Ricoh zaradený do zoznamu "Clarivate Top 100 Global Innovators 2023"
17.02.2023

Ricoh zaradený do zoznamu "Clarivate Top 100 Global Innovators 2023"

Bratislava, 17. februára 2023 - Ricoh je opäť zaradený do zoznamu "Clarivate Top 100 Global Innovators 2023", ktorý vyhlásila spoločnosť Clarivate Plc, globálny líder v poskytovaní dôveryhodných informácií a názorov na urýchlenie tempa inovácií. Uznanie sa udeľuje spoločnostiam, ktoré preukazujú konzistentnú, nadštandardnú inovačnú výnimočnosť a nachádzajú sa na samom vrchole globálneho inovačného ekosystému. Spoločnosť Ricoh sa v tomto zozname umiestnila už po štvrtýkrát.

Ricoh zaradený do zoznamu "Clarivate Top 100 Global Innovators 2023"

Pri výbere 100 najlepších globálnych inovátorov spoločnosť Clarivate vykonáva dôkladnú komparatívnu analýzu údajov o globálnych vynálezoch s cieľom posúdiť silu každého patentu pomocou meradiel, ktoré sa priamo viažu na ich inovačnú silu. Aby sa od sily jednotlivých vynálezov prešlo k identifikácii spoločností, ktoré ich vytvárajú dôslednejšie a častejšie, spoločnosť Clarivate stanovuje dve prahové kritériá, ktoré musia potenciálni kandidáti spĺňať, a potom pridáva hodnotu ich patentovanej inovačnej produkcie za posledných päť rokov.

Ricoh považuje duševné vlastníctvo, ktoré je výsledkom ľudskej tvorivosti a technologického vývoja, za jedno z najdôležitejších aktív riadenia. V posledných rokoch, vzhľadom na transformáciu spoločnosti Ricoh z výrobcu kancelárskej automatizácie na spoločnosť poskytujúcu digitálne služby, má duševné vlastníctvo spoločnosti Ricoh zásadný význam pre realizáciu jej obchodných stratégií. Ricoh tiež spolupracuje s viacerými zainteresovanými stranami na inováciách a získavaní duševného vlastníctva a podporuje jeho využívanie.

Spoločnosť Ricoh bude pokračovať vo vytváraní, získavaní a využívaní duševného vlastníctva na základe svojich obchodných a technologických stratégií s cieľom rozvíjať a chrániť svoje podnikanie a naďalej preukazovať vynikajúce výsledky v oblasti inovácií.

Súvisiace odkazy

Top 100 Global Innovators 2023 (Clarivate plc website)

Initiatives in Intellectual Property

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk