Päť dôvodov, pre ktoré musí vaša firma v roku 2023 spustiť automatizáciu
13.12.2022

Päť dôvodov, pre ktoré musí vaša firma v roku 2023 spustiť automatizáciu

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, Ricoh Europe 

Ricoh Europe, Londýn, 13. decembra 2022 - Hovorí sa, že nič nie je len dobré alebo len zlé. No hoci to býva pravda, automatizácia v podnikaní musí byť čisto pozitívnou výnimkou.

Päť dôvodov, pre ktoré musí vaša firma v roku 2023 spustiť automatizáciu

Vzhľadom na rastúcu konkurenciu na trhoch a stúpajúce nároky zákazníkov je vždy vítané všetko, čo pomáha s náročnou prácou. Veľká administratívna záťaž nikoho nenadchýna - ani neumožňuje veľký priestor pre kreativitu a pocit naplnenia z práce. 

Vzhľadom na to uvádzame päť dôvodov, prečo by sa mali spoločnosti v roku 2023 rozhodnúť pre automatizáciu.. 

1. Univerzálna príťažlivosť

Vo svete, kde nie je núdza o protichodné názory, je povzbudivé vidieť dohodu na spoločnej pôde. Náš prieskum medzi 6 000 zamestnancami a 1 500 riadiacimi pracovníkmi naprieč Spojeným kráľovstvom, Írskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Holandskom a Španielskom ukazuje obojstrannú chuť automatizovať. Rozhodovacie orgány si uvedomujú, že časovo náročné procesy vyčerpávajú ich zamestnancov a 76 % z nich považuje automatizáciu únavných úloh za hlavnú súčasť svojej stratégie digitálnej transformácie. To sa zhoduje s takmer rovnakým podielom zamestnancov (78 %), ktorí uviedli, že by privítali automatizačné nástroje ako prostriedok na zníženie prácnosti úloh. Hoci toto zosúladenie slúži na dosiahnutie harmonizácie práce, je to dobrá správa aj pre zákazníkov. Automatizácia znamená rýchlejšie služby, menšiu chybovosť a väčšiu schopnosť inovovať.

2. Viac času na to, čo je najdôležitejšie

Priemerný zamestnanec strávi takmer tretinu (30 %) svojho dňa administratívnou prácou. To je približne dve a pol hodiny. Je to čas, ktorý by sa mohol venovať úlohám, ktoré prinášajú väčší zisk a sú osobne prospešné. Nie je možné podceniť prínos možnosti vyhľadávať, spravovať a ukladať kľúčové dokumenty. Ale stráviť pri tejto činnosti 12 hodín týždenne nie je dobré využitie času. Tento fakt sa ešte znásobí, ak si uvedomíme, že 64 % pracovníkov by práca bavila viac, keby mali čas na kreatívne úlohy.

3. Bezpečnosť na prvom mieste (to predovšetkým)

Spracovanie a uchovávanie papierových dokumentov, ako sú faktúry, zmluvy a objednávky, si vyžaduje dostatok priestoru, času a trpezlivosti. Tieto typy dokumentov často podliehajú právnym predpisom a pravidlám súladu s predpismi, ktoré je ťažké dodržiavať offline, čím sa vystavujú riziku poškodenia, straty a úniku. Podobne je to aj v prípade podateľní, kde manuálna distribúcia pošty predstavuje neefektívny, opakujúci sa a časovo náročný proces. Zadávanie údajov o zásielkach do podnikových systémov je zároveň spojené s vysokými nákladmi na pracovnú silu, ako aj s výzvami v oblasti reportingu, sledovania a bezpečnosti. Keď sa tieto okolnosti nahromadia, netrvá dlho, kým sa myšlienka automatizácie zmení z lákavej na nevyhnutnú.

4. Jednoduchšie a pohodlnejšie

Automatizácia sa často považuje za synonymum lepšej zodpovednosti za životné prostredie. Vzhľadom na jej všeobecnú absenciu závislosti od fyzických materiálov je ľahké pochopiť prečo. Automatizácia si však svoju žiarivú zelenú hviezdu nezískava tým, že z procesov úplne odstráni papier, ale tým, že zabezpečí jeho optimálne využitie. Spolupráca s jedným dodávateľom zároveň eliminuje potrebu viacerých platforiem a interakcií - čo znamená menší vplyv na planétu a na pracovnú vyťaženosť.

5. Zvýšenie produktivity 

Spoločnosti, ktoré v minulom finančnom roku implementovali softvér na automatizáciu, zaznamenali priemerný nárast produktivity o 14 %. To predstavuje kľúčový prínos pre tých, ktorí si chcú udržať konkurencieschopnosť na trhoch podliehajúcich čoraz väčším turbulenciám. V takomto náročnom podnikateľskom prostredí, s meniacimi sa pracovnými vzormi a zúriacou krízou životných nákladov, je každý nárast produktivity životne dôležitý. Poskytovanie automatizačných nástrojov potrebných na riešenie limitovaných výkonov a odstraňovanie nedostatočných systémov musí byť na prvom mieste podnikateľského plánu.

Ako pri všetkých inováciách, ktoré uľahčujú život a zvyšujú konkurencieschopnosť, mnohé spoločnosti si už teraz užívajú plody ich zavedenia. To len potvrdzuje, že rok 2023 musí byť rokom automatizácie pre tých, ktorí ešte len budú konať.   

Tu zistíte, ako oslobodíte svojich zamestnancov, aby sa mohli naplno venovať úlohám s pridanou hodnotou. 

Zdroj: Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, LinkedIn

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk