Podnikanie aktivít a zvyšovanie vplyvu v tomto „Ricoh Global SDGs Action Month“
26.05.2023

Podnikanie aktivít a zvyšovanie vplyvu v tomto „Ricoh Global SDGs Action Month“

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe

Ricoh Europe, Londýn, 26. mája 2023 - Vo svete podnikania, kde nie je núdza o rôzne skratky, nie je pravdepodobne žiadna dôležitejšia ako SDG.

Podnikanie aktivít a zvyšovanie vplyvu v tomto „Ricoh Global SDGs Action Month“

Pre zamestnancov, zákazníkov a partnerov je veľmi dôležité pochopiť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a konať v súlade s nimi. Je tiež dôležitou súčasťou prilákania a udržania si podnikateľov aj talentov. Dobrou správou je, že pre väčšinu firiem sa dôsledný prístup k podpore cieľov trvalo udržateľného rozvoja zmenil z nepovinného na nevyhnutný. Avšak príliš veľa spoločností sa stále venuje tejto problematike len naoko.

Každý rok v júni oslavujeme Ricoh akčný mesiac globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Je to dôležitá udalosť, ktorej cieľom je posilniť náš záväzok voči SDGs tým, že si položíme otázku, ako môžeme znížiť náš vplyv na životné prostredie a pomôcť riešiť sociálne problémy prostredníctvom podnikania. V súlade s týmto prístupom je našou témou podujatia v celej Európe "Podniknite kroky na dosiahnutie vplyvu - prepojte svoju prácu s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja".

Na podporu tohto cieľa máme na zreteli cieľ #SDG 11: Udržateľné mestá a komunity. 

Príkladov našej angažovanosti je veľa. Naša práca v oblasti obehového hospodárstva - podpora zberu a recyklácie použitých výrobkov a využívanie obnoviteľných zdrojov na celom svete prostredníctvom nášho inovatívneho modelu Comet Circle - je dobre zdokumentovaná. Naše digitálne riešenia, ako napríklad služby Meeting Room Services, nielenže pomáhajú zákazníkom zvyšovať efektivitu a produktivitu, ale umožňujú aj výrazné úspory zdrojov a znižujú vplyv cestovania na životné prostredie. Medzitým naše najnovšie multifunkčné tlačiarne patria medzi najudržateľnejšie na trhu.

To všetko súvisí s našou neustálou činnosťou na podporu agendy v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a verejnej správy (ESG), ktorá je základom všetkého, čo robíme. S ohľadom na to sme sa rozhodli zamerať naše dobrovoľnícke aktivity na podporu miestnych komunít a poskytnúť našim pobočkám v celej Európe voľnosť pri podpore cieľov a iniciatív v jednotlivých krajinách. Tento prístup je súčasťou našej zastrešujúcej témy ESG "Inklúzia na pracovisku" - zámerne širokej koncepcie na podporu celého radu miestnych aktivít, ako sú programy stáží pre znevýhodnené skupiny, vzdelávacie programy STEM a STEAM, dobročinné akcie, partnerstvá s mimovládnymi organizáciami a podpora digitálnych rekvalifikácií, písania životopisov a zručností pri pohovoroch. S potešením môžem povedať, že už teraz prebieha veľa dobrej práce!

Bez ohľadu na vašu pozíciu vo firemnej hierarchii, vzdelanie alebo ambície vás vyzývam, aby ste v júni a ďalších mesiacoch podporili ciele trvalo udržateľného rozvoja. Vzhľadom na to, že z toho budú mať prospech tak ľudia, ako aj naša planéta, je v stávke príliš veľa.

Zdroj: Nicola Downing, CEO Ricoh Europe, LinkedIn

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk