Fast, accurate colour management simplified with RICOH Auto Color
04.10.2023

Rýchla a presná správa farieb zjednodušená systémom RICOH Auto Color Adjuster

Ricoh Slovakia, Bratislava, 4. októbra 2023 - Komerčné tlačiarne môžu expandovať na trhy s kritickou farebnosťou, zvýšiť všestrannosť výroby, zefektívniť výrobné procesy a zlepšiť kvalitu a konzistenciu dodávaných zákaziek vďaka novému nástroju RICOH Auto Color Adjuster.


RICOH Auto Color Adjuster zjednodušuje rýchlu a presnú reprodukciu farieb
RICOH Auto Color Adjuster zjednodušuje rýchlu a presnú reprodukciu farieb

Systém Auto Color Adjuster, ktorý vyvinula spoločnosť Ricoh, urýchľuje prácny proces zabezpečenia presnej reprodukcie farieb od systému k systému a od úlohy k úlohe. Môže pomôcť komerčným tlačiarňam prekonať zložitosť a personálne problémy spojené s profesionálnou správou farieb tým, že umožní členom tímu vytvoriť profily ICC v priebehu niekoľkých minút, porovnať farby z predtlačených vzoriek a spustiť úlohy na viacerých systémoch. 

Môže pomôcť komerčným tlačiarňam:

  • získať nové zákazky vďaka schopnosti reprodukovať farby z neznámych zdrojov, tlačených obrázkov, digitálnych a ofsetových technológií
  • Rozšíriť sa na trhy s kritickou farebnosťou vďaka pokročilým optickým a digitálnym technológiám Ricoh, ktoré umožňujú rýchle meranie a automatické nastavenie farieb 
  • Zvýšiť výrobnú kapacitu vďaka rýchlemu a presnému prispôsobeniu farieb. Automatické generovanie ICC profilu zvyšuje produktivitu a prispôsobuje sa opakovaným zákazkám v malých sériách
  • Zvýšiť flexibilitu výroby a navýšiť zisky vďaka možnosti spúšťať úlohy kedykoľvek, keďže nie je potrebné plánovať farebne kritické úlohy v závislosti od experta
  • Zefektívniť výrobu vďaka jednoduchému overovaniu úprav farieb podľa noriem zhody, pričom farebné vzorky možno dokonale zladiť
  • Zabezpečiť spoľahlivú konzistenciu farieb vo viacerých úlohách a znížiť počet nákladných dotlačí a nedodržaných termínov odstraňovaním farebných odchýlok. Všetky digitálne produkčné zariadenia na všetkých pracoviskách možno centrálne spravovať prostredníctvom systému diagnostiky dodávateľa a série možno rozdeliť na rôzne zariadenia, aby sa dodržali termíny pre klientov

Eef de Ridder, viceprezident Graphic Communications Group, Ricoh Europe: "Čas potrebný na manuálne nastavovanie farieb, aby boli splnené požiadavky odberateľov tlače, môže rýchlo ovplyvniť rentabilitu, zatiaľ čo náklady na pokusy a omyly, blokovanie drahocenného času tlačiarne na riešenie problémov a zamestnávanie experta na farby sa zvyšujú. RICOH Auto Color Adjuster tento proces urýchľuje. Umožňuje komerčným tlačiarňam prijímať nové zákazky a práce, za hranicou ich možností, a tak rozširovať svoju klientelu." 

RICOH Auto Color Adjuster je teraz k dispozícii v regióne EMEA.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh je popredným poskytovateľom integrovaných digitálnych služieb a riešení pre tlač a spracovanie obrazu, ktoré sú navrhnuté na podporu digitálnej transformácie pracovísk, pracovných priestorov a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Ricoh so sídlom v Tokiu pôsobí celosvetovo a oslovuje zákazníkov v približne 200 krajinách a regiónoch, pričom sa opiera o odborné vedomosti, technológie a organizačné schopnosti, ktoré sa rozvíjali počas 85-ročnej histórie spoločnosti. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil v marci 2023, dosiahla skupina Ricoh celosvetový obrat 2 134 miliárd jenov (približne 16,0 miliárd USD).

Poslaním a víziou spoločnosti Ricoh je umožniť jednotlivcom nájsť naplnenie prostredníctvom práce tým, že pochopíme a zmeníme spôsob, akým ľudia pracujú, aby sme mohli uvoľniť ich potenciál a kreativitu a realizovať udržateľnú budúcnosť

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.ricoh.sk. 

© 2023 RICOH COMPANY, LTD.Všetky práva vyhradené. Všetky uvedené názvy produktov sú ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá:
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk
Mobile: +421 948 461 159
www.facebook.com/RicohSlovakia/ 
https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/
https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/
www.ricoh.sk