Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Udržateľnosť


“Každá spoločnosť, ktorá neprispeje k dosiahnutiu Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), bude trhom ignorovaná a príde o možnosť podnikať. Spoločnosti budú v budúcnosti hodnotené nielen na základe svojej finančnej výkonnosti, no aj na základe svojho príspevku na riešenie týchto sociálnych problémov.”

Jake Yamashita, náš generálny riaditeľ, Ricoh
Vieme, že zosúladenie našich podnikateľských aktivít s Cieľmi udržateľného rozvoja (SDGs) a dosiahnutie správnej rovnováhy medzi ľuďmi, planétou a prosperitou je nevyhnutné na to, aby sme pomohli realizovať udržateľnejšiu budúcnosť.

Náš prístup k udržateľnosti sa dotýka každej časti našej spoločnosti: od výroby po distribúciu, od obchodných miest po recykláciu, a tiež aj spôsobu, akým podporujeme našich zákazníkov.

Vo všetkých našich prevádzkach realizujeme širokú škálu iniciatív v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN, aby sme pomohli mestám a obciam prosperovať a výrazne sme znížili environmentálnu stopu našich zákazníkov aj našej spoločnosti.


Oblasti nášho záujmu

Veríme, že udržateľnú budúcnosť dokážeme podporiť zameraním sa na naše aktivity v oblasti:

Oblasti nášho záujmu

Náš záväzok na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN

Náš záväzok na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN

Prijímame kroky v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN, aby sme prispeli k udržateľnej budúcnosti.


Naše prioritné problémy a environmentálne ciele

Vykonaním posúdenia významnosti sme identifikovali päť prioritných problémov, ktoré tiež riešime prostredníctvom našich obchodných aktivít.

Naše prioritné problémy a environmentálne ciele

Všetko zlé môže byť aj trochu zelené

Ako hovorí staré príslovie, obrázok vydá za tisíc slov. Od hrdosti pri promócii po radosť z rodinnej dovolenky. Obrázky to vždy vystihnú.

Všetko zlé môže byť aj trochu zelené

Naše snahy v oblasti udržateľnosti

 • Ľudia

  Ľudia

  Je pre nás dôležité mať pozitívny a dlhodobý vplyv na mestá a obce, kde žijeme a pracujeme. Zistite, ako to dosahujeme.

 • Planéta

  Planéta

  Náš záväzok chrániť planétu nie je len redukovanie našej environmentálnej stopy. Aj našich zákazníkov podporujeme, aby znižovali svoju stopu.

 • Riadenie a politiky

  Riadenie a politiky

  Našim záväzkom je viesť našu spoločnosť bezúhonne, podľa najprísnejších etických noriem a v súlade so zákonmi a odvetvovými nariadeniami.