostupná pre súbory PDF a AFP™ a automatizuje proces overovania, ktorý možno monitorovať a spravovať cez grafické užívateľské rozhranie RICOH ProcessDirector. A keďže nemusíte manuálne hľadať a znovu tlačiť poškodené či chýbajúce položky, ušetríte si prácu a znížite náklady. Funkcia automatickej verifikácie: 
 • Priraďuje každej položke jedinečný čiarový kód
 • Spolupracuje s fixnými alebo samostatnými manuálnymi snímačmi čiarových kódov
 • Využíva systém ProcessDirector, takže nemusíte kupovať iný samostatný systém
 • Skenuje každú položku, ktorý prechádza spracovaním
 • Kontroluje dokončené a nedokončené položky
 • Vytvára súbor pre opakovanú tlač
 • Vytvára finálnu kontrolnú zostavu nákladov

Dodržte termíny 
Termíny sú pre váš biznis dôležité. Ak niektorý nedodržíte, riskujete nespokojnosť zákazníkov a možné finančné postihy. Voliteľná funkcia sledovania termínov softvéru RICOH ProcessDirector uľahčuje dodržanie stanovených termínov na základe stanovených kritérií. Keďže funkcia sledovania termínov úzko spolupracuje so zostavovačom pracovných postupov softvéru RICOH ProcessDirector, dokáže predpovedať cestu úlohy v podmienenom pracovnom postupe a plánovaný čas použije iba na kroky, ktoré sa naozaj realizujú. To znamená, že funkcia sledovania termínov dokáže presne predpovedať dve veci: keď práca trvá dlhšie, ako sa očakávalo, a keď pri oneskorení hrozí, že sa nestihne termín.  

Všetky informácie o stave sa zobrazujú v grafickom rozhraní softvéru RICOH ProcessDirector, takže môžete sledovať všetky úlohy na jednom mieste. Funkcia sledovania termínov pomáha udržať prevádzku vašej spoločnosti na najvyššej úrovni dokonca aj pri naliehavých úlohách, ktoré narúšajú váš plán.  

Zlepšite využívanie zariadení od viacerých výrobcov 
Máte tlačiarne značky Xerox a Kodak? Nemusíte si robiť starosti, zaobchádzame s nimi ako s našimi vlastnými hárkovými tlačiarňami značky Ricoh. Vďaka voliteľným funkciám, ktoré poskytujú podporu hárkových tlačiarní tlačiarňam značky Xerox a Kodak, môžete tieto zariadenia spravovať rovnako ako spravujete zariadenia značky Ricoh. Funkcie zahŕňajú výber médií a dokončovacie práce. V softvéri RICOH ProcessDirector môžete nastaviť vlastnosti úlohy a žiadosti úloh JDF (pomocou príkazov JDF, XRX a KDK v prípade potreby) a použiť tieto vlastnosti na vyhľadanie a plánovanie úloh s podobnými požiadavkami, čím efektívnejšie realizujete úlohy a zlepšíte využívanie zariadenia.  

Ak sa tieto zariadenia spravujú pomocou nášho softvéru pre pracovné postupy, môžete ich použiť na tlač alebo dotlač a na udržanie 100 % integrity. To je kľúčové na zabezpečenie dôležitej komunikácie − dokumentov, ktoré sa musia bezchybne vyhotoviť, pretože sú regulované, prispôsobené alebo personalizované.  

Zníženie spotreby atramentu 
Ak použijete voliteľnú funkciu InfoPrint Ink Suite spolu so systémom atramentovej hlavice InfoPrint 5000, môžete zlepšiť kvalitu farebného výstupu, znížiť spotrebu atramentu, zvýšiť odhadovanú presnosť atramentu a zvýšiť produktivitu. Komponent Ink Savvy optimalizuje súbory tlačových, obrazových a grafických zdrojov. Komponent Ink Estimation automatizuje odhady spotreby atramentu a vytvára scenáre spotreby a nákladov na atrament. Komponent na serverovú integráciu Enfocus PitStop poskytuje štadardný krok na komunikáciu so serverom PitStop a automatizáciu procesu prípravy súborov na tlač.  

Zjednodušte logistiku súvisiacu s poštovými zásielkami a použite dokončovanie na základe logiky 
Voliteľná funkcia PDF Mailroom Integrity pomáha pri správe a riadení procesov súvisiacich s tlačou a poštou pomocou natívneho formátu Adobe® PDF. Úlohy vo formáte PDF môžete spravovať na úrovni dokumentu pomocou nástrojov, ktoré zahŕňajú:   
 • Doplnok Adobe, ktorý vytvára šablóny, ktoré definujú vlastnosti dokumentu a pravidlá úprav textu, obrázkov, čiarových kódov, oblastí maskovania atď. 
 • Podpora vkladača, ktorá spája náš softvér pre pracovné postupy s vkladacím zariadením alebo softvérom kamery a poskytuje výmenu súborov pre riadenie škôd, kontroly a dotlače. 
 • Kroky pracovného postupu, ktoré vám poskytujú mimoriadnu flexibilitu pri rozdeľovaní, zmene usporiadania a zoskupovaní jednotlivých dokumentov v rámci tlačového súboru vo formáte PDF. 

Môžete dosiahnuť stopercentnú automatizáciu opakovanej tlače súborov vo formáte PDF bez zmien. Vďaka tejto funkcii a spojeniu údajov, logiky a dokončovacích prác môžete navyše zlepšiť efektivitu. Pomocou doplnku RICOH ProcessDirector pre softvér Acrobat môžete vizuálne nastaviť pravidlá dokončovania. Predstavte si získavanie informácií, ako je napríklad názov príjemcu alebo informácie o členstve v spolku, z tlačovej úlohy pre viac dokumentov, a dynamické nastavenie papiera, na ktorý sa dané informácie vytlačia. Alebo čo keby ste mohli ľahko nájsť okraje dokumentu v rámci tlačovej úlohy? A ak je dokument väčší ako určitý počet strán, nasmerujete ho tak, aby sa dokonale zviazal a menšie dokumenty nasmerujete tak, aby sa zošili. Alebo nastavte zošívanie podskupiny a výmenu médií na základe logiky a vzorového súboru a následne tieto pravidlá automaticky použite vždy, keď sa tento typ pracovnej úlohy načíta do softvéru RICOH ProcessDirector.  

Optimalizácia riadenia výstupov pomocou prehľadov údajov 
Voliteľná funkcia Správy vám pomôže s plánovaním kapacít, meraním efektívnosti produkcie a zisťovaním problémov. Zhromažďujte údaje udalostí súvisiacich s úlohami, akciami používateľa a aktivitou tlačiarne a vytvárajte správy založené na daných údajoch. Použite dodané štandardné správy alebo si vytvorte vlastné podľa svojich preferencií.  

Jednoduché indexovanie súborov AFP 
Voliteľná funkcia AFP Indexer umožňuje vytvárať skupiny strán a indexy (pomenované skupiny a štruktúrované polia značiek logických prvkov) v súboroch Advanced Function Presentation™ (AFP™). Pri prezeraní súboru AFP, ktorý obsahuje skupiny strán a indexy, môžete v súbore vyhľadať strany obsahujúce konkrétne hodnoty indexu. Môžete tiež znova vytlačiť všetky strany v jednej alebo viacerých skupinách strán.  

Pridajte čiarové kódy a vykonávajte jednoduché úpravy v dokumentoch AFP 
Niekedy je potrebné, aby sa dátové toky, ktoré prijímate z centrálnych počítačových systémov alebo od externých zákazníkov, pred tlačou mierne upravili. Je ťažké, ak nie nemožné, vykonať tieto zmeny na úrovni aplikácie. Pomocou voliteľnej funkcie AFP Editor môžete tieto dátové toky AFP zmeniť na vizuálny nástroj a vykonať zmeny. Môžete napríklad vytvoriť nové čiarové kódy a skryť oblasti tak, aby sa nevytlačili údaje, ako sú napríklad staré čiarové kódy.  

Zjednodušené vkladanie a zosúladenie 
Voliteľná funkcia vkladačov automatizuje vkladanie tlačených dokumentov a iných príloh, napríklad marketingových materiálov, do obálok. Môžete pripravovať tlačové úlohy na vloženie, zapisovať a odosielať kontrolné súbory do radičov vkladačov, prijímať súbory výsledkov z radičov vkladačov a interpretovať ich, aby sa určil stav vloženia každého dokumentu v úlohe, a automaticky alebo ručne zladiť úlohu a znova vytlačiť všetky poškodené dokumenty.  

Kontrola a sledovanie jednotlivých dokumentov 
Vďaka voliteľnej funkcii optimalizácie výroby môžete kontrolovať a sledovať jednotlivé dokumenty v rámci tlačovej úlohy. Tým sa rozširuje pracovný postup pre dokumenty nad rámec kontroly a sledovania tlačových úloh. Bez akýchkoľvek zmien aplikácie môžete zmeniť spôsob spracovania jednotlivých dokumentov. Pomocou obchodných pravidiel môžete určiť, ako sa majú spracovávať. Dokumenty v tlačovej úlohe môžete napríklad rozdeliť do podskupín a zoradiť ich na základe konkrétnych informácií v dokumente, ako je napríklad adresa. Alebo ich môžete zoskupiť do podskupín na základe údajov v dokumente. Bez funkcie optimalizácie výroby sú údaje v súbore AFP jedným veľkým celkom, takže úlohy, ktoré s nimi môžete vykonať, sú obmedzené.  

Presná konverzia dátových tokov 
Voliteľná funkcia transformácie umožňuje jednoduché použitie tlačových údajov Adobe PDF, GIF, TIF, SAP, JPEG, PCL, PostScript® a Metacode1 v systéme.  
 • Môžete prijímať nasledujúce dátové toky: PCL (úroveň 5/6), Adobe PDF (v. 1.7), Adobe PostScript 3™, TIFF, GIF, JPEG, AFP, Metacode. 
 • Ako výstup môžete používať nasledujúce dátové toky: AFP, PCL (úroveň 5/6), Adobe PDF (v. 1.7), Adobe PostScript 3. 

1 Vyžaduje InfoPrint XT   

Prepojte tlač so zostavovaním 
Zostavovanie dokumentov mimo pracovného postupu tlače je obmedzené. Nemáte jeden riadiaci bod, prostredníctvom ktorého môžete svoju prácu riadiť podľa termínov a centralizovať podávanie správ. Voliteľná funkcia Designer prepája váš pracovný postup s nástrojom na zostavovanie GMC Inspire. Ak sa zostavovanie prepojí s pracovným postupom, môžete riadiť proces zostavovania a budete vedieť, že sa kroky pracovného postupu realizujú včas a chyby sa sledujú.  

Zjednotenie niekoľkých miest tlače 
Voliteľná funkcia Command Center poskytuje kombinované zobrazenie všetkých úloh a aktív z viacerých miest. Jednoducho identifikujete problémové miesta a presuniete prácu z jedného miesta na druhé, aby ste lepšie dodržali termíny a zaistili využitie zariadení.  

Voliteľné rozšírené funkcie: ešte podrobnejšia optimalizácia výstupu 
Ak hľadáte ešte viac spôsobov, ako zvýšiť efektívnosť, znížiť náklady súvisiace s poštovými zásielkami a zlepšiť kontrolu tlače, ponúkame tiež voliteľné rozšírené funkcie softvéru RICOH ProcessDirector, ktoré dodáva náš tím profesionálnych služieb. Viac informácií vám poskytne špecialista na tlač spoločnosti Ricoh.


Súvisiaci softvér a aplikácie

 • TotalFlow Batchbuilder

  TotalFlow BatchBuilder

  Softvér RICOH TotalFlow BatchBuilder zjednodušuje a automatizuje mnoho krokov v krátkodobej digitálnej produkcii.