Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

TotalFlow BatchBuilder

Softvér RICOH TotalFlow BatchBuilder zjednodušuje a automatizuje mnoho krokov v krátkodobej digitálnej produkcii.  

Organizuje prichádzajúce objednávky z viacerých zdrojov, ako napríklad W2P, MIS alebo dokonca manuálne, a potom efektívne vytvára dávky „podobných“ úloh na zariadeniach od viacerých výrobcov. Softvér môže znamenať výrazný rozdiel pre operátorov, pretože im poskytuje centralizovanú kontrolu, ktorú potrebujú na monitorovanie, správu a sledovanie veľkého množstva malých úloh.

Vlastnosti a výhody

Prognóza pre tlač: úlohy sa skracujú a budú ešte kratšie   
Rovnako ako väčšina poskytovateľov tlače, pravdepodobne vidíte prudký nárast jednorazových a krátkodobých úloh. V praxi to znamená zvyšovanie nákladov a sťaženie dosahovania zisku. Existuje však alternatíva. Softvér RICOH TotalFlow BatchBuilder zjednodušuje a automatizuje mnoho krokov v krátkodobej digitálnej produkcii. Namiesto manuálnej realizácie jednotlivých úloh môžu vaši zamestnanci nastaviť „pravidlá“, nechať softvér pracovať a zasiahnuť, keď dôjde k výnimke. Zostaňte stranou a sledujte ako každý deň stúpa počet úloh.  

Odstránenie nutnosti manuálneho vykonávania úloh 
Softvér RICOH TotalFlow BatchBuilder odstráni potrebu manuálneho vykonávania úloh, pretože na základe zvolených kritérií organizuje prichádzajúce úlohy do „podobných“ dávok. Medzi kritériá môžu patriť veľkosť dokumentu, typ papiera, štýl dokončenia atď. − viac ako 100 premenných.  

Obmedzenie duplicitných úkonov 
Keď sú systémy MIS, W2P alebo systémy na prípravu tlače zaneprázdnené, stratíte veľa času opätovným zadávaním údajov alebo duplikovaním úloh. Softvér RICOH TotalFlow BatchBuilder našťastie dokáže komunikovať s inými systémami pomocou formátov XML, JDF alebo PDF (prostredníctvom monitorovaných priečinkov). S pomocou mapovacieho softvéru tretej strany využíva formát XML na namapovanie informácií žiadostí úloh pre konkrétne zariadenia, automatizuje plánovanie a integruje nadradené systémy a podriadené zariadenia.  

Tvorba scenárov pre plynulý tok úloh
Namiesto toho, aby operátori využívali svoj čas na stanovenie priorít a dohľad nad úlohami, nechajte softvér RICOH TotalFlow BatchBuilder plánovať scenáre. Softvér filtruje úlohy na základe definovaných kritérií. Po vytvorení dávok „podobných“ úloh, môžete určiť, ako a kedy majú byť smerované na základe zadaných kritérií, pričom jednotlivé úlohy môžete do dávok pridávať aj z dávok odstraňovať.

Majte o všetkom prehľad 
Sledovanie úloh v prevádzke zaberie veľa času. Vďaka softvéru RICOH TotalFlow BatchBuilder získate kompletný prehľad, pretože všetky informácie, s ktorými pracujete, prechádzajú jedným bodom - webovým grafickým rozhraním. Môžete sa prihlásiť odkiaľkoľvek, v prípade potreby odoslať úlohy ručne a zobraziť úlohy na základe konkrétnych vlastností alebo polí, ktoré zadefinujete. Navyše môžete spravovať zariadenia tak, že získate odhady času a požiadaviek na médiá pre konkrétne dávky.


Súvisiaci softvér a aplikácie

  • TotalFlow Prep

    TotalFlow Prep

    Softvér na prípravu, ktorý vám pomôže rýchlo vykonávať základné úlohy, ako je vytváranie úloh, nastavenie poradia strán a priradenie vlastností úlohy a kapitol.