homeback to menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Budeme radi, keď sa ozvete

Či už máte otázku týkajúcu sa cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomoc so správou vášho účtu alebo už používate naše produkty a máte otázku v súvislosti s podporou, náš tím je vám pripravený pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview

Ako IT získava status hrdinu na pracovisku

Nathan Thomas, šéf produktového oddelenia RDx, Ricoh Europe

Pred priemyselnou revolúciou sa práca často vykonávala v domácnosti alebo v jej okolí, pričom povolania ako kováči a krajčírky pracovali priamo v domácnosti alebo pod ňou. Vďaka novým továrňam a strojom však bolo efektívnejšie, aby sa pracovníci zhromažďovali na jednom mieste - v centre pokroku. 

Posunuli sme sa o dve storočia dopredu a pandémia sa ukázala byť podobne výrazným zlomom pre pracovné návyky. Hoci najhoršie obdobie pandémie je už za nami, nedávny prieskum naznačuje, že priemerný zamestnanec chodí do kancelárie len 1,5 dňa v týždni.

Zatiaľ čo vedenie spoločností zápasí o najlepšie zvládnutie nových pracovných modelov, manažéri IT sa v zákulisí potichu snažia o zachovanie bezproblémového pracovného prostredia pre všetkých. Ako však môže IT oddelenie vyvážiť potreby všetkých, ktorí prichádzajú do kancelárie raz za mesiac či päť dní v týždni?

Spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami

Hoci sa môže zdať, že rola oddelení ľudských zdrojov a technického vybavenia je úplne oddelená od povinností oddelenia IT, v skutočnosti všetci pracujú na dosiahnutí rovnakého cieľa: podpory zamestnancov a zlepšenia ich pracovných skúseností. Napriek tomu sú tieto oddelenia často izolované a nekomunikujú, nieto aby spolupracovali. 

Často sa napríklad stretávate s tým, že oddelenia ľudských zdrojov, technického vybavenia a IT predkladajú stratégie modernizácie pracoviska oddelene. Nielenže to vytvára napätie medzi oddeleniami, ktoré súperia o rozpočty, ale môže to spôsobiť aj ďalšie problémy, keď príde na prijímanie zamestnancov alebo integráciu s inými systémami. Z nedávneho prieskumu totiž vyplynulo, že 86 % zamestnancov uvádza ako hlavný zdroj neúspechov na pracovisku nedostatok spolupráce alebo neefektívnu komunikáciu.

Na maximalizáciu potenciálu akejkoľvek stratégie v oblasti skúseností na pracovisku musia firmy odstrániť obvyklé siločiary, ktoré existujú, a spolupracovať na všetkých návrhoch, ktoré budú mať vplyv na pracovisko, už od ich vzniku.

Uprednostnenie flexibility

Pružnosť je v ére hybridnej práce nevyhnutnosťou. Schopnosť okamžite prispôsobiť osobnú aj virtuálnu spoluprácu sa jednoducho očakáva. Dokonca aj základné veci - ako napríklad zabezpečenie, aby si zamestnanci mohli na poslednú chvíľu rezervovať alebo zrušiť stôl, zaregistrovať parkovanie auta v aplikácii a nájsť cestu po budove - sa môžu stať zbytočnými prekážkami, ktoré odradia zamestnancov od návratu do kancelárie, ak sú príliš zložité, neprístupné alebo sa v nich neuplatňujú dobré zásady používateľského prostredia. 

Jednoducho povedané, je potrebné zaviesť správne technológie, aby zamestnanci mohli rýchlo, efektívne a účinne vykonávať svoju prácu, nech sú kdekoľvek. Rovnako musí byť technológia všadeprítomná, aby zamestnanci pracujúci z domu neboli znevýhodnení oproti zamestnancom v kancelárii. 
Firmy navyše musia upustiť od digitalizácie pre ňu samotnú. Ak je proces neefektívny, bude taký aj po digitalizácii. Hlavný cieľ by sa mal vždy zameriavať na zlepšenia orientované na zamestnancov. Nutnosť používať jednu aplikáciu na rezerváciu stola, inú na rezerváciu miestnosti a ďalšiu na registráciu hosťa sa pre zamestnancov rýchlo stane zdrojom frustrácie. 

Namiesto toho musia manažéri IT nájsť riešenia, ktoré ponúkajú bezproblémové pracovné prostredie, ktoré uprednostňuje flexibilitu. Napríklad skutočne prepojené platformy na vylepšenie pracoviska, ako je RICOH Spaces, môžu zamestnancom poskytnúť kompletný súbor nástrojov, ktorý podporuje správu stolov a návštev, správu miestností a požiadavky na služby prostredníctvom jednej mobilnej aplikácie. Tieto technológie prinášajú zamestnancom pracovisko na dosah ruky a umožňujú bezproblémový prechod späť do kancelárie.

Využitie znalostí na plánovanie

Prístup zameraný na ľudí na pracovisku je veľmi dôležitý. Bez prehľadu o tom, ako zamestnanci využívajú pracovisko, budú všetky stratégie na jeho zlepšenie nedostatočné. 

Zber takýchto údajov však nemusí byť náročný proces. Integrované technologické platformy môžu opäť pomôcť tým, že firmám poskytnú prehľad o tom, ktoré zasadačky a stoly sú najmenej využívané, vyhodnotia, ako často jednotlivci prichádzajú do kancelárie, alebo ukážu, či je potrebné viac priestorov na spoluprácu, aby sa prispôsobili potrebám zamestnancov. 

Vďaka jednej integrovanej platforme môžu manažéri kancelárií lepšie pochopiť správanie zamestnancov a podľa toho prispôsobiť zariadenia pre zamestnancov. Tieto nástroje môžu tiež predpovedať správanie, napríklad najvyťaženejšie dni v kancelárii, a upozorniť na to, kde môže byť potrebné ponúknuť alternatívne opatrenia. 

Tieto poznatky môžu byť neoceniteľné pri vypracúvaní stratégií na ďalšie zlepšenie pracovného prostredia. V širšom zmysle, navrhovaním pracovných priestorov, ktoré sú prispôsobené potrebám zamestnancov, firmy maximalizujú produktivitu zamestnancov, čím podporujú rast, ako aj prilákanie a udržanie talentov.

Výhľad do budúcnosti

V konečnom dôsledku je úloha IT pri vytváraní bezproblémového pracovného prostredia dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Aby sa to podarilo, musia manažéri IT prekonať problémy internej komunikácie a spolupracovať s ďalšími kľúčovými manažérmi s rozhodovacími právomocami. Všetky zavedené riešenia musia byť zamerané na ľudí. Jednoducho povedané, najlepšie návrhy na zlepšenie skúseností na pracovisku by sa mali vyvíjať s ohľadom na jednotlivca - bez ohľadu na to, kde sa nachádza.  

Ako ukazuje história, náš vzťah ku kancelárii sa neustále vyvíja. Ak chcú IT manažéri udržať náskok a neustále zlepšovať pracovné prostredie, musia zaviesť pružnú reakciu založenú na spolupráci a dátach. RICOH Spaces je ideálna technologická platforma na skvalitnenie pracovného prostredia. Zároveň je to spoľahlivé opatrenie, ktoré zabezpečí, že si IT udrží status hrdinu. 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o RICOH Spaces, kliknite sem.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.


Kontakt pre médiá: 
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
Mobile: +421 948 461 159