Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Riadenie a politiky

Riadenie a politiky našej spoločnosti odrážajú náš silný záväzok viesť našu spoločnosť bezúhonne, podľa najprísnejších etických noriem a v súlade so zákonmi a odvetvovými nariadeniami. Taktiež očakávame, že naši dodávatelia budú dodržiavať rovnaké normy a náš Etický kódex dodávateľov spoločnosti Ricoh.

Naše snahy v oblasti udržateľnosti

 • Prehľad udržateľnosti

  Prehľad udržateľnosti

  V spoločnosti Ricoh veríme, že dosiahnutie dokonalej rovnováhy medzi ľuďmi, planétou a prosperitou v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN nám pomôže k udržateľnejšej budúcnosti.

 • Ľudia

  Ľudia

  Je pre nás dôležité mať pozitívny a dlhodobý vplyv na mestá a obce, kde žijeme a pracujeme. Zistite, ako to dosahujeme.

 • Planéta

  Planéta

  Náš záväzok chrániť planétu nie je len redukovanie našej environmentálnej stopy. Aj našich zákazníkov podporujeme, aby znižovali svoju stopu.