IDC Market Scape vyhlásil Ricoh za celosvetového lídra v oblasti transformácie tlače
12.08.2020

IDC Market Scape vyhlásil Ricoh za celosvetového lídra v oblasti transformácie tlače

Správa uznáva „holistický prístup“ spoločnosti Ricoh k zabezpečeniu pracoviska v budúcnosti - kdekoľvek sa môže nachádzať.

Tokio, 12. august 2020 -Spoločnosť Ricoh oznámila, že nová správa IDC MarketScape vymenovala spoločnosť Ricoh za lídra v oblasti transformácie tlače. Správa „IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment,“1 oceňuje záväzok a úsilie spoločnosti Ricoh o umožnenie digitálnej transformácie, čo „najlepšie vidieť vďaka snahe samotnej spoločnosti stať sa organizáciou viac zameranou na služby.“ IDC MarketScape taktiež poznamenáva, že „Ricoh je teraz v silnej pozícii na to, aby poháňal transformáciu podnikania v oblasti tlače i mimo nej.“2 Toto je výsledok pokračujúceho úsilia spoločnosti pomáhať klientom lepšie slúžiť svojim zákazníkom, zrýchľovať inovácie, znižovať prevádzkové náklady a robiť uvedomelejšie finančné rozhodnutia.

„Náhly posun, vzhľadom na miesto výkonu práce, urýchlil mnohé trendy digitálnej transformácie, ktoré boli rozbehnuté už predtým,“ povedal Akira Oyama, CMO, výkonný viceprezident spoločnosti Workplace Solutions Business Group, Ricoh Company, Ltd. „V novom svete práce, nevytvárania zásob, vytvárania spoľahlivých digitálnych pracovných postupov na zefektívnenie každodenných procesov a posilnenie zabezpečeného vzdialeného prístupu sa z „užitočného“ stalo „absolútne nevyhnutné“. Náš pozorný, prispôsobivý a komplexný prístup k potrebám klientov nám umožnil usmerňovať ich v týchto ťažkých časoch, a to zameraním sa na oblasti podnikania, ktoré si vyžadujú najväčšiu pozornosť, ako je napríklad manažment nákladov a zdravia.“
Správa spoločnosti IDC MarketScape vyzdvihuje prístup spoločnosti Ricoh orientovaný na klienta a služby ako základ jej schopnosti „riešiť kritické faktory, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú digitálne pracovisko.“ Správa ocenila dôraz spoločnosti Ricoh na zjednodušenie zložitosti od automatizácie pracovných postupov až po poskytovanie prispôsobiteľného, modulárneho, na platforme založeného ekosystému služieb, meniaci vaše dáta na vysoko hodnotné poznatky, pracovné postupy a dokumenty, ktoré sa automaticky aktualizujú vďaka najlepším nástrojom na riešenie vyvíjajúcich sa potrieb klienta.
„Spoločnosť Ricoh je lídrom v oblasti multifunkčných tlačových zariadení a má jeden z najúčinnejších a najintegrovanejších modelov globálneho poskytovania služieb v tomto odvetví,“ uviedol Robert Palmer, viceprezident pre výskum v IDC Imaging, Printing and Document Solutions group. „Investície do cloudovej infraštruktúry spoločnosti Ricoh, ako aj jej holistický „budúcnosť zabezpečujúci“ prístup k fyzickým a digitálnym prostrediam s cieľom maximalizovať potenciál pracovnej sily sú teraz relevantnejšie ako kedykoľvek predtým. Spoločne s preukázaným úsilím spoločnosti o zabezpečenie väčšieho dohľadu a kontroly nad tokom informácií, umožňujúcimi lepšie riadenie, správu rizika a bezpečnosti, jej dodalo výraznú dôveryhodnosť, nakoľko v novom svete práce podniky tieto benefity vyhľadávajú. Sú to práve tieto úspechy, ktoré spoločnosti pomohli postaviť sa na pozíciu lídra IDC MarketScape.“
Správa tiež poukazuje na to, že akvizície IT služieb spoločnosti Ricoh sa „nedajú porovnať so žiadnym iným dodávateľom tlačiarenských výrobkov“.3 Spoločnosť IDC MarketScape zároveň vyzdvihla úsilie spoločnosti Ricoh v oblasti výskumu a vývoja zamerané na ďalšie umožnenie digitálnej transformácie.
Najnovšie informácie a prehľad o riešeniach spoločnosti Ricoh nájdete na stránke www.ricoh.sk

1 “IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment,” doc #US45354420, August 2020, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45354420 

2 “IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment,” doc #US45354420, August 2020, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45354420 

3 “IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment,” doc #US45354420, August 2020, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45354420 

| O IDC MarketScape |

Model na hodnotenie dodávateľov IDC MarketScape je navrhnutý tak, aby poskytoval prehľad o konkurenčnej spôsobilosti dodávateľov IKT (informačných a komunikačných technológií) na danom trhu. Metodika prieskumu využíva prísnu metodológiu bodovania založenú na kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritériách, ktoré ústia k jedinému grafickému znázorneniu postavenia každého predajcu na danom trhu. IDC MarketScape poskytuje jasnú koncepciu, ktorá umožňuje zmysluplne porovnávať ponuky produktov a služieb, schopností a stratégií, a súčasné a budúce faktory úspechu na trhu dodávateľov IT a telekomunikácií. Koncepcia tiež poskytuje kupujúcim technológií 360-stupňové hodnotenie silných a slabých stránok súčasných a budúcich predajcov.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk