Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Ochráňme pojem udržateľnosť mimo kotla obchodných módnych slov

By Nicola Downing, COO Ricoh Europe

Ricoh Europe, Londýn, 28. máj 2021 - Môže sa zdať, že niektoré výrazy a frázy nevymažeme zo svojho života nikdy. Čo by som dala za to, aby už nastal koniec sľubov o „uplatnení sa“ 
a požadovania „sviežich nápadov“...

Sustainability

Jedným z pojmov obchodného slovníka, ktorý si zachováva svoju podstatu, je „udržateľnosť“. Tento výraz sa však často používa ľahkovážne, kvôli čomu môže evokovať „falošnú ekopropagandu“. Môže tiež slúžiť ako všeobecné pomenovanie na zvýraznenie dobrých úmyslov, ale na nič iné. Preto je do istej miery nevyhnutné preukazovať merateľné aktivity.

Niet pochýb o tom, že ak chcú spoločnosti dosahovať dlhodobý úspech, musia prehodnotiť svoje zásady udržateľnosti, a zároveň sa chovať spravodlivo a zodpovedne voči svojim klientom, dodávateľom, miestnym komunitám a životnému prostrediu. Rovnako dôležité je presadzovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) organizácie OSN. Preto 1. júna štartujeme náš každoročný celosvetový Akčný mesiac cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Na túto tradíciu som obzvlášť hrdá, lebo je jednou z tých, čo povzbudzujú nás všetkých, ako spoločnosť tak aj jednotlivcov, k pozitívnym činnostiam v záujme našich komunít a planéty. Naše úsilie bude ako vždy spojené s 5. júnom, Svetovým dňom životného prostredia, aby sme dosiahli ešte väčší globálny dopad.

Je čoraz jasnejšie, že keď ide o spoločenské problémy, zamestnanci požadujú, aby ich zamestnávatelia boli súčasťou riešenia. Náš najnovší prieskum v skutočnosti odhaľuje, že 60% európskych zamestnancov očakáva, že ich spoločnosť bude konať. Preto musia firmy do svojej rozšírenej stratégie udržateľnosti zahrnúť aj princípy environmentálneho, sociálneho 
a podnikového riadenia (ESG). Trik nespočíva len v znížení dopadu na životné prostredie, ale aj v uprednostnení zdravších a inteligentnejších spôsobov práce pre všetkých. A v neposlednom rade, ciele ESG sú merateľné, čím robia spoločnosti zodpovedné za svoje činy.

V rámci znižovania skleníkových plynov do roku 2030 sme v Ricoh zmenili náš globálny cieľ z roka 2015 z 30% na 63%. Taktiež sme schválili plán B4IG (Business for Inclusive Growth) pre inkluzívnu obnovu a zaviazali sa tak k využívaniu našich odborných znalostí na preklenutie digitálnych rozdielov tým, že zraniteľným komunitám poskytneme prístup k digitálnej infraštruktúre, nástrojom, školeniam a zručnostiam. Toto sú iba dva z dlhého zoznamu splniteľných záväzkov.

Zabezpečenie nadšenia a produktivity vašich ľudí je kľúčovou súčasťou prevádzkovej udržateľnosti. Zistili sme, že k tomu patrí aj umožnenie kombinovanej práce zamestnancov, čo zase viac pomáha udržať si personál, prilákať nové talenty a motivovať všetkých zamestnancov k čo najlepším výkonom. Koniec koncov, práve spokojná a inšpirovaná pracovná sila je často tá, ktorá prekypuje novými nápadmi a tvorivosťou. Dať ľuďom možnosť zvoliť si kombinovanú prácu má nielen zmysel pre inteligentné podnikanie, ale pomáha aj podporovať duševné zdravie zamestnancov a nastoliť rovnováhu medzi ich pracovným a súkromným životom.

Mimo ľudského faktoru tvoria ďalšiu kľúčovú časť „skladačky udržateľnosti“ technológie.

Z hľadiska nákladov alebo produktivity už nie je možné pokračovať v časovo a manuálne náročných procesoch - spoločnosti, ktoré si chcú zaistiť dlhodobo konkurencieschopnú pozíciu, musia jednoducho investovať do nástrojov a technológií, vďaka ktorým bude ich podnikanie udržateľnejšie. Prijatie opatrení na automatizáciu časovo náročných procesov neovplyvňuje len uhlíkovú stopu, ale zlepšuje aj pracovné skúsenosti zamestnancov. Dáva im možnosť sústrediť sa na výnosnejšie a užitočnejšie úlohy. Podľa našej najnovšej štúdie má 47% zamestnancov pocit, že by boli produktívnejší, keby neboli toľko zaťažovaní administratívou.

Ciele ESG predstavujú vynikajúcu koncepciu, ktorou sa dá dosiahnuť dlhodobý, udržateľný a merateľný úspech. A oslávime to tým, že počas celého júna sa viac ako kedykoľvek predtým budeme usilovať preukázateľným spôsobom konať v prospech planéty a spoločnosti. No súčasne budeme mať pripravené štuple do uší pre prípad, ak by niekto vyžadoval „vybrať sa ľahšou cestou“ alebo hovoril o tom, ako byť „vždy pripravený“.

Zdroj: Nicola Downing, COO Ricoh Europe, LinkedIn

| O spoločnosti Ricoh |

Ricoh podporuje digitálne pracoviská  využívajúce inovatívne technológie a služby, ktoré ľuďom umožňujú pracovať efektívnejším spôsobom.

S vycibrenými znalosťami a organizačnými schopnosťami, ktoré sa rozvíjali v priebehu 85-ročnej histórie, je spoločnosť Ricoh popredným poskytovateľom riešení pre správu dokumentov, IT služieb, komunikačných služieb, komerčnej a priemyselnej tlače, digitálnych fotoaparátov a priemyselných systémov.

Skupina Ricoh, so sídlom v Tokiu, má hlavné prevádzky po celom svete a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil marci 2021,  skupina Ricoh Group dosiahla celosvetové tržby vo výške 1 682 miliárd jenov (približne 15,1 miliárd USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh-europe.com.

© 2021 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
Mobile: +421 948 461 159