Ricoh vyhlasuje jún za mesiac globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja
31.05.2023

Ricoh vyhlasuje jún za mesiac globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja

Posilnenie postavenia zamestnancov na celom svete a urýchlenie príspevku spoločnosti Ricoh k cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN

TOKIO, 31. mája 2023 – Spoločnosť Ricoh opäť vyhlasuje jún za "Globálny akčný mesiac SDGs", aby inšpirovala a podporila viac ako 80 000 svojich zamestnancov zvyšovaním povedomia o úsilí spoločnosti Ricoh v oblasti SDGs a záväzku vrcholového manažmentu a ponúkla im možnosti zapojiť sa do aktivít súvisiacich s SDGs, ktorých sa môžu zúčastniť a prispieť tak k obehovému hospodárstvu. Cieľom tejto celoskupinovej iniciatívy je vytvoriť silný pocit jednoty a ďalej rozvíjať prínos spoločnosti Ricoh k SDGs.

Spočiatku sa táto každoročná iniciatíva konala pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna pod názvom "Global Ricoh Eco Action" s cieľom povzbudiť zamestnancov, aby premýšľali a konali v oblasti životného prostredia a podnikali ekologické aktivity. V roku 2019 bol názov iniciatívy nahradený súčasným názvom "Global SDGs Action Month" a stal sa fórom pre zamestnancov, aby jednotne premýšľali a konali nielen v oblasti ekologických aktivít, ako sú opatrenia proti globálnemu otepľovaniu zamerané na realizáciu bezuhlíkovej spoločnosti, ale aj v oblasti riešení širokého spektra sociálnych problémov.

Ricoh Global SDGs Action 2023

Akira Oyama, prezident a generálny riaditeľ, hovorí: "Neochvejné odhodlanie nášho vedenia riešiť sociálne otázky slúži ako základný kameň pre udržateľné zvyšovanie hodnoty spoločnosti. Pevne verím, že prostredníctvom celomesačných aktivít zameraných na úspechy a obnovenú oddanosť cieľom trvalo udržateľného rozvoja v rámci Globálneho mesiaca trvalo udržateľného rozvoja bude skupina Ricoh Group pokračovať v snahe o ešte významnejší vplyv na spoločnosť."

Ricoh Global SDGs Action 2023 Prehľad

Obdobie: 1. - 30. jún 2023

Téma: "Zrýchliť zosúladenie aktivít SDGs a podnikania"

Globálne spoločné aktivity:

 • Uvedomiť si, ako je podnikanie spoločnosti Ricoh spojené s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a našou víziou Naplnenie prostredníctvom práce

Videá, predstavujúce ako produkty a služby skupiny Ricoh prispievajú k riešeniu sociálnych problémov a našich obchodných aktivít súvisiacich s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja v našich továrňach a iných oblastiach našej spoločnosti, budú k dispozícii pre zamestnancov, aby si uvedomili, ako je ich vlastná práca spojená s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. 

 • Konať pre udržateľnú spoločnosť a planétu

S účasťou zamestnancov skupiny Ricoh prostredníctvom aktivity 1 (Poznaj) a aktivity 2 ( Zaži, spoj sa) celosvetovo spájame činnosť v oblasti SDGs a obchodného rastu. Zameranie aktivít je príspevkom k obehovému hospodárstvu a miestnym komunitám. Aktivity zahŕňajú online semináre aj individuálne zbieranie odpadu/zdieľanie fotografií na sociálnych sieťach o zbere odpadu.

 • Učiť sa od lídrov!

Vrcholový manažment spoločnosti Ricoh deklaruje, že skupina Ricoh sa zaoberá sociálnymi otázkami a rieši ich. Zdieľaním myšlienok lídrov povzbudzujeme zamestnancov, aby podnikali kroky na riešenie sociálnych problémov.

Regionálne aktivity:

1. Japonsko

 • Interaktívne semináre s vrcholovým manažmentom a šírenie posolstva s cieľom urýchliť zosúladenie medzi podnikaním a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja

2. Európa

 • Zamestnanci v celom regióne sa zamerajú na aktivity v miestnych komunitách v súlade s európskou témou "Inklúzia na pracovisku"
 • Zdieľanie aktivít zamestnancov v oblasti vplyvu na komunitu, a to tak aktivít vedených spoločnosťou Ricoh, ako aj individuálnych, prostredníctvom zasielaných fotografií/videí a stručného opisu

3. Severná Amerika

 • Prezentácia príbehu spoločnosti Ricoh v oblasti SDG a ESG prostredníctvom presadzovania ideí, úspechov zákazníkov a bohatej histórie špičkových udržateľných inovácií spoločnosti Ricoh
 • Oslavy Svetového dňa životného prostredia, Mesiaca rôznorodosti - Pride Month, Juneteenthu (USA) a Národného mesiaca pôvodného obyvateľstva (Kanada) s cieľom predstaviť SDGs v praxi v celom regióne

4. Ázia a Tichomorie

 • Ohlásená optimalizácia vozového parku spoločnosti Ricoh New Zealand zo 109 na 66 vozidiel so zavedením modelu služieb "Remote First" od roku 2019 a prechod na hybridné modely s cieľom dosiahnuť 50 % zníženie spotreby paliva
 • Darovanie zimných pyžám pre deti žijúce v chudobe v spolupráci s charitatívnou organizáciou Kindness Collective na Novom Zélande
 • Pomoc dobrovoľníkov spoločnosti Ricoh Thailand pri opravách ciest v obvode Prawet v Bangkoku a pri čistení pobrežných oblastí v provincii Rayong
 • Iniciatíva vertikálneho pestovania zeleniny zamestnancami skladu spoločnosti Ricoh na Filipínach využívajúca použité odpadové fľaše od tonerov

Súvisiace informácie

Prístup spoločnosti Ricoh k cieľom trvalo udržateľného rozvoja a udržateľnosti

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk