homeback to menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Grafická komunikácia

Pripravte firmu na budúce výzvy

Možnosti tlače sú nekonečné. Spoločnosť Ricoh vám pomáha pri rozvoji, digitalizácii a vytváraní výhody udržateľného podnikania. Poskytuje riešenia v oblasti hardvéru, softvéru a služieb, ktoré prinášajú nové možnosti profesionálnej tlače.
Objavte všetky naše riešenia grafickej komunikácie
Graphic Communication
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Budeme radi, keď sa ozvete

Či už máte otázku týkajúcu sa cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomoc so správou vášho účtu alebo už používate naše produkty a máte otázku v súvislosti s podporou, náš tím je vám pripravený pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview
Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Štvrtina firiem tvrdí, že nemôže zmierniť svoj dopad na životné prostredie

Napriek podpore Európskej únie, pre stimuláciu rozvoja spoločností po pandémii a zlepšenie udržateľnosti, väčšina obchodných lídrov tvrdí, že nie je motivácia na zmierňovanie ich vplyvu na životné prostredie.

Ricoh Europe, Londýn, 30. november 2021 – Nový prieskum spoločnosti Ricoh Europe odhaľuje, že každý štvrtý líder obchodnej spoločnosti si myslí, že jeho spoločnosť nedokáže dosiahnuť lepšie výsledky v súvislosti so znižovaním dopadu na životné prostredie.

Prieskum vykonaný spoločnosťou Opinion Matters pre Ricoh Europe sa zameral na 1 500 obchodných lídrov s rozhodovacími právomocami naprieč celou Európou. Poukazuje na to, že 60 % z nich sa zhoduje na tom, že pre riadiace orgány firiem neexistuje žiadna motivácia, ktorá by pomohla zmierniť negatívny vplyv spoločností na životné prostredie. Medzitým takmer dve tretiny z opýtaných (65 %) sú neisté alebo nemajú prostriedky na dosiahnutie zmysluplnej zmeny. Napriek tomu 67 % hovorí, že ich zamestnancom v súčasnosti viac záleží na environmentálnej udržateľnosti spoločnosti ako pred piatimi rokmi.

Zistenia naznačujú, že pokiaľ ide o zlepšenie environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia (ESG), vedenie nevie, kde začať. A to aj napriek výraznému úsiliu zo strany Európskej únie pomôcť firmám zlepšiť účinnosť ich ESG vrátane dostupnosti dotácií a aktív prostredníctvom projektov ako InvestEU a Digital Europe.

Len 27 % obchodných lídrov tvrdí, že majú stanovené dlhodobé ciele environmentálnej udržateľnosti – to znamená, že väčšina z nich nedokázala implementovať základný plán zmien. Existuje nádej, že sa to čoskoro zmení po samite COP26, na ktorom sa svetoví lídri zaviazali pomôcť zastaviť odlesňovanie, postupne obmedziť uhlie a znížiť emisie metánu.

Na nedostatok plánovania a činov ostro poukazuje aj skutočnosť, že väčšina podnikov (65 %) rozumie významu environmentálnej udržateľnosti pre ich konkurencieschopnosť na trhu, kde pôsobia.

Kombinácia úsilia o digitálnu transformáciu s jasne formulovaným rámcom ESG je jedným zo spôsobov, vďaka ktorému by podniky mohli začať pozorovať výhody naprieč celou ich spoločnosťou.

David Mills, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: „Prvý krok je často tým najťažším pri akejkoľvek zmene systému podnikania. Bude veľa oblastí, kde sa zlepšovanie činností prevádzky alebo produktivity prekrýva s cieľmi ESG, takže to môže byť pre firmy a spoločnosti ideálny začiatok. Jedným zo spôsobov, ktorý môže pomôcť zvýšiť prevádzkové a ESG zisky, je digitálna transformácia. Tá sa môže javiť mimoriadne atraktívne vzhľadom na to, že EÚ zaviedla výzvy na pomoc firmám pri digitalizácii a zlepšovaní udržateľného výkonu ako súčasť svojej stratégie obnovy po pandémii. Avšak, aby sme dosiahli merateľný úspech, vykonávanie akýchkoľvek zmien v rámci cieľov musí dopĺňať jasným rámec a záväzok.“

„V spoločnosti Ricoh zosúlaďujeme naše podnikanie a stratégiu ESG s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN. Namiesto toho, aby boli prekážkou, zosúladenie s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja na zlepšenie našej environmentálnej a sociálnej výkonnosti, sú pre nás konkurenčnou výhodou. Táto vlna nás celkom určite nestiahne ku dnu, ale práve naopak. Krutou realitou bude, že spoločnosti, ktoré neprispievajú k zlepšovaniu environmentálnych a spoločenských výsledkov, budú nakoniec trhom ignorované.“

| O spoločnosti Ricoh |

Ricoh podporuje digitálne pracoviská  využívajúce inovatívne technológie a služby, ktoré ľuďom umožňujú pracovať efektívnejším spôsobom.

S vycibrenými znalosťami a organizačnými schopnosťami, ktoré sa rozvíjali v priebehu 85-ročnej histórie, je spoločnosť Ricoh popredným poskytovateľom riešení pre správu dokumentov, IT služieb, komunikačných služieb, komerčnej a priemyselnej tlače, digitálnych fotoaparátov a priemyselných systémov.

Skupina Ricoh, so sídlom v Tokiu, má hlavné prevádzky po celom svete a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil marci 2021,  skupina Ricoh Group dosiahla celosvetové tržby vo výške 1 682 miliárd jenov (približne 15,1 miliárd USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh-europe.com.

© 2021 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: