Domovská stránkaSpäť do menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Budeme radi, keď sa ozvete

Či už máte otázku týkajúcu sa cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomoc so správou vášho účtu alebo už používate naše produkty a máte otázku v súvislosti s podporou, náš tím je vám pripravený pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview

Informácie o produktoch týkajúce sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Všetky naše výrobky spĺňajú medzinárodné a národné normy týkajúce sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

Okrem požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje zákon, tu nájdete aj ďalšie informácie týkajúce sa životného prostredia, ktoré vám umožnia vyťažiť maximum z vášho produktu Ricoh a pochopiť naše záväzky environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia.

Vyhlásenia o zhode (DoC)

Vyhlásenie o zhode EÚ (DoC) je povinný dokument, ktorý musí podpísať každý výrobca (alebo jeho splnomocnený zástupca), aby mohol vyhlásiť, že jeho produkty spĺňajú požiadavky Európskej únie. Podpisom tohto vyhlásenia preberá výrobca plnú zodpovednosť za súlad produktu s platnými právnymi predpismi EÚ.

Zistite viac

Karty bezpečnostných údajov (SDS)

Karty bezpečnostných údajov poskytujú podrobné informácie o zdrojoch produktov vo vzťahu k zdravotným a bezpečnostným aspektom ich použitia a likvidácie.
Použite databázu SDS na vyhľadanie zdrojov súvisiacich s vašim produktom.

Vyhlásenie o ekologickej bezpečnosti IT

Spoločnosť Ricoh verejne uverejňuje informácie o produkte týkajúce sa životného prostredia vo svojej „ekologickej deklarácii“, ktorá okrem iného obsahuje informácie o chemikáliách, elektromagnetickej kompatibilite a bezpečnostných predpisoch, materiáloch, obaloch a predpisoch o energetickej bezpečnosti, materiáloch, obaloch a energetickej účinnosti.
Naše ekologické vyhlásenie IT pre jednotlivé modely sú k dispozícii tu.

Produkty v zhode so značkou "Blue Angel"

"Blue Angel", prvá environmentálna značka na svete, stanovila vysoké štandardy pre širokú škálu ekologicky šetrných produktov a služieb. Značka "Blue Angel" stanovuje vysoké štandardy pre ekologický dizajn produktov a je považovaná za spoľahlivého sprievodcu pre udržateľnejšiu spotrebu.
Zistite viac o certifikátoch a informačných produktových letákoch s označením "Blue Angel" tu.

Látky vzbudzujúce znepokojenie v produktoch Ricoh

Normy zeleného obstarávania skupiny Ricoh vymedzujú látky, ktoré sú zakázané v obsahu produktov Ricoh a v obaloch produktov dodávaných zákazníkom okrem výnimiek povolených úradmi. Spoločnosť Ricoh požaduje od všetkých dodávateľov, aby sa v dieloch a materiáloch dodávaných spoločnosti Ricoh nenachádzali zakázané látky.  Táto environmentálna špecifikácia sa integruje do požiadaviek smernice spoločnosti Ricoh pre dizajn a postupy vývoja produktu.

Európska chemická agentúra (ECHA) spravuje nariadenie REACH 1907/2006 vrátane zoznamu látok kandidujúcich na vzbudenie veľmi veľkého znepokojenia (SVHC) a prílohy XVII, ktorá obsahuje zoznam zakázaných látok. Článok 33 nariadenia REACH vyžaduje, aby dodávateľ tovaru s obsahom uvedenej látky zo zoznamu SVHC v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti poskytoval príjemcovi dostatočné informácie dostupné dodávateľovi s cieľom umožniť bezpečné používanie tohto tovaru, vrátane názvu tejto látky.

Niektoré produkty Ricoh môžu obsahovať zložky, ktoré využívajú látky zo zoznamu SVHC, a všetky tieto produkty sú bezpečné pri použití podľa určenia a v súlade s príslušnými návodmi na použitie. Všetky produkty Ricoh, ktoré obsahujú látky zo zoznamu SVHC s hmotnosťou väčšou ako 0,1 % oznámenou agentúre ECHA s účinnosťou do dátumu tohto vyhlásenia, sa zaviedli do databázy SCIP  s účinnosťou od 5. januára 2021. Špecifické informácie o tom, ktoré látky zo zoznamu SVHC sú prítomné v ktorých produktoch, nájdete v databáze. Výrobky s označením "Blue Angel" všeobecne neobsahujú látky zo zoznamu SVHC v krytoch, častiach krytu, toneroch alebo atramentoch. V súlade s kritériami značky "Blue Angel" sa môžu uplatniť výnimky. 

Všetky dodávané produkty Ricoh pre produkty Office Print neobsahujú žiadne látky vzbudzujúce veľmi veľké znepokojenie (SVHC) s hmotnosťou väčšou ako 0,1 % oznámenou agentúre ECHA s účinnosťou do dátumu tohto vyhlásenia. Informácie o profesionálnych atramentoch nájdete na portáli s kartami bezpečnostných údajov.
V prílohe nájdete naše vyhlásenie REACH.

Udržateľnosť a pracovisko

Ceníme si a kladieme dôraz na technológie, ktoré pomáhajú našim zákazníkom znižovať náklady a zároveň zvyšujú udržateľnosť našej budúcnosti. So správnym partnerom, postupmi a technológiou dokážete prevziať kontrolu nad vplyvom na životné prostredie a súčasne poskytnúť svojim ľuďom nástroje, ktoré potrebujú, aby mohli dobre vykonávať svoju prácu.  Či už je vaším cieľom zredukovať výdavky na energie alebo jednoducho pracovať účinnejšie, môžete si byť istí, že zariadenia spoločnosti Ricoh vám umožnia trvalo udržateľným spôsobom riešiť výzvy v podnikaní – bez obetovania produktivity.

Kompletný zoznam dostupných vlastností produktu pre úsporu energie a zdrojov, zníženie emisií CO2 a príslušné environmentálne značky pre každý model nájdete tu.Náš záväzok na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja OSN

Prijímame kroky na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Prečítajte si viac