Ricoh tretí rok po sebe uznaný spoločnosťou CDP za lídra v oblasti zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca
16.03.2023

Ricoh tretí rok po sebe uznaný spoločnosťou CDP za lídra v oblasti zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca

TOKIO, 16. marca 2023 – Spoločnosť Ricoh Company, Ltd. opäť získala hodnotenie "A" v rámci každoročného hodnotenia zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca (Supplier Engagement Rating - SER) spoločnosťou CDP a už tretí rok po sebe sa umiestnila v prestížnom rebríčku CDP Supplier Engagement Rating Leader.

Ricoh tretí rok po sebe uznaný spoločnosťou CDP za lídra v oblasti zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca

Každoročné hodnotenie SER CDP je určené na hodnotenie a podnecovanienie opatrení v oblasti riadenia podnikového dodávateľského reťazca v otázkach klímy na základe dotazníka CDP o zmene klímy. CDP* oceňuje najlepšie hodnotené spoločnosti v rebríčku zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca, z ktorých sa spoločnosť Ricoh nachádza medzi 8 % najlepších (približne 650 hodnotených spoločností).

Cieľom spoločnosti Ricoh je do roku 2030 dosiahnuť bezuhlíkovú spoločnosť znížením emisií skleníkových plynov v celom dodávateľskom reťazci o 40 % (kategórie obstarávania, spotreby a dopravy) oproti roku 2015. Tento environmentálny cieľ bol Iniciatívou SBT (SBTi) certifikovaný ako "cieľ 1,5 °C". Okrem podpory dekarbonizačných iniciatív, v rámci skupiny Ricoh, organizuje aj informačné stretnutia pre dodávateľov s cieľom zabezpečiť, aby plnili ciele znižovania emisií skleníkových plynov, ktoré sú v súlade s kritériami SBTi 2°C. V rámci koncepcie Comet Circle, ktorá bola založená v roku 1994, spoločnosť Ricoh poskytuje recyklovateľné produkty s využitím svojej technológie 3R ("redukcia, repasovanie, recyklácia") a globálneho systému zberu, ktorý rozvíjala dlhé roky. Popri týchto iniciatívach Ricoh uznáva, že jej aktívna podpora dekarbonizačných aktivít dodávateľov a zverejňovanie informácií sú vysoko hodnotené na medzinárodnej úrovni a viedli k tomuto uznaniu.

"Sme veľmi hrdí na naše vytrvalé odhodlanie dosahovať ciele ESG a podporovať dodávateľov pri presadzovaní environmentálnej zodpovednosti pri ich činnostiach." povedala Mikako Suzuki, korporátna riaditeľka a vedúca oddelenia stratégie ESG spoločnosti Ricoh Company, Ltd. "Spoločnosť Ricoh považuje klimatické zmeny za jeden z najzávažnejších sociálnych problémov a podporuje aktivity zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo svojich vlastných zariadeniach. Podporuje tiež spoluprácu partnerov a zákazníkov s cieľom realizovať bezuhlíkovú spoločnosť v celom hodnotovom reťazci."

*CDP je globálna nezisková organizácia, ktorá podnecuje spoločnosti a vlády k znižovaniu emisií skleníkových plynov, ochrane vodných zdrojov a ochrane lesov. V roku 2022 viac ako 680 investorov s aktívami v hodnote viac ako 130 biliónov USD a 280 významných nákupcov so 6,4 biliónmi USD výdavkov na verejné obstarávanie požiadalo spoločnosti o zverejnenie údajov o vplyvoch na životné prostredie, rizikách a príležitostiach prostredníctvom platformy CDP a odpovedalo rekordných viac ako 18 700 spoločností

Spoločnosť CDP, ktorá je plne zosúladená s TCFD, je najväčšou environmentálnou databázou na svete a jej výsledky sa vo veľkej miere využívajú pri rozhodovaní o investíciách a obstarávaní s cieľom dosiahnuť bezuhlíkové, udržateľné a odolné hospodárstvo. CDP je zakladajúcim členom iniciatívy Science Based Targets, koalície We Mean Business, The Investor Agenda a iniciatívy Net Zero Asset Managers.

Súvisiace odkazy

CDP2022 Supplier Engagement

Information Disclosure Based on TCFD Framework

Ricoh's Commitment to Society and ESG Index Inclusion and Recognition

The Comet CircleTM

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk